Χωρίς κατηγορία

Α Ιω. 2,26


Α Ιω. 2,26

Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν περὶ τῶν πλανώντων ὑμᾶς.

Α Ιω. 2,26

Αυτά έκρινα να σας γράψω δι΄ εκείνους, που προσπαθούν να σας παραπλανήσουν με τας αιρετικάς των διδασκαλίας.