Χωρίς κατηγορία

Α Εσδ. 9,24


Α Εσδ. 9,24

ἐκ τῶν ἱεροψαλτῶν, Ἐλιάσεβος, Βακχοῦρος·

Α Εσδ. 9,24

Από τους ιεροψάλτας ευρέθησαν να έχουν αλλοεθνείς γυναίκας, ο Ελιάσεβος και ο Βακχούρος.