Χωρίς κατηγορία

Α Εσδ. 3,22


Α Εσδ. 3,22

καὶ ὅταν ἀπὸ τοῦ οἴνου ἐγερθῶσιν, οὐ μέμνηνται ἃ ἔπραξαν.

Α Εσδ. 3,22

Και όταν συνέλθουν από την μέθην, δεν ενθυμούνται εκείνα που έπραξαν.