Χωρίς κατηγορία

Α Εσδ. 3,10


Α Εσδ. 3,10

ὁ εἷς ἔγραψεν, ὑπερισχύει ὁ οἶνος.

Α Εσδ. 3,10

Ο ένας από αυτούς έγραψεν ότι το κρασί είναι το ισχυρότερον.