Χωρίς κατηγορία

Αρ. 6,8


Αρ. 6,8

πάσας τὰς ἡμέρας τῆς εὐχῆς αὐτοῦ ἅγιος ἔσται Κυρίῳ.

Αρ. 6,8

Ολας τας ημέρας του ταξίματός του θα είναι άγιος αφιερωμένος στον Κυριον.