Χωρίς κατηγορία

Αρ. 13,8


Αρ. 13,8

τῆς φυλῆς Ἰσσάχαρ Ἰλαὰλ υἱὸς Ἰωσήφ·

Αρ. 13,8

της φυλής Ισσάχαρ ο Ιλαάλ, υιός του Ιωσήφ·