Χωρίς κατηγορία

Αρ. 13,7


Αρ. 13,7

τῆς φυλῆς Ἰούδα Χάλεφ υἱὸς Ἰεφοννή·

Αρ. 13,7

της φυλής Ιούδα ο Χαλεφ, υιός του Ιεφοννή·