Χωρίς κατηγορία

Αρ. 13,16


Αρ. 13,16

τῆς φυλῆς Γὰδ Γουδιὴλ υἱὸς Μακχί·

Αρ. 13,16

της φυλής Γαδ ο Γουδιήλ, υιός του Μακχί·