Χωρίς κατηγορία

Αρ. 13,13


Αρ. 13,13

τῆς φυλῆς Δὰν Ἀμιὴλ υἱὸς Γαμαλί·

Αρ. 13,13

της φυλής Δαν ο Αμιήλ, υιός του Γαμαλί·