Χωρίς κατηγορία

Αρ. 13,11


Αρ. 13,11

τῆς φυλῆς Ζαβουλὼν Γουδιὴλ υἱὸς Σουδί·

Αρ. 13,11

της φυλής Ζαβουλών ο Γουδιήλ, υιός του Σουδί·