Χωρίς κατηγορία

Αρ. 1,15


Αρ. 1,15

τῶν Νεφθαλί, Ἀχιρὲ υἱὸς Αἰνάν.

Αρ. 1,15

Από την φυλήν του Νεφθαλί, ο Αχιρέ ο υιός του Αινάν.