Χωρίς κατηγορία

Αρ. 1,14


Αρ. 1,14

τῶν Γάδ, Ἐλισὰφ υἱὸς Ῥαγουήλ·

Αρ. 1,14

Από την φυλήν του Γαδ, ο Ελοσαφ ο υιός του Ραγουήλ.