Χωρίς κατηγορία

Αποκ. 2,4


Αποκ. 2,4

ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ, ὅτι τὴν ἀγάπην σου τὴν πρώτην ἀφῆκας.

Αποκ. 2,4

Αλλ’ έχω εναντίον σου, διότι αφήκες και έχασες κάπως την πρώτην σου αγάπην.