Χωρίς κατηγορία

Αμ. 6,11


Αμ. 6,11

καὶ ἐρεῖ· οὐκέτι· καὶ ἐρεῖ· σίγα, ἕνεκα τοῦ μὴ ὀνομάσαι τὸ ὄνομα Κυρίου.

Αμ. 6,11

Και εκείνος θα απαντήσ· δεν υπάρχει πλέον· και θα πη ο ενας στον άλλον μετά φόβου· σιωπή, μη αναφέρης το όνομα του Κυρίου.