Συγγραφέας: Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος