Ἐννόημα
  Ἐννόημα
 • !

  Εὐχαριστῶ τὶς μακριὲς σειρὲς
  τῶν προγόνων, ποὺ δούλεψαν τὴ φωνή,
  τὴν τεμαχίσαν σὲ κρίκους, τὴν κάμαν
  νοήματα, τὴ σφυρηλάτησαν ὅπως
  τὸ χρυσάφι οἱ μεταλλουργοὶ κ᾿ ἔγινε
  Ὅμηροι, Αἰσχύλοι, Εὐαγγέλια
  κι ἄλλα κοσμήματα.

 • !

  Σκεφτεῖτε:
  Εἶπα καὶ ἔγραψα, «Ἀγαπῶ».

Ὁ ἀγρὸς τῶν λέξεων

Ὅπως ἡ μέλισσα γύρω ἀπὸ ἕνα ἄγριο
λουλοῦδι, ὅμοια κ᾿ ἐγώ. Τριγυρίζω
διαρκῶς γύρω ἀπ᾿ τὴ λέξη.

Εὐχαριστῶ τὶς μακριὲς σειρὲς
τῶν προγόνων, ποὺ δούλεψαν τὴ φωνή,
τὴν τεμαχίσαν σὲ κρίκους, τὴν κάμαν
νοήματα, τὴ σφυρηλάτησαν ὅπως
τὸ χρυσάφι οἱ μεταλλουργοὶ κ᾿ ἔγινε
Ὅμηροι, Αἰσχύλοι, Εὐαγγέλια
κι ἄλλα κοσμήματα.

Μὲ τὸ νῆμα
τῶν λέξεων, αὐτὸν τὸ χρυσὸ
τοῦ χρυσοῦ, ποὺ βγαίνει ἀπ᾿ τὰ βάθη
τῆς καρδιᾶς μου, συνδέομαι· συμμετέχω
στὸν κόσμο.
Σκεφτεῖτε:
Εἶπα καὶ ἔγραψα, «Ἀγαπῶ».