Ἐννόημα
  Ἐννόημα
 • !

  Τὰ θαύματα ποὺ ἐπιτελεῖ ὁ Ἅγιος Νεκτάριος δὲν σταματοῦν ποτέ.

 • !

  Αὐτὸ ποὺ βλέπουμε σὲ ὅλο τὸν βίο του εἶναι ἡ ταπείνωση, ἡ ἀνεξικακία, ἡ ἀνεκτικότητα, ἡ συγχωρητικότητα. Ὁ Ἅγιος δὲν κρατοῦσε κακία σὲ κανέναν. Ἔπαιρνε παράδειγμα ἀπὸ τὴν ζωὴ τοῦ Χριστοῦ, ποὺ συγχώρησε καὶ τοὺς σταυρωτές του.

 • !

  Ἦρθε ἐδῶ μία κοπέλα ἀπὸ τὴν Ἀφρική, νεοβαπτισμένη
  Ἔπειτα μᾶς εἶπε ὅτι ἄνοιξε ἡ πόρτα ἀπέναντί της… Ἡ πόρτα ἦταν ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸ δωμάτιο τοῦ Ἁγίου, ἐκεῖ ὅπου φυλᾶμε τὰ ἄμφιά του… Βγαίνει ἕνα γεροντάκι ἀπὸ μέσα καὶ τῆς λέει: «Ξέρω, παιδί μου, γιατί ἦρθες… Κι ἐγὼ θὰ σὲ βοηθήσω καὶ ὅλα θὰ πᾶνε καλά!». Τῆς ἐμφανίστηκε ὁ Ἅγιος μὲ τὰ πράσινα ἄμφιά του (σὲ πολλοὺς ἐμφανίζεται μὲ αὐτά). Τὸ πρόβλημά της ἦταν, ὅτι τὸ παιδί της στὴν Ἀφρικὴ ἦταν ἄρρωστο καὶ οἱ γιατροὶ δὲν μποροῦσαν νὰ τὴν βοηθήσουν. Ὅταν ἐπέστρεψε στὴν Ἀφρική, τὸ παιδὶ τῆς εἶχε θεραπευτεῖ!

 • !

  ἡ γερόντισσα διάβασε ἕνα κομμάτι ἐπιστολῆς ποὺ ἔστειλε ὁ Ἅγιος πρὸς τὶς μοναχές του
  «Μανθάνω ὅτι σᾶς εὗρε πειρασμὸς τὶς καὶ ἐθροήθητε ὡς νεοσσοί.
  Ἐὰν δὲν ὑπομείνητε πειρασμὸν, δὲν θὰ φθάσετε εἰς μέτρον τελειώσεως. Θὰ ὑπομείνητε καὶ ἐάν σᾶς δέρωσιν. Ο Κύριος εἶναι μεθ’ ὑμῶν.
  Μάθετε ὅτι θὰ ἐξεγερθῶσι καθ’ ὑμῶν αἱ τοῦ ἀντιπάλου δυνάμεις, ἀλλὰ σεῖς ψάλλατε: «Μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός, τὸν δὲ φόβον αὐτοῦ οὐ μὴ φοβηθῶμεν οὐδ’ οὐ μὴ ταραχθῶμεν, ὅτι μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός»,
  Ἐὰν ὑπομείνετε ἕως τέλους, τὰ ὀνόματα ὑμῶν θὰ γραφῶσιν εἰς τᾶς βίβλους τῆς ζωῆς. Θέλω νὰ μάθω, ὅτι ἡ θεία Χάρις σᾶς ἐπεσκέφθη καὶ εἰρηνεύσατε».

 • !

  Ἡ γερόντισσα διάβασε ἕνα κομμάτι ἐπιστολῆς ποὺ ἔστειλε ὁ Ἅγιος πρὸς τὶς μοναχές του:
  «Μανθάνω ὅτι σᾶς εὗρε πειρασμὸς τὶς καὶ ἐθροήθητε ὡς νεοσσοί.
  Ἐὰν δὲν ὑπομείνητε πειρασμὸν, δὲν θὰ φθάσετε εἰς μέτρον τελειώσεως. Θὰ ὑπομείνητε καὶ ἐάν σᾶς δέρωσιν. Ο Κύριος εἶναι μεθ’ ὑμῶν.
  Μάθετε ὅτι θὰ ἐξεγερθῶσι καθ’ ὑμῶν αἱ τοῦ ἀντιπάλου δυνάμεις, ἀλλὰ σεῖς ψάλλατε: «Μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός, τὸν δὲ φόβον αὐτοῦ οὐ μὴ φοβηθῶμεν οὐδ’ οὐ μὴ ταραχθῶμεν, ὅτι μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός».
  Ἐὰν ὑπομείνετε ἕως τέλους, τὰ ὀνόματα ὑμῶν θὰ γραφῶσιν εἰς τᾶς βίβλους τῆς ζωῆς. Θέλω νὰ μάθω, ὅτι ἡ θεία Χάρις σᾶς ἐπεσκέφθη καὶ εἰρηνεύσατε».

Τὰ θαύματα τοῦ Ἁγίου δὲν σταματοῦν ποτέ

 

 

Γιὰ τὸν Ἅγιο Νεκτάριο, τὰ θαύματα ποὺ ἐπιτελεῖ, ἀλλὰ καὶ τὸ εἰδικὸ βάρος ποὺ ἔχει ἡ πνευματική του παρακαταθήκη μίλησε στὴν ἐκπομπὴ «Ἡ ἐπικαιρότητα στὴν Πεμπτουσία» καὶ τὴ δημοσιογράφο Μαρία Γιαχνάκη ἡ καθηγουμένη τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Ἁγίας Τριάδος – Ἁγίου Νεκταρίου Αἰγίνης, Γερόντισσα Τιμοθέη.

[…]

Ὅσον ἀφορᾶ τὰ θαύματα ποὺ ἐπιτελεῖ ὁ Ἅγιος Νεκτάριος καὶ μαρτυροῦν οἱ πιστοί, ἡ γερόντισσα εἶπε: «Δὲν σταματοῦν ποτέ… Τὸ βίωμα τῆς ὀρθοδοξίας μας εἶναι τὸ θαῦμα. Δὲν ὑπάρχει ἄνθρωπος ποὺ νὰ ἔρθει καὶ νὰ παρακαλέσει τὸν Ἅγιό μας καὶ νὰ μὴν φύγει ἱκανοποιημένος! Πῶς νὰ μὴν ἔχουμε τόση ἀγάπη στὸ πρόσωπό του… Τὸ πῶς ἐπιτελεῖ τόσα θαύματα ἐξηγεῖται ἀπὸ τὸν βίο του. Αὐτὸ ποὺ βλέπουμε σὲ ὅλο τὸν βίο του εἶναι ἡ ταπείνωση, ἡ ἀνεξικακία, ἡ ἀνεκτικότητα, ἡ συγχωρητικότητα. Ὁ Ἅγιος δὲν κρατοῦσε κακία σὲ κανέναν. Ἔπαιρνε παράδειγμα ἀπὸ τὴν ζωὴ τοῦ Χριστοῦ, ποὺ συγχώρησε καὶ τοὺς σταυρωτές του…».

[…]

«Ὅποιος ἔρχεται στὴ Μονή, κάτι ἔχει λάβει ἀπὸ τὸν Ἅγιο, ἕνα θαῦμα, ἕνα σημάδι… Νὰ σᾶς πῶ κάτι χαρακτηριστικό:

Ἦρθε ἐδῶ μία κοπέλα ἀπὸ τὴν Ἀφρική, νεοβαπτισμένη… Μπῆκε νὰ προσκυνήσει στὸ δωμάτιο τοῦ Ἁγίου καὶ κοκκάλωσε! Ὑπῆρχε κάποιος πειρασμός, κάποιο πρόβλημα εἶχε ἡ κοπέλα… Εἴπαμε νὰ μὴν τὴν ἐνοχλήσουμε. Ἔπειτα μᾶς εἶπε ὅτι ἄνοιξε ἡ πόρτα ἀπέναντί της… Ἡ πόρτα ἦταν ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸ δωμάτιο τοῦ Ἁγίου, ἐκεῖ ὅπου φυλᾶμε τὰ ἄμφιά του… Βγαίνει ἕνα γεροντάκι ἀπὸ μέσα καὶ τῆς λέει: «Ξέρω, παιδί μου, γιατί ἦρθες… Κι ἐγὼ θὰ σὲ βοηθήσω καὶ ὅλα θὰ πᾶνε καλά!». Τῆς ἐμφανίστηκε ὁ Ἅγιος μὲ τὰ πράσινα ἄμφιά του (σὲ πολλοὺς ἐμφανίζεται μὲ αὐτά). Τὸ πρόβλημά της ἦταν, ὅτι τὸ παιδί της στὴν Ἀφρικὴ ἦταν ἄρρωστο καὶ οἱ γιατροὶ δὲν μποροῦσαν νὰ τὴν βοηθήσουν. Ὅταν ἐπέστρεψε στὴν Ἀφρική, τὸ παιδὶ τῆς εἶχε θεραπευτεῖ!».

[…]

«Στὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου νιώθουμε σημαντικὸ τὸ βάρος… Ἔχουμε ἕναν σπουδαῖο διδάσκαλο καὶ πατέρα καὶ δὲν μποροῦμε παρὰ νὰ ἀκολουθήσουμε τὰ βήματά του…», εἶπε ἡ γερόντισσα σχετικὰ μὲ τὴν πνευματικὴ παρακαταθήκη, ἀλλὰ καὶ τὸ θαυμαστὸ παράδειγμα τῆς βιωτῆς τοῦ Ἁγίου.

Κλείνοντας, ἡ γερόντισσα διάβασε ἕνα κομμάτι ἐπιστολῆς ποὺ ἔστειλε ὁ Ἅγιος πρὸς τὶς μοναχές του, λέγοντάς τους: «Μανθάνω ὅτι σᾶς εὗρε πειρασμὸς τὶς καὶ ἐθροήθητε ὡς νεοσσοί. Ἀλλοίμονο ἐὰν οὕτω ταχέως θροεῖσθε καὶ ἀπελπίζεσθε. Ἐὰν δὲν ὑπομείνητε πειρασμὸν, δὲν θὰ φθάσετε εἰς μέτρον τελειώσεως. Θὰ ὑπομείνητε καὶ ἐάν σᾶς δέρωσιν. Ο Κύριος εἶναι μεθ’ ὑμῶν. Καθ’ ἑκάστην ψάλλετε «Μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός» καὶ ὅμως φαίνεται ὅτι δὲν τὸ καλοκατανοεῖτε. Ἐπιθυμῶ νὰ τὸ διαβάσετε ἅπαξ πρὸς τελείαν κατανόησιν αὐτοῦ καὶ σᾶς διαβεβαιῶ, ὅτι θὰ εἰρηνεύση ἡ καρδία σας. Μάθετε ὅτι θὰ ἐξεγερθῶσι καθ’ ὑμῶν αἱ τοῦ ἀντιπάλου δυνάμεις, ἀλλὰ σεῖς ψάλλατε: «Μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός, τὸν δὲ φόβον αὐτοῦ οὐ μὴ φοβηθῶμεν οὐδ’ οὐ μὴ ταραχθῶμεν, ὅτι μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός», καὶ τὰ λοιπά. Ἰσχύετε καὶ κραταιοῦσθε, διότι ὁ Θεὸς εἶναι μεθ’ ὑμῶν. Ἐὰν ὑπομείνετε ἕως τέλους, τὰ ὀνόματα ὑμῶν θὰ γραφῶσιν εἰς τᾶς βίβλους τῆς ζωῆς. Θέλω νὰ μάθω, ὅτι ἡ θεία Χάρις σᾶς ἐπεσκέφθη καὶ εἰρηνεύσατε».