Τίτλος: Τό κομμένο σχοινί
Συγγραφέας: Μπέρντολτ Μπρέχτ
Κατηγορία: Ποίηση
Θέμα: Ἐπανένωση, Σχέση, Χωρισμός,
Πηγή/Έκδοση:
Χρ. Έκδοσης:
Εννόημα

Τό κομμένο σχοινί

Τό κομμένο σχοινί

μπορεῖς νά τό ξαναδέσεις

θά κρατήσει πάλι, ὡστόσο

θά ‘ναι κομμένο.

Ἴσως πάλι ν’ ἀνταμώσουμε

μά ἐκεῖ πού μ’ ἄφησες

δέν πρόκειται ποτέ

νά μέ ξαναβρεῖς.