Τίτλος: Ἡ φόνισσα
Συγγραφέας:
Κατηγορία: Πεζογραφία
Θέμα: Ἦθος, Θάνατος, Κορίτσι,
Πηγή/Έκδοση:
Χρ. Έκδοσης:
Εννόημα

Ἡ φόνισσα