Ταυτοτητα Κειμένου
Τίτλος: Στὴ φίλη μου
Συγγραφέας: Πολυδούρη Μαρία
Κατηγορία: Ποίηση
Θέμα: Ἄνθος, Φιλία,
Πηγή/Έκδοση: https://mariapolydouri.wordpress.com
Χρ. Έκδοσης:
Ἐννόημα
  Ἐννόημα
 • !

  Ὑπάρχει ὅμως ἓν λεπτὸν
  πολὺ εὐῶδες ἄνθος
  ποὺ δὲν μαραίνεται ποτὲ
  καὶ τ᾿ ἀγαπῶ μὲ πάθος.

 • !

  Ἔδαφος ἔχει δι᾿ αὐτὸ ἡ τρυφερὰ καρδία
  μὲ θέρμη ἀπαράμιλλον καὶ λέγεται Φιλία!

Στὴ φίλη μου

 

Ὅλα τὰ ἄνθη τ᾿ ἀγαπῶ

μεθῶ στὸ ἄρωμά των

τὸ βλέμμα νὰ βυθίζεται

ποθῶ στὰ χρώματά των.

Ὑπάρχει ὅμως ἓν λεπτὸν

πολὺ εὐῶδες ἄνθος

ποὺ δὲν μαραίνεται ποτὲ

καὶ τ᾿ ἀγαπῶ μὲ πάθος.

Αὐτὸ δὲ θάλλει στοὺς ἀγροὺς

στοὺς κήπους δὲν ὑπάρχει

καὶ τὰ ἁβρά του πέταλα

ὁ ἥλιος δὲν θάλπει.

Ἔδαφος ἔχει δι᾿ αὐτὸ ἡ τρυφερὰ καρδία

μὲ θέρμη ἀπαράμιλλον καὶ λέγεται Φιλία!