Τίτλος: Μία σουπίτσα γιά τούς ἀσθενεῖς
Συγγραφέας:
Κατηγορία: Ἐκκλησιαστικό Ἦθος
Θέμα:
Πηγή/Έκδοση: Apoftegmi di Antonio, Ed. Paoline
Χρ. Έκδοσης:
Εννόημα

Μία σουπίτσα γιά τούς ἀσθενεῖς