Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ψηφοφορια 1
Ποιὰ βασική παρηγοριὰ νοιώθετε στὶς δυσκολίες σας
Τὰ μέχρι τώρα βιώματά σας καὶ ἡ ὅλη σχέση μὲ τὸν Κύριο
Ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου ποὺ ἔχετε νοιώσει μέχρι τώρα
Ἡ δύναμη τοῦ Κυρίου σὲ συνδυασμό μὲ τὴν δική σας ἀθωότητα
Ἡ ταύτιση μὲ τὸν Κύριο στὴν ὑποδοχή τοῦ μίσους τοῦ κόσμου
Ἡ Ἀνάστασή Του ὡς βεβαιότητα συναντήσεως μαζί Του
Ψηφοφορια 2
Ποιὸ βίωμα εἶναι πιὸ οἰκεῖο γιὰ σᾶς;
Μετέχουμε σὲ ὅλη τὴ ζωὴ τοῦ Κυρίου μὲ τὴν τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας
Ἡ νηστεία βοηθᾶ νὰ ξεκολλήσει τὸ μυαλό μας ἀπὸ τὰ γήινα πράγματα
Στὸ μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως καθαρίζουμε τὴν ψυχή μας
Ὁ χριστιανὸς πρέπει νὰ γεμίσει τὸν χρόνο του μὲ προσευχὴ
Ἀντὶ οἱ γέροι νὰ γίνουν ὅπως τὰ παιδιά, κάνουν τὰ παιδιὰ γέρους!


 Τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς


Γράφετε. πόσο ἀγαπᾶτε τὰ παιδιὰ ἐξαιτίας τῆς ὑπέροχης εὐγνωμοσύνης τους, ἡ ὁποία ἔχει χαθεῖ στοὺς μεγάλους ἢ ἔχει περιοριστεῖ ἀρκετά. Δίνετε παραδείγματα. Θὰ σᾶς δώσω καὶ ἐγὼ ἕνα. Ὁ μητροπολίτης τῆς Ἁγίας Πετρούπολης Ἰσίδωρος ἔλεγε συχνὰ πὼς ὅταν ἦταν παιδὶ ἦταν ξυπόλυτος. Κάποιος ἄνθρωπος ὀνόματι Πέτρος τὸν λυπήθηκε καὶ τοῦ ἀγόρασε ἕνα ζευγάρι γαλότσες μὲ λαστιχένιες σόλες γιὰ πέντε καπίκια. Αὐτὴ ἡ μικρὴ εὐεργεσία χαράχθηκε τόσο βαθιὰ στὴ μνήμη τοῦ μικροῦ Ἰσίδωρου, ὥστε μετὰ καὶ κατὰ τὴ διάρκεια πενήντα χρόνων ὡς ἱερέας καὶ ὡς ἐπίσκοπος συχνὰ στὶς λειτουργίες μνημόνευε τὸν εὐεργέτη του Πέτρο.

Παρακάτω γράφετε, ὅτι ἀκριβῶς ἐπειδὴ ἀγαπᾶτε τὰ παιδιὰ γι’ αὐτὸ τὰ λυπάστε. Διότι ἦρθαν δύσκολοι καιροὶ γιὰ τὴν παιδικὴ ψυχή, γιὰ τὸν παιδικὸ χαρακτήρα. Οἱ ἀντιθέσεις σὰν κρύοι ἄνεμοι κτυποῦν τὰ παιδιὰ στὸ σπίτι, στὸ σχολεῖο καὶ τὸν δρόμο. Καὶ δὲν εἶναι ὅτι ἁπλὰ φέρνουν μπροστὰ στὰ παιδιὰ δύο ποτήρια, ἀλλὰ δύο ἀντίθετες θεωρίες γιὰ τὴ ζωή, τὴν ἐκπαίδευση, τὴν οἰκογένεια, τὴν πατρίδα, ἀκόμα δὲ περισσότερο μπερδεύουν τὰ παιδιὰ μὲ ἀντίθετα παραδείγματα. Θὰ ἐπιθυμούσατε κάποια ἰδιαίτερη ἐκπαίδευση γιὰ τὰ παιδιὰ ποὺ θὰ τὰ προστάτευε ἀπὸ τὴ σύγχρονη ἀνευθυνότητα καὶ σύγχυση.

Ὁ Χριστὸς εἶπε: «Ἂν δὲν ἀλλάξετε κι ἂν δὲν γίνετε σὰν τὰ παιδιά, δὲν θὰ μπεῖτε στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ» (Ματθ. 18,3). Ὁ Χριστός, λοιπόν, βλέπει μεγαλύτερη ἀνάγκη στὴν ἐκπαίδευση τῶν ἐνηλίκων παρὰ τῶν παιδιῶν. Δείχνει τὴ μέθοδο, πῶς πρέπει νὰ ἐκπαιδευτοῦν οἱ ἐνήλικες. Πολὺ ἁπλά: Κοιτάζοντας τὰ παιδιά. Ἀλλὰ εἶπε πῶς πρέπει νὰ ἐκπαιδεύσουμε καὶ τὰ παιδιά: «Ἀφῆστε τὰ παιδία καὶ μὴν τὰ ἐμποδίζετε νὰ ἔλθουν κοντά μου» (Ματθ. 19.14). Ἀφῆστε τὰ παιδιὰ νὰ πλησιάσουν τὸ Χριστὸ καὶ ἀφῆστε τοὺς ἐνήλικες νὰ πλησιάσουν τὰ παιδιά. Ἐπειδὴ ὁ Χριστὸς δὲν διδάσκει μόνο ἀλλὰ δίνει καὶ εὐλογημένη πνευματικὴ δύναμη ὥστε τὰ παιδιὰ νὰ μποροῦν νὰ φέρουν εἰς πέρας ὅλα ὅσα ἔμαθαν. Ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ αἰώνια νεότητα. Αὐτὴ ἡ αἰώνια νεότητα καλεῖ τὰ παιδιὰ γιὰ νὰ τοὺς δωρίσει τὴ δύναμη γιὰ νὰ μὴν γεράσουν τὴ ψυχή τους, ἀλλὰ νὰ παραμείνουν γιὰ πάντα νέοι, ἀγαθοὶ καὶ χαρούμενοι ἄνθρωποι.

Μὲ μιὰ λέξη ἡ σοφία τῆς ἐκπαίδευσης τῶν παιδιῶν ἀπὸ τὸ Χριστὸ ἔγκειται στὸ γεγονὸς ὅτι τὰ παιδιὰ παραμένουν γιὰ πάντα παιδιὰ καὶ δὲν μεταμορφώνονται σὲ γέρους. Ἀντίθετα μ’ αὐτὴ τὴ σοφία στέκει ἡ σχολικὴ σχολαστικὴ ἐκπαίδευση ποὺ μὲ τὴ δύναμή της βαραίνει ἔτσι τὰ παιδιά, ποὺ τὰ γερνάει ὅσο τὸ δυνατὸν γρηγορότερα. Προβάλλει τοὺς γέρους ὡς παράδειγμα, τὰ διαποτίζει μὲ γερασμένες σήψεις, τοὺς μαραζώνει τὴν καρδιὰ μὲ γεροντικὴ ἀπαισιοδοξία. Ἀντὶ οἱ γέροι νὰ γίνουν ὅπως τὰ παιδιά, κάνουν τὰ παιδιὰ γέρους. Καὶ ἔτσι οὔτε οἱ γέροι μπαίνουν στὸ Βασίλειο τοῦ Χριστοῦ οὔτε ἐπιτρέπουν στὰ παιδιὰ νὰ μποῦν. Γι’ αὐτὸ ἀναφέρεται παντοῦ στὴν Εὐρώπη ὅτι ἡ νεολαία βρίσκεται σὲ ἀπόγνωση. Ἂς εὐλογήσει ὁ Χριστὸς νὰ ξανανιώσει ἡ νεολαία τῆς Εὐρώπης.


πηγή; Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς. «Δὲν φτάνει μόνο ἡ πίστη» 
Τα σχόλιά σας
Όντως, Τραγικό τα Παιδιά, να είναι πιο Γέροι, από τους Γέρους και οι Γέροι να είναι πιο Παιδιά από τα Παιδιά!Δεν είναι ,Φυσιολογικά Πράγματα Αυτά, Δυστυχώς Όμως Υπάρχουνε! Δεν Έχω να Προσθέσω ,κάτι Άλλο για Τώρα Τουλάχιστον, σας Χαιρετώ.Με το Καλό να Μπεί ο Καινούργιος Μήνας ,να Μπούμε στο Φθινόπωρο Σιγά, Σιγά.

Κυριακή (Πιο Φιλικά Κική) , Καραμολέγκου., 1 Σεπτεμβρίου 2011
Πολύ ωραίο κείμενο. Δεν το χα ποτέ σκεφτεί έτσι, ότι γερνάμε τα παιδιά... Αλλά συνεχώς τα συγκρίνουμε με εμάς, θεωρούμε άπρεπα τα όσα κάνουν γιατί εμείς ξεχάσαμε πως είμασταν κάποτε παιδιά. Χτές τα παιδιά μου πήραν τους μαρκαδόρους και ζωγράφιζαν στην κοιλιά τους, στα πόδια τους και γελούσαν, οι μεγάλοι το θεωρούμε άπρεπο αυτό και τα μαλώνουμε. Δεν φροντίζουμε να τα καθοδηγούμε σωστά με διάκριση να καταλαβαίνουμε πότε πρέπει να τα μαλώνουμε και πότε να τα απολαμβάνουμε. Χάνουμε έτσι και εμείς τη χαρά και τις εμπειρίες μαζί τους, και πληγώνουμε τα ίδια μας τα παιδιά με λάθη συνεχόμενα! Διαιωνίζουμε έτσι τη λάθος νοοτροπία μας! Άς μας φωτίζει η Παναγία και άς καλύπτει τα λάθη μας!

Χαρά Σφυρή, 31 Αυγούστου 2011
Αυτά δεν είναι Ωραία Πράγματα. Δυστυχώς Όμως Υπάρχουνε και Αυτά.

Μάριος., 27 Αυγούστου 2011
Σωστά.. τα χαλάμε τα παιδιά,γιατί παμε να τα μάθουμε.Δεν μιλάω για τις γνώσεις βέβαια αλλά πάμε να τα μάθουμε και καλά.... τον τρόπο.Πάμε να τα καλουπώσουμε,όπως ίσως έκαναν και οι δικοί μας γονείς.Μα το ζητούμενο είναι να δεχθούμε εμεις τον τρόπο τους οχι να τους επιβάλλουμε τον δικό μας.Εχουμε γίνει ρομπότ,ζόμπι κανονικά(καλά έλεγε ο Άσιμος ρομποτανθρωπομήχανση) και πάμε να μάθουμε στα παιδια πως να κινηθούν σαν άνθρωποι και μάλιστα σαν ανθρωποι του Θεού .Πως να πιάνουν το ποντίκι του υπολογιστή και τα καμαρώνουμε που μαθαίνουν γρήγορα όλες αυτές τις ανοησίες που έχουμε εφεύρει.Ή πάλι..αυτό..το χιλιοειπωμένο"Είπες ευχαριστώ στην κυρία Μανωλάκη";Θα έλεγε το παιδί, αν σε ακουγε να λες και εσυ κυρία μου ποτέ κανένα ευχαριστώ,αλλά να το πεις μέσα απο την καρδιά σου ,οχι έτσι ξεραμένο.Οι κινήσεις,και τα λόγια των παιδιών είναι τόσο φυσικά και καθαρά απο μόνα τους ...Βγαίνουν έτσι όπως πρέπει.Αλλά δεν θεωρούμε πως εμείς έχουμε να μάθουμε απο τα παιδιά γιατί είναι μικρά...τι μικρά....; Τα παιδιά είναι μεγάλοι δάσκαλοι γιατί ακριβώς κανεναν δεν θέλουν να διδάξουν.Τα ενδιαφέρει μόνο ή χαρά.Και όλα τα καταλαβαίνουν...τα πουλάκια μου...

ΠαναΓιώτα Βούλγαρη, 27 Αυγούστου 2011
Η Άποψή μαςBookmark and Share
Δείτε προηγούμενες παρεμβάσεις
Ελάτε να συζητήσουμε
Ονοματεπώνυμο *

Email *

Το μήνυμά σας *

Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά

Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.