Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ψηφοφορια 1
Ποιὰ βασική παρηγοριὰ νοιώθετε στὶς δυσκολίες σας
Τὰ μέχρι τώρα βιώματά σας καὶ ἡ ὅλη σχέση μὲ τὸν Κύριο
Ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου ποὺ ἔχετε νοιώσει μέχρι τώρα
Ἡ δύναμη τοῦ Κυρίου σὲ συνδυασμό μὲ τὴν δική σας ἀθωότητα
Ἡ ταύτιση μὲ τὸν Κύριο στὴν ὑποδοχή τοῦ μίσους τοῦ κόσμου
Ἡ Ἀνάστασή Του ὡς βεβαιότητα συναντήσεως μαζί Του
Ψηφοφορια 2
Ποιὸ βίωμα εἶναι πιὸ οἰκεῖο γιὰ σᾶς;
Μετέχουμε σὲ ὅλη τὴ ζωὴ τοῦ Κυρίου μὲ τὴν τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας
Ἡ νηστεία βοηθᾶ νὰ ξεκολλήσει τὸ μυαλό μας ἀπὸ τὰ γήινα πράγματα
Στὸ μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως καθαρίζουμε τὴν ψυχή μας
Ὁ χριστιανὸς πρέπει νὰ γεμίσει τὸν χρόνο του μὲ προσευχὴ
The Three Crosses
 


Rembrandt
 Ὅταν µελετοῦµε τόν πίνακα τοῦ Rembrandt ποὺ ὀνοµάζεται «The Three Crosses» παρατηροῦµε πρῶτα στό κέντρο τόν σταυρὸ, στόν ὁποῖο ὁ Ἰησοῦς πέθανε. Μετὰ κοιτάζοντας τό πλῆθος τὸ ὁποῖο στέκεται κάτω ἀπὸ τὸν σταυρὸ µᾶς κάνουν ἐντύπωση οἱ ἐκφράσεις τῶν ἀνθρώπων πού ἦσαν παρόντες στόν θάνατό του.

Ὅµως κάποια στιγµή τὸ µάτι µας θὰ πέσει στήν ἄκρη τοῦ πίνακα, ὅπου ὑπάρχει µία µορφή, σχεδὸν κρυµµένη στό σκοτάδι. Εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Rembrandt. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο ἀναγνωρίζει ὅτι καί ὁ ἴδιος συµµετέχει στήν σταύρωση τοῦ Κυρίου, ὅτι δηλαδή εἶναι καὶ οἱ δικὲς του ἁµαρτίες πού ἀνέβασαν τὸν Ἰησοῦ στό σταυρό.

Εἶναι πολύ σηµαντικό γιά τήν στάση µας µπροστά στό µυστήριο τοῦ σταυροῦ καί ὅλης τῆς ζωῆς νά µπορέσουµε νά αἰσθανθοῦµε «παρόντες» στήν δίκη, στήν ἀπόφαση, στήν σταύρωση καί τήν ταφή Του. Ἐτσι θά ἔχουµε τήν δυνατότητα νά ξεφύγουµε ἀπό µιά οὐδέτερη καί συναισθηµατική ἀκρόαση τῶν γεγονότων τῆς µεγάλης ἑβδοµάδος. Θά µπορέσουµε µέ τόν τρόπο αὐτό νά µποῦµε στόν πυρήνα τοῦ νοήµατός τους, νά τά κάνουµε νά µᾶς ἀφοροῦν προσωπικά. Ἀµήν.


Τα σχόλιά σας
Aν έχουμε μια καρδιά ανοιχτή στον άλλο άνθρωπο, στον πόνο και την χαρά του, και προσπαθούμε περισσότερο να προσφέρουμε χωρις να περιμένουμε κάτι, τότε ίσως αρχίσουμε να βλέπουμε καθαρά την αλήθεια της ζωής και την ομορφιά που κρυβει. Είναι η ομορφιά που κρύβεται μέσα στον πόνο και την θυσία και που οδηγεί στην προσωπική μας ανάσταση. Τότε μόνο θα βιώσουμε Στο ταξίδι της ζωής δεν είμαστε μόνοι, υπάρχει ένα τρίτο πρόσωπο που βρίσκεται στο πλάα μας και δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε μόνοι

Κονιτοπούλου Μαρία, 26 Σεπτεμβρίου 2011
Πολύ μου άρεσε η προσευχή του Αγίου Κυρίλλου Κωνσταντινουπόλεως που αναφέρει η Άννα. Δεν την είχα ξαναδιαβάσει και μου έκανε εντύπωση. Ωφέλιμο θα είναι να τη διαβάζω συχνά. Δυστυχώς, για εμένα η Σταύρωση του Χριστού παραμένει γεγονός εξωτερικό. Έγινε κάποτε από κάποιους… Μακάρι, έστω και λίγο, να μπορέσω να το συνδέσω με τη ζωή μου, με την καθημερινότητά μου, τις επιλογές, τις σκέψεις, τα βιώματά μου…

Μαρία Βαϊτση, 25 Σεπτεμβρίου 2011
..πρώτη φορά γράφω εδώ και τούτο έγινε με αφορμή τον πίνακα, τα σχόλιά σας που διάβασα, την ξεχωριστή καθημερινότητα μου..σου..μας, την εσωτερική ανάγκη της κάθε ψυχής βρε αδερφέ και βασικά την πηγή της Αλήθειας! ..κι έτσι απλά.. μεταφέρω έναν ύμνο που πολύ με αναπαύει σαν μια περιληπτική υπενθύμιση.. Τί άνταποδώσωμεν τῷ Κυρίω περί πάντων ὥν άνταπέδωκεν ἡμῖν; Δι΄ ἡμᾶς Θεός έν άνθρώποις διά τήν καταφθαρεῖσαν φύσιν ὁ Λόγος σάρξ έγένετο και έσκήνωσεν έν ἡμῖν· πρός τους άχαρίστους ὁ Εύεργέτης· πρός τούς αίχμαλώτους ὁ Έλευθερωτής· πρός τούς έν σκότει καθημένους ὁ Ἡλιος τῆς δικαιοσύνης έπί τόν σταυρόν ὁ άπαθής· έπί τόν Ἅδην τό φῶς· επί τόν θάνατον ἡ ζωή· ἡ άνάστασις διά τούς πεσόντας· πρός ὅν βοήσωμεν.. ὁ Θεός ἡμῶν δόξα Σοι. *Χαίρετε*

Χρου-xρου, 25 Σεπτεμβρίου 2011
Κείμενο που Όντως σε Κάνει να Σκεφτείς, Κάποια Πράγματα Γενικά Μιλάω,από Διαφορετική Οπτική Πλευρά ,με ένα Άλλο Τρόπο.

Κυριακή Καραμολέγκου, (Πιο Φιλικά Κική)., 24 Σεπτεμβρίου 2011
Μια μορφή κρυμένη στο σκοτάδι είναι συχνά ο εαυτός μας,τις περισσότερες φορές φροντίζουμε να είναι όλοι ένοχοι εκτός απο εμάς,όλοι εγωϊστες,ιδιοτελείς ,...εμείς όμως πάντα να έχουμε τις καλύτερες των προθέσεων.Αλλές φορές απο χειρότερο εγωισμό-ταπεινολογούμε βλέποντας μόνο τα δκά μας λάθη, και σηκώνουμε έτσι δισβάσταχτα φορτία ενοχών που δεν μας ανήκουν.Δηλαδή ή θέλουμε να είμαστε οι μόνοι υπεύθυνοι ή οι μόνοι ανεύθυνοι,ανάλογα τι μας βολεύει κάθε φορά .Δεν θελουμε να είμαστε συνυπεύθυνοι,μας χαλάει το συνολικό,το συντροφικό,το συν,γενικώς.Αντίθετα ή πεποίηθηση του διαφορετικού ,το δια , μας χαροποιεί.Όχι το μοναδικό αλλά το διαφορετικό,το ανώτεροή ή το κατώτερό.Είναι θέμα επιβολής και εξουσίας τελικά αλλά με την κακή έννοια.Εωσφορισμός,δηλαδή...Μια φορά που πήγα να πράξω κάτι επικίνδυνο για τη σωματική μου ακεραιότητα η μητέρα μου είπε"μου φαίνεται ΤΩΡΑ σε έχει βάλει αυτός που ΔΕΝ έχει εξουσία"Εννούσε τον Διάβολο.Μου έκανε τόσή εντύπωση αυτό το ΔΕΝ που ζήτησα να επαναλάβει την προτασή της.Πως τόσο καιρό εγώ νομίζα πως αυτός έχει και παραέχει εξουσία.Λίγο αργότερά ηρθε στο νου μου ο λόγος του Αγιού Νικολάου του Καβάσιλα για την αληθινή φύση της εξουσίας,και κατέβηκα απο τα ύψη.Γιατί και η λέξη Εξουσία είναι το ίδιο παρεξηγημένη όπως συμβαίνει με τον Έρωτα. Πάνω στο Σταυρό βρίσκεται αυτός που ασκεί την αληθινή εξουσία,και τότε οι μαθητές οι αγαπημένοι Του αλλά και οι περισσότεροι απο εμάς σήμερα -μετά την Αναστασή Του- δεν έχουμε καμιά συναίσθηση αυτής της δύναμης.Την παραμικρή υποψία.Είμαστε απλοί παρατηρητές,τυλιγμένοι στα πυκνά σκοτάδια μας.

ΠαναΓιώτα Βούλγαρη, 19 Σεπτεμβρίου 2011
Με εντυπωσίασε η στάση του ζωγράφου... όπως και ο πίνακάς του βεβαίως! Αχ, μακάρι κι εμένα να αρχίσει να λειτουργεί η καρδιά μου και να αισθανθεί κάπως το μεγαλείο ττου Σταυρού Του! Μέχρι τότε απλά ελπίζω, εύχομαι και προσεύχομαι να γίνω αντάξια του Θαύματός Του και Κοινωνός Αυτού. Αμήν!

Αμπράζη Βίκυ, 18 Σεπτεμβρίου 2011
Άκρως Ενδιαφέρον το Κείμενο. Αξίζει να το Μελετήσεις.

Κίρκη., 18 Σεπτεμβρίου 2011
Διαβάζοντας το κείμενο μου ήρθαν στο νού ορισμένα λόγια από μιά προσευχή του Κυρίλλου Κωνσταντινουπόλεως ...Κύριε Ιησού Χριστέ μου, ανοίγεις την αγκαλιά Σου και με βοηθείς και απροσδόκητη συμπαράσταση μου δίνεις, γιατί για μένα Κύριε , νήστεψες, περπάτησες, κοπίασες, ίδρωσες, αγρύπνησες, προσευχήθηκες, δάκρυσες, διώχθηκες, βρίστηκες, κοροιδεύθηκες, φτύστηκες, μαστιγώθηκες, φόρεσες αγκάθινο στεφάνι, υπόμεινες σταυρό και τέλος, δέχθηκες εκούσια το θάνατο, τριήμερη ταφή και κάθοδο στον Άδη, για να με ευεργετήσεις τον ανάξιο. Έχω να το λέω, να το σκέπτομαι, να το υπολογίζω, να το δέχομαι έκπληκτος, να το ξαναλέω, να το ομολογώ και να το διακηρύττω. Για όλα αυτά, στη χάρη σου, γλυκύτατε Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ και Θεέ μου, είμαι οφειλέτης και χρεωστής και απορώ τί να σου ανταποδώσω για όλα τούτα. ...

Άννα Λίμπερτ, 17 Σεπτεμβρίου 2011
Η Άποψή μας
 

Bookmark and Share
Δείτε προηγούμενες παρεμβάσεις
Ελάτε να συζητήσουμε
Ονοματεπώνυμο *

Email *

Το μήνυμά σας *

Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά

Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.