Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ψηφοφορια 1
Ποιὰ βασική παρηγοριὰ νοιώθετε στὶς δυσκολίες σας
Τὰ μέχρι τώρα βιώματά σας καὶ ἡ ὅλη σχέση μὲ τὸν Κύριο
Ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου ποὺ ἔχετε νοιώσει μέχρι τώρα
Ἡ δύναμη τοῦ Κυρίου σὲ συνδυασμό μὲ τὴν δική σας ἀθωότητα
Ἡ ταύτιση μὲ τὸν Κύριο στὴν ὑποδοχή τοῦ μίσους τοῦ κόσμου
Ἡ Ἀνάστασή Του ὡς βεβαιότητα συναντήσεως μαζί Του
Ψηφοφορια 2
Ποιὸ βίωμα εἶναι πιὸ οἰκεῖο γιὰ σᾶς;
Μετέχουμε σὲ ὅλη τὴ ζωὴ τοῦ Κυρίου μὲ τὴν τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας
Ἡ νηστεία βοηθᾶ νὰ ξεκολλήσει τὸ μυαλό μας ἀπὸ τὰ γήινα πράγματα
Στὸ μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως καθαρίζουμε τὴν ψυχή μας
Ὁ χριστιανὸς πρέπει νὰ γεμίσει τὸν χρόνο του μὲ προσευχὴ
Ἡ Δύναμη τῆς ἀγκαλιᾶς


Ἔχεις παρατηρήσει στὸ Σύνταγμα, ἢ σὲ ἄλλα κεντρικὰ μέρη ἀνὰ τὸν κόσμο ὅτι ὑπάρχουν ἄτομα ποὺ ἀγκαλιάζουν ἀγνώστους; Εἶναι τὸ φαινόμενο Free Hugs, δωρεὰν ἀγκαλιές. Ἡ Virginia Satir, αὐθεντία στὴν οἰκογενειακὴ συμβουλευτικὴ εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος χρειάζεται 4 ἀγκαλιὲς γιὰ νὰ ἐπιβιώσει, 8 ἀγκαλιὲς γιὰ νὰ συντηρηθεῖ καὶ 12 ἀγκαλιὲς γιὰ ἀνάπτυξη. Τὴν ἡμέρα. Ἀπίστευτο ἔτσι; Σὲ μία ἐποχὴ ὅπου ἡ ἀπομόνωση κυριαρχεῖ, πόσο ἀγκαλιάζουμε;

Ἡ ἐπαφὴ ἄλλου ἀνθρώπου μὲ τὸ δέρμα μας εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴν πνευματικὴ καὶ σωματικὴ ὑγεία. Σύμφωνα μὲ ἔρευνα ποὺ διεξήγαγε τὸ πανεπιστήμιο τοῦ Ἀρκάνσας ἡ ἀγκαλιὰ αὐξάνει τὴν αἱμογλοβύνη στὸ αἷμα μας, δημιουργεῖ εὐεξία καὶ μᾶς βοηθᾶ νὰ ξεπερνᾶμε τοὺς φόβους μας. Ἄλλες εὐεργετικὲς ἱκανότητες τῆς ἀγκαλιᾶς εἶναι ὅτι μᾶς χαλαρώνει, ἀπομακρύνει τὴν ἔνταση καὶ μᾶς βοηθᾶ νὰ κοιμηθοῦμε καλύτερα.

Μέσω τῆς ἀγκαλιᾶς ὑποστηριζόμαστε στὸ νὰ ἀντιλαμβανόμαστε καὶ νὰ αἰσθανόμαστε τὰ συναισθήματά μας καὶ νιώθουμε ὅτι ἀνήκουμε κάπου. Εἶναι ἀσφαλέστερη ἐπιλογὴ ἀπὸ τὸ ἀλκοόλ, τὸ τσιγάρο καὶ τὰ ναρκωτικὰ καὶ δὲν χρειάζεται προετοιμασία, οὔτε εἰδικὰ ἐργαλεῖα.

Σὲ κάποιες περιπτώσεις ἡ ἀγκαλιὰ σώζει ζωές. Τὸν Σεπτέμβριο ἡ εἴδηση ἔκανε τὸν γύρο τοῦ κόσμου: μητέρα καὶ πατέρας ἐπανέφεραν στὴν ζωὴ τὸ νεογέννητο μωρό τους. Τὸ μωρὸ εἶχε διαγνωστεῖ κλινικὰ νεκρό, οἱ γιατροὶ προσπαθοῦσαν 20 λεπτὰ νὰ τὸ ἐπαναφέρουν στὴν ζωή. Οἱ γονεῖς τὸ πῆραν ἀγκαλιὰ καὶ τοῦ ἔλεγαν πόσο τὸ ἀγαπᾶνε καὶ πόσο ὄμορφα πράγματα θὰ ἔκαναν μαζὶ στὸ μέλλον. Γιὰ δύο ὧρες. Τὸ σῶμα τῶν γονιῶν λειτούργησε σὰν θερμοκοιτίδα, τὸ νεογέννητο ἐπανῆλθε στὴν ζωή. Τὸ γεγονὸς ἀνέτρεψε τὰ ἰατρικὰ δεδομένα. Ὁ ἕξι μηνῶν Αὐστραλὸς Jamie θεωρεῖται σήμερα μωρὸ θαῦμα!

Μία ἄλλη διάσημη ἀγκαλιὰ εἶναι αὐτὴ ποὺ ἔδωσε ἡ Brielle στὴν δίδυμη ἀδερφὴ της Kyrie στὴν Μασαχουσέτη τῆς Ἀμερικῆς τὸ 1995. Τὰ δίδυμα, καὶ ἰδιαίτερα ἡ Kyrie, ἦταν πολὺ ἀδύναμη, γεννήθηκαν σχεδὸν ἕνα κιλό. Ἡ Kyrie δὲν μποροῦσε νὰ ἠρεμίσει, ἔκλαιγε συνέχεια. Μία νοσοκόμα, παραβιάζοντας τὸ πρωτόκολλο, ἔβαλε τὰ δύο βρέφη στὴν ἴδια θερμοκοιτίδα. Ἡ Brielle ἀγκάλιασε τὴν ἀδερφή της. Ἀμέσως οἱ σφυγμοὶ τῆς Kyrie ἐπανῆλθαν στὰ κανονικὰ ἐπίπεδα καὶ σταμάτησε νὰ κλαίει. Σὲ μερικὲς μέρες ἡ ὑγεία της ἐπανῆλθε. Ἡ φωτογραφία, γνωστὴ ὡς rescuing hug (ἡ ἀγκαλιὰ ποὺ ἔσωσε τὴν ζωή της), θεωρεῖται ἀπὸ τὶς πιὸ συγκινητικὲς ἀνὰ τὸν κόσμο.

Ναί, ἡ ἀγκαλιὰ κάνει καλό. Πῶς θὰ μποροῦσες ὅμως νὰ τὴν κάνεις μέρος τῆς καθημερινότητάς σου; Τὸ πρῶτο βῆμα εἶναι νὰ ἐνημερώσεις τοὺς φίλους, οἰκογένεια καὶ συναδέλφους γιὰ τὶς εὐεργετικὲς ἱκανότητες τῆς ἀγκαλιᾶς. Μετὰ ἁπλὰ τὸ ζητᾶς: νὰ σὲ ἀγκαλιάσω; Καλὸ εἶναι νὰ ἀγκαλιάζεις μὲ τέτοιον τρόπο ὥστε τὸ ἀριστερὸ μάγουλο νὰ ἀκουμπάει τὸ ἀριστερὸ μάγουλο τοῦ ἀλλοῦ. Ἔτσι ἀκουμπάει ἡ καρδιά σου μὲ τὴν καρδιά του. Δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ σφίγγεις πολὺ τὸν ἄλλον. Πάρε δύο βαθιὲς ἀνάσες τὴν ὥρα τῆς ἀγκαλιᾶς, ἐκμεταλλεύσου τὴν σιωπὴ καὶ ἀφέσου στὸ νὰ πάρεις καὶ νὰ δώσεις θετικὴ ἐνέργεια. Μετὰ ἁπλὰ χαλάρωσε καὶ κοίταξε τὸν ἄλλον/η στὰ μάτια.

Τέλος, ἀπόλαυσε τὸ συναίσθημα. Καλὲς ἀγκαλιές!

Jill Δούκα

Coach, Εἰσηγήτρια, Συγγραφέας

Ἱδρύτρια Uniqueness Development Group


Πηγή: http://www.in2life.gr/
Τα σχόλιά σας
Μακάρι Όντως να Βλέπουμε Πάντα Τέτοιες Ωραίες Εικόνες. Θα Συμφωνήσω με την Παναγιώτα. Αξίζει.

Έλεσα., 5 Οκτωβρίου 2011
Είναι πολύ ζωντανή η εικόνα που φέρνει μπροστά τα μάτια μου η Κυριακή.Την Ευχαριστώ.Το μοίρασμα της έχει κάτι απο την δύναμη,την τρυφερότητα, και την ζεστασία μιας αγκαλιάς. Να είσαστε καλά πάντα και αγκαλιασμένοι.

ΠαναΓιώτα Βούλγαρη, 5 Οκτωβρίου 2011
Ένα Κείμενο Όντως Αρκετά Τρυφερό με Ωραία Μηνύματα.Τα Είπανε Όλα οι Προηγούμενες Συνομιλήτριές μου δεν Έχω να Πώ Κάτι Άλλο. Χαιρετώ.

Βιολέτα., 5 Οκτωβρίου 2011
Πολύ μου άρεσε αυτό που έγραψε η Κυριακή. Έτσι είναι. Έχει δίκιο. Οι συναισθηματικές ανάγκες μας χτυπάνε συχνά την πορτά, ενώ εμείς τείνουμε να τις παραμελούμε.Και όταν αφουγκραζόμαστε τον εαυτό μας και του δίνουμε αυτά που χρειάζεται πόση πραγματική αρμονία νιώθουμε μέσα μας;

Μαρία Βαϊτση, 3 Οκτωβρίου 2011
Θυμάμαι πως όταν ήμασταν παιδιά- στα σχολικά χρόνια, κάθε φορά που βλεπόμασταν με τους φίλους μας αγκαλιαζόμασταν και φιλιόμασταν. Ακόμη και μέσα στην οικογένεια, όταν το πρωί φεύγαμε για το σχολείο φιλούσαμε τους γονείς, τους παππούδες και μεταξύ μας τα αδέλφια, κι όταν επιστρέφαμε πάλι τα ίδια. Ο πατέρας μου, πιο αυστηρός μα και ντροπαλός έλεγε, τί αγκαλιαζόστε και φιλιόμαστε συνέχεια, αφού και το πρωί φιλιθήκαμε. Και χαμογελούσα χωρίς να του απαντώ. Αργότερα και στις εργασίες μας. Αυτό όμως ξέφτυσε τελικά και ήταν πολύ ξεπερασμένο. Μεγαλώσαμε και αισθανόμασταν οτι δεν έχουμε ανάγκη κανέναν. Τώρα καθώς έφυγε μέλος της οικογενείας μας προς τα ουράνια, πάλι αρχίσαμε τα ίδια, σαν να ξανα ζούμε νέα ζωή με νέες ζεστασιές, σαν να ξαναγνωριζόμαστε και να αγαπιόμαστε. Σαν να θέλουμε να απαλύνουμε τον πόνο μας με την αγκαλιά και το φιλί, μα συνάμα να δείξουμε την αγάπη, την χαρά μας αλλά και την ανάγκη να υπάρχουν δίπλα μας.

Λιλιοπούλου Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2011
Πολύ ωραιο κείμενο, αξίζει κανείς να το προσπαθήσει. Θυμαμαι τώρα ενα νέο παιδί το πόσο χαίρεται όταν με βλέπει και πόσο απλά και εγκάρδια με αγκαλιάζει που πραγματικά με συγκινεί. Είναι όμορφο να λειτουργούμε απλά και καρδιακά, ειδικά στις μέρες μας το έχουμε περισσότερο ανάγκη.

Κονιτοπουλου Μαρια, 1 Οκτωβρίου 2011
Πραγματικά πολύ όμορφο κείμενο, που όμως μας υπενθυμίζει τα αυτονόητα. Αν οι άνθρωποι είχαμε μάθει να αγαπάμε αληθινά, όλα αυτά θα ήταν μέρος της καθημερινότητάς μας απλά, φυσικά, χωρίς να χρειάζεται να το σκεφτούμε και να το προσπαθήσουμε. Η αγκαλιά δεν είναι μόνο απαραίτητη στα μικρά παιδιά. Και οι ενήλικες την έχουν ανάγκη. Αλλά πολλές φορές μας είναι τόσο δύσκολο να εξωτερικεύσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο και να τον εκφράσουμε τόσο με λόγια, όσο και με πράξεις. Όταν όμως τελικά αρχίσουμε σιγά-σιγά, βλέπουμε πόσο όμορφη εμπειρία είναι.

Μαρία Βαϊτση, 1 Οκτωβρίου 2011
Η αγκαλιά είναι ένας σημαντικός τρόπος έκφρασης της ζεστασιάς και της στοργής των ανθρώπων που αγαπιούνται.Εαν η μητρική αγκαλιά είναι απαραίτητη για την ανατροφή και την σωστή ανάπτυξη των παιδιών,αλλό τόσο απαραίτητη είναι και για την ισορροπία και ωρίμανση των ενηλίκων. Θα μιλήσω για μένα.Έμαθα την αγκαλιά απο τον πατέρα μου.'Οταν λέω έμαθα εννοώ έμαθα να αγκαλιάζω ,εγώ.Ένιωθα οτι το είχε ανάγκη.Η μητέρα μου αντίθετα ήταν πιο αυστηρή και απόμακρη.Όταν αγκάλιαζα και φιλούσα τους ανθρώπους αναρωτιόταν γιατί στο καλό θα πρέπει να το κάνω αυτό και να τους φιλάω επιπλέον όλους νέους, γέρους, και παιδιά!!! Τώρα συνήθισε πια και χαίρεται και αυτή μέσα στην αγκαλιά μου και γενικώς να αγκαλιαζόμαστε. Στενοχωρούμε ιδιαίτερα όταν διαπιστώνω πως άνθρωποι μέσα στην εκκλησία του Χριστού αποστρέφονται,φοβούνται,περιφρονούν ενοχοποιούν,ή γενικότερα αποφεύγουν τούς εναγκαλισμούς.Η Εκκλησία οφείλει να δέχεται όλους στην αγκαλιά της ακόμα και αυτούς που αρνούνται με χίλιες δυο προφάσεις να λειτουργήσουν αγαπητικά και να σχετιστούν.Εχω κουραστεί να ακούω δικαιολογίες του τύπου προθάλαμός της πορνείας,σαρκικό φρόνημα,λαγνεία,έλλειψη εγκράτειας κτλ.Ακόμα περισσότερο με λυπεί οι άνθρωποι αυτοί να είναι επιπλέον κοιλιόδουλοι(κοιλαράδες),να τρώνε δηλαδή τον περίδρομο,ενώ εξαντλούν όλη τους την ασκητικότητα,και την εγκράτεια στην αποφυγή του φοβερού αμαρτήματός μιας ζεστής,τρυφερής,χαρούμενης αγκαλιάς που βγαίνει μέσα απο την καρδιά μας και δεν την κάνουμε σαν θεραπεία,η σαν κανόνα για να ζήσουμε λίγα χρόνια περισσότερο.

ΠαναΓιώτα Βούλγαρη, 29 Σεπτεμβρίου 2011
Η Άποψή μαςBookmark and Share
Δείτε προηγούμενες παρεμβάσεις
Ελάτε να συζητήσουμε
Ονοματεπώνυμο *

Email *

Το μήνυμά σας *

Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά

Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.