Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ψηφοφορια 1
Ποιὰ βασική παρηγοριὰ νοιώθετε στὶς δυσκολίες σας
Τὰ μέχρι τώρα βιώματά σας καὶ ἡ ὅλη σχέση μὲ τὸν Κύριο
Ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου ποὺ ἔχετε νοιώσει μέχρι τώρα
Ἡ δύναμη τοῦ Κυρίου σὲ συνδυασμό μὲ τὴν δική σας ἀθωότητα
Ἡ ταύτιση μὲ τὸν Κύριο στὴν ὑποδοχή τοῦ μίσους τοῦ κόσμου
Ἡ Ἀνάστασή Του ὡς βεβαιότητα συναντήσεως μαζί Του
Ψηφοφορια 2
Ποιὸ βίωμα εἶναι πιὸ οἰκεῖο γιὰ σᾶς;
Μετέχουμε σὲ ὅλη τὴ ζωὴ τοῦ Κυρίου μὲ τὴν τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας
Ἡ νηστεία βοηθᾶ νὰ ξεκολλήσει τὸ μυαλό μας ἀπὸ τὰ γήινα πράγματα
Στὸ μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως καθαρίζουμε τὴν ψυχή μας
Ὁ χριστιανὸς πρέπει νὰ γεμίσει τὸν χρόνο του μὲ προσευχὴ
Καὶ τί ἐστιν ἀλήθεια;


τοῦ Γιάννη Μαρίνου


Τί ρόλο παίζει τὸ ψέμμα στὴ ζωή μας; Φιλοσοφικὸ τὸ ἐρώτημα καὶ προσπάθειες ἀπαντήσεως φιλοξενοῦνται σὲ χιλιάδες περισπούδαστες μελέτες. Ἀνεκτὰ τὰ κατὰ συνθήκην ψεύδη, ποὺ διευκολύνουν τὴ ζωή μας. Εὐδοκιμεῖ καὶ τὸ πολιτικὸ ψεῦδος, τὸ ὁποῖο κυριαρχεῖ καὶ τὸ ζοῦμε ἰδιαίτερα στὸν τόπο μας. Τὰ πολιτικὰ κόμματα διαπρέπουν σ' αὐτὸ καὶ ἀξίζει νὰ δοῦμε τί ὑποστηρίζουν σχετικὰ κάποιοι σπουδαῖοι ἄνδρες.

«Ἡ πολιτικὴ εἶναι ἡ τέχνη τῆς ψευδολογίας» εἶχε ἀποφανθεῖ πρὶν ἀπὸ περίπου 250 χρόνια ὁ πολὺς Βολταῖρος.

Τὸ κάνει πιὸ συγκεκριμένο ὁ μέγας κοινωνιολόγος Μὰξ Βέμπερ ἰσχυριζόμενος: «Τὰ κόμματα ἀνταγωνίζονται ἄλληλα ὁλότελα χωρὶς ἀρχές. Εἶναι καθαρὲς ἑνώσεις θεσιθηρῶν ποὺ συντάσσουν τὰ μεταβαλλόμενα προγράμματά τους ἀνάλογα μὲ τὶς πιθανότητες ποὺ ἔχουν νὰ ἀγρεύουν ψήφους». Τὸ διαισθανόμαστε αὐτὸ ἢ καὶ τὸ γνωρίζουμε πολὺ καλά. Ἄλλωστε τὰ ἴδια τὰ κόμματα ἀλληλοκατηγοροῦνται γιὰ τὰ ψέμματά τους.

Καὶ καλά, θὰ μοῦ πεῖτε, οἱ ἰδεολογίες καὶ τὰ ὁράματά τους μὲ τὰ ὁποῖα γοητεύουν τὰ πλήθη; Ὁ διαπρεπὴς γάλλος πολιτικὸς Μισὲλ Ροκὰρ ἀπαντᾶ ὠμότατα: «Ὅλες οἱ ἰδεολογίες ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι μποροῦν νὰ κάνουν τὸ ὄνειρο πραγματικότητα ἁπλῶς κάνουν νὰ τρέχει τὸ αἷμα τῶν ἀνθρώπων. Οἱ ἰδεολογίες χρησιμεύουν γιὰ νὰ καταλάβεις τὴν ἐξουσία, ὄχι γιὰ νὰ τὴν ἀσκήσεις». Προσοχή: εἶναι σοσιαλιστής, συνεπῶς ἰδεαλιστής.

Ἄλλωστε καὶ ὁ λαὸς ἀποδέχεται τὸ ψεῦδος: «Ἂν θέλεις νὰ κερδίσεις τὴ συμπάθεια τῆς μάζας, πρέπει νὰ τῆς λὲς τὰ πιὸ ἠλίθια καὶ τὰ πιὸ ὠμὰ ψέματα» ὑποστήριζε ὁ πανοῦργος Ἀδόλφος Χίτλερ. Καὶ τὸ ἀληθές τοῦ λόγου τῆς Ἄκρας Δεξιᾶς ἔρχεται νὰ ἐπιβεβαιώσει ἡ Ἄκρα Ἀριστερὰ μὲ τὸν σύντροφο Βλαδίμηρο Λένιν ποὺ διαβεβαίωνε ὅτι «ἕνα ψέμα ἐπαναλαμβανόμενο γίνεται ἀλήθεια». Περίτρανη ἐπιβεβαίωση, τὰ ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια ποὺ ἐπὶ πολλὲς γενεὲς πίστεψαν καὶ πιστεύουν καὶ τοὺς δύο λαοπλάνους.

Καλά, καὶ τόσο ἀφελεῖς καὶ ἀνόητοι εἶναι οἱ ἀποδέκτες τῶν ψευδῶν; «Ἡ πείρα εἶναι μία χτένα τὴν ὁποία ὁ Θεὸς χαρίζει στὸν ἄνθρωπο μόνο ὅταν τοῦ ἔχουν πέσει τὰ μαλλιὰ» μᾶς θυμίζει μελαγχολικὰ ὁ μεγάλος τιμονιέρης Μάο Τσὲ Τοὺνγκ ποὺ ἤξερε νὰ πείθει τοὺς διαφωνοῦντες μὲ τὸν πιὸ ἀποτελεσματικὸ τρόπο. Τὰ ἑκατομμύρια τῶν θυμάτων του μάταια προσπαθοῦν νὰ μᾶς τὰ ὑπενθυμίζουν ὅλα αὐτά.

«Τίποτε δὲν εἶναι τόσο θαυμαστὸ στὴν πολιτικὴ ὅσο ἡ φτωχὴ μνήμη» ἐξηγεῖ ὁ μέγας οἰκονομολόγος Τζὸν Κένεθ Γκαλμπρέϊθ. Ἡ τεχνολογικὴ πρόοδος προσετέθη ἄλλωστε στὶς στρατιὲς τῶν πολιτικῶν γιὰ νὰ πλασάρει καὶ ἐκείνη τὰ πιὸ ὡραῖα ψέμματα: «Δῶστε μου μία τηλεόραση (...) καὶ θὰ κάνω τοὺς ἀνθρώπους νὰ πιστέψουν ὅτι τὸ νερὸ βράζει στοὺς πενήντα βαθμοὺς ὑπὸ τὸ μηδὲν καὶ ἀντιστρόφως γίνεται πάγος σὲ θερμοκρασία 50 βαθμῶν πάνω ἀπὸ τὸ μηδὲν» πλειοδοτοῦσε ὁ μέγας σοσιαλιστὴς φιλόσοφος Μπέρτραν Ράσελ. Καὶ ποῦ νὰ γνώριζε τὶς δυνατότητες τοῦ Ιnternet...

Ἀλλὰ ἂς τὸ φιλοσοφήσουμε, ὅπως συνιστᾶ ὁ Λούντβιχ Βιτγκενστάϊν: «Γιατί νὰ λέει κανεὶς τὴν ἀλήθεια ὅταν τὸν συμφέρει τὸ ψέμμα;». Αὐτὸ τὸ γνωρίζουν πολὺ καλὰ καὶ τὰ κόμματα καὶ κάποιες ἰδεολογίες ποὺ χάρη σ' αὐτὸ εὐδοκιμοῦν.


  Ἐφημερίς Τὸ Βῆμα, 15-8-2014


 
Τα σχόλιά σας
«Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή…» (Ιω. 14, 6).Ενώ γνωρίζουμε ότι τον Παράδεισο τον χάσαμε από ένα ψέμα, 2000 χρόνια μετά, πολλοί από εμάς, εξακολουθούμε να επιλέγουμε το ψέμα για να ζήσουμε -αν αυτό λέγεται ζωή. Αυτό όμως που με συγκλονίζει περισσότερο είναι η τέλεια Αγάπη του Θεού Πατέρα μας. Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι!

Ευαγγελία Χατζοπούλου, 22 Αυγούστου 2014
Το ψέμα είναι μια πολλή κακή τεχνική ,μια πολλή κακή συνήθεια,είναι μια φοβερή παγίδα που ενώ φαίνεται να συμφέρει αντίθετως εγκλωβίζει πάντα τον ίδιο τον ψεύτη.Το ψέμα δεν συμφέρει κανέναν.Η αλήθεια μόνο σώζει.Η αλήθεια δεν είναι ιδεολογία,είναι φως που " φαίνει πάσι" .Η σοφή παροιμία ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται, αλήθευει.Και πολύ περισσότερο ο λόγος του Ευαγγελίου...Δεν υπάρχει κρυφό που να μην φανερωθεί,δεν υπάρχει ψέμα που να μην αποκαλύφθει.Το ψέμα είναι συνυφασμένο με το σκοτάδι και η αλήθεια με το φως.Είμαι πεπεισμένη οτι όσοι διαλέγουν το ψέμα δεν είναι απλώς μόνο πονηροί αλλά αθεράπευτα ανόητοι.Ακατοίκητα κεφάλια.... διότι το κέφαλι που έχει νου μέσα αντιστέκεται και αντιδρά στο ψέμα.Γι 'αυτό λέμε νουνεχή αυτόν που χρησιμοποιεί σωστά τις διανοητικές και πνευματικές του ικανότητες.

ΠαναΓιώτα, 22 Αυγούστου 2014
Ενδιαφερον. Αξιζει για Γονιμο Προβληματισμο.

Ελεσα, 22 Αυγούστου 2014
Η Άποψή μας
 

Bookmark and Share
Δείτε προηγούμενες παρεμβάσεις
Ελάτε να συζητήσουμε
Ονοματεπώνυμο *

Email *

Το μήνυμά σας *

Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά

Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.