Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ψηφοφορια 1
Ποιὰ βασική παρηγοριὰ νοιώθετε στὶς δυσκολίες σας
Τὰ μέχρι τώρα βιώματά σας καὶ ἡ ὅλη σχέση μὲ τὸν Κύριο
Ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου ποὺ ἔχετε νοιώσει μέχρι τώρα
Ἡ δύναμη τοῦ Κυρίου σὲ συνδυασμό μὲ τὴν δική σας ἀθωότητα
Ἡ ταύτιση μὲ τὸν Κύριο στὴν ὑποδοχή τοῦ μίσους τοῦ κόσμου
Ἡ Ἀνάστασή Του ὡς βεβαιότητα συναντήσεως μαζί Του
Ψηφοφορια 2
Ποιὸ βίωμα εἶναι πιὸ οἰκεῖο γιὰ σᾶς;
Μετέχουμε σὲ ὅλη τὴ ζωὴ τοῦ Κυρίου μὲ τὴν τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας
Ἡ νηστεία βοηθᾶ νὰ ξεκολλήσει τὸ μυαλό μας ἀπὸ τὰ γήινα πράγματα
Στὸ μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως καθαρίζουμε τὴν ψυχή μας
Ὁ χριστιανὸς πρέπει νὰ γεμίσει τὸν χρόνο του μὲ προσευχὴ
Ἀγάπη! Ἀθάνατη λέξη σὲ θνητὰ χείλητοῦ πρ. Κισάμου καὶ Σελίνου κ. Εἰρηναίου

ἀπὸ τὸ περιοδικὸ «Ἐνοριακὴ Εὐλογία», Ἀριθμ. Τεύχους 108-109, Ἰουνίου-Ἰουλίου 2011Ἡ ἀγάπη εἶναι ἀσφαλῶς ἡ ὡραιότερη λέξη ποὺ ἀγαποῦν νὰ λένε οἱ ἄνθρωποι. Μὰ εἶναι συγχρόνως καὶ μιὰ λέξη ποὺ οἱ ἄνθρωποι τὴ λένε μὲ τόση προχειρότητα καὶ τῆς κάνουν τόση κατάχρηση καὶ τόση νοθεία.

Ὅταν διαβάζη κανεὶς τὰ τρυφερὰ γράμματα τῶν ἀγαπημένων καὶ ἀκούει τὶς ὡραῖες ἐξομολογήσεις καὶ τοὺς ὅρκους των, ὅταν βλέπωμε μὲ τὰ ἴδια μας τὰ μάτια τὴν ἀληθινὰ ἀγαπημένη ζωὴ τῶν ἐρωτευμένων, τῶν ἀρραβωνιασμένων, τῶν ὑπαντρεμένων καὶ κείνων ποὺ ἀρχίζουν ὄμορφα καὶ μυστικὰ νὰ πλέκουν τὰ εἰδύλλιά των, εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ πιστέψωμε στὴν εἰλικρίνεια τῆς ἀγάπης καὶ νὰ ἐγκωμιάσωμε τὴ δύναμη καὶ τὴν ἀθανασία της.

Ὅμως ὅταν ἀντίστροφα παρασταθοῦμε στὴ διάψευση καὶ ἀπιστία τῆς ἀγάπης καὶ δοῦμε πάλι μὲ τὰ μάτια μας νὰ κόβωνται οἱ σχέσεις, νὰ διαλύουν οἱ ἀρραβῶνες καὶ νὰ χωρίζουν τὰ ἀνδρόγυνα καὶ ἀκόμη χειρότερα, νὰ μεταβάλλωνται οἱ ὅρκοι τῆς ἀγάπης σὲ κατάρες καὶ τὰ χέρια ποὺ ἀγκαλιάζουν καὶ χαϊδεύουν νὰ πιάνουν στιλέτα καὶ φαρμάκια γιὰ νὰ σκοτώσουν ἐκεῖνον ἢ ἐκείνη ποὺ ὡς τὰ χθὲς ἀκόμη ἐλάτρευαν, τότε στ’ ἀλήθεια σταματᾶ τὸ μυαλό μας καὶ δοκιμάζομε μία ἀποστροφὴ καὶ μία φρίκη γι’ αὐτὸ ποὺ λέγεται ἀνθρώπινη ἀγάπη. Καὶ μαζὶ μ’ αὐτὰ δοκιμάζομε μία ἀπογοήτευση καὶ μία ἀπαισιοδοξία γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴ ζωή του.

Φιλόσοφοι, ποιητὲς καὶ κοινωνιολόγοι ἔχουν σταθῆ μὲ ἔκπληξη, μὲ φόβο κι’ εἰρωνεία ἢ καὶ τρομερὴ μελαγχολία μπροστὰ στὰ φαινόμενα αὐτὰ τῆς ἀποτυχεμένης ἀγάπης καὶ καθημερινὰ χιλιάδες μικροὶ κι’ ἁπλοὶ ἄνθρωποι καῖνε τὴν καρδιὰ καὶ καταστρέφουν τὴ ζωὴ των καὶ τὴ ζωὴ ἀκόμη τόσων ἄλλων μ’ αὐτὸ τὸ ὄμορφο καὶ ἐπικίνδυνο πυροτέχνημα τῆς ἀγάπης. Ὅμως, ἕνας Χριστιανὸς στοχαστής, δὲν ἀπορεῖ καθόλου γιὰ ὅλα αὐτά. Γιατί ξέρει πὼς ὁ ἄνθρωπος εἶναι «ἁμαρτωλός», ἔχει ἀτέλειες κι’ ἀδυναμίες κι’ εἶναι φυσικὸ καὶ ψυχολογημένο καὶ κεῖνο ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὴν καρδιὰ καὶ τὸ κορμὶ τοῦ ἀνθρώπου νά ’χη τὰ σημάδια τῆς ἀτέλειας καὶ τῆς ἀδυναμίας. Γιατί ξέρει πώς, ὁ ἄνθρωπος ποὺ δὲν ἀναγεννήθηκε καὶ δὲ ζῆ ἀκατάπαυστα μέσα στὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ, δὲν μπορεῖ νὰ βρίσκη ὑπεράνθρωπες καὶ ἀνώτερες δυνάμεις νὰ δαμάζη τὸν κτηνώδη ἐγωϊσμό του καὶ νὰ κατανικᾶ τὰ πάθη του. Γιατί ξέρει πὼς ὁ ἄνθρωπος ποὺ τολμᾶ νὰ μιλῆ μὲ τὰ θνητά του χείλη γιὰ τὴν ἀθάνατη ἀγάπη, ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ τὴν προδώση. Γιατί ἀγάπη ἀληθινὴ δὲν θὰ πῆ δῶσε, ἀλλὰ πάρε. Κι’ ὅποιος θέλει στ’ ἀλήθεια ν’ ἀγαπᾶ, πρέπει νὰ μάχεται κάθε στιγμὴ ἐναντίον τοῦ ἑαυτοῦ του. Πολλὲς φορὲς κατορθώνομε ἔστω καὶ προσωρινὰ νὰ κοιμίζωμε καὶ νὰ νικοῦμε τὸν ἐγωϊσμό μας, νὰ παραμερίζωμε ὁλότελα τὸν ἑαυτό μας κι’ εἴμαστε τότε ἕτοιμοι κι’ ἄξιοι γιὰ τὴν ἀγάπη.

Μὰ ὅταν ξυπνᾶ πάλι μέσα μας ὁ ἑαυτός μας, μὲ ὅλες ἐκεῖνες τὶς νόμιμες καὶ παράλογες ἀπαιτήσεις του, τότε δὲν ὑπάρχει τόπος γιὰ τὴν ἀγάπη καὶ τότε ἀκριβῶς βλέπει κανεὶς ἐκεῖνο τὸ θλιβερὸ καὶ φρικιαστικὸ θέαμα. Κείνους ποὺ ἀγαπούσαμε καὶ λατρεύαμε χθές, τοὺς μισοῦμε καὶ τοὺς βλέπομε μ’ ἀποστροφὴ σήμερο. Σωστὸ εἶναι, λοιπόν, νὰ βλέπωμε καθαρὰ τὰ πράγματα καὶ νὰ μὴ λέμε παχειὰ λόγια γιὰ τὴν ἀγάπη. Ὄμορφη, καθαρή, παντοτεινὴ καὶ δυνατὴ ἀγάπη, δὲν μπορεῖ νὰ φυτρώση στὴν καρδιὰ τοῦ συνηθισμένου ἀνθρώπου, τοῦ ἀνθρώπου ποὺ δὲν ζῆ μέσα στὸ φῶς καὶ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ. 
Τα σχόλιά σας
Ζούμε σε Δύσκολους Καιρούς δεν είναι Εύκολο να Μιλάμε με Ευκολία για αυτό που Λένε Αγάπη. Αγάπη είναι Κάτι Σχετικό ο Κάθε Άνθρωπος Κάτι στην Ζωή του Έχει Ζήσει Κάτι θα Υπάρχει που τον Πονάει για Αυτό ο Καθένας Έχει τις Δικές του Άμυνες τον Δικό του Τρόπο που Συμπεριφέρεται. Η Ψυχή του Κάθε Ανθρώπου είναι Όντως μία Άβυσσος. Ας μην Μιλάμε Τόσο Εύκολα Τόσο Άνετα για Τέτοια Θέματα Όντως είναι Αρκετά Λεπτά!

Κυριακή Καραμολέγκου.(Πιο Φιλικά Κική)., 1 Ιουλίου 2011
Ε βέβαια άλλο αγαπάω τον εαυτό μου και άλλο αγάπάω τον εγωϊσμό μου.Άλλο πράγμα ή αυτοεκτίμιση και άλλο ή αυτοπεποιήθηση.Άλλα τα μάτια του λαγού και άλλά της κουκουβάγιας!!!!Να μη μπερδευόμαστε,με τα εύκολα. Εγώ λέω συχνά εχω τη διάθεση να αγαπώ τους ανθρώπους ή αυτόν ειδικά τον άνθρωπο που δεν τον γνωρίζω ακόμα σε βάθος,τον Θεό,τους γονείς μου,τους φιλους.Δεν είναι έτσι ή αγάπη...δεν την λές και τελειώνει.Στο πρώτο σκαλοπάτι βρίσκομαι,και έχω την διάθεση να φτάσω στην κορυφή της κλίμακάς αλλά οχι μοναχή μου.

Γιώτα Βούλγαρη, 29 Ιουνίου 2011
Κάθε φορά που ακούω την λέξη «αγάπη», κάθε φορά που την προφέρω, η ψυχή μου σαν να νιώθει ένα χάσμα μεταξύ της έννοιας και του βιώματος. Την Αγάπη την βλέπω σαν μια βουνοκορφή απόμακρη, αλλά βλέπω και τα μονοπάτια που οδηγούν εκεί. Ανεβαίνοντας αυτά τα μονοπάτια ψελλίζω την λέξη αυτή όχι για να περιγράφω την κατάστασή μου, την ψελλίζω όχι για να πω πως το εννοώ κι’όλας, αλλά την ψελλίζω ως μια προσδοκία για να φτάσω εκεί και να μην την ξεχάσω στην διαδρομή. Και όσο πιο ψιλά ανεβαίνεις, τόσο και ποιο δύσκολα προφέρεται η λέξη αυτή… Όσο πιο παλιά τόσο και πιο εύκολα ήτανε… Σ’αγαπώ, μ’αγαπάς… Χωρίς να κοιτάμε τις έννοιες βαθιές… Τώρα βάρυνε η λέξη και δεν βγαίνει εύκολα, επειδή εκεί που πάει να βγει πια βλέπω και δεν τολμώ… Και να πω στην Γεωργία, ούτε τον εαυτό μας δεν τον αγαπάμε, επειδή αν το αγαπούσαμε πραγματικά θα νοιαζόμασταν πιο πολύ για την ψυχή μας.

Όλγα Κίτσου, 29 Ιουνίου 2011
Αν δεν καταφέρουμε να καθαρίσουμε την καρδιά και την ψυχή μας απο όλα τα αμαρτωλά και ακάθαρτα στοιχεία που τη στοιχειώνουν, σίγουρα δε θα καταφέρουμε να νοιώσουμε τι είναι αγάπη. Αν δε μπορέσουμε να αγαπήσουμε τον Πατέρα και Δημιουργό μας, πως είναι δυνατόν να λέμε ότι ξέρουμε να αγαπούμε; Είναι αφελές και ανόητο να επιμένουμε εγωιστικά και να λέμε σ΄αγαπώ όταν δε γνωρίζουμε πραγματικά την απόλυτη Αγάπη του Θεού. Οταν το μόνο που ξέρουμε πολύ καλά να κάνουμε είναι να αγαπάμε μόνο τον εαυτό μας... Μακάρι να μας φωτίσει ο Θεός να ζήσουμε αυτά τα μεγάλα και έντονα αισθήματα, αληθινά και όχι επιφανειακά. Αλλά σίγουρα χρειάζεται προσπάθεια και από εμάς τους ίδιους, δεν οφελεί να περιμένουμε να μας έρθουν όλα "ουρανοκατέβατα". Καλή δύναμη σε όλους.

Χατζηπανώρια Γεωργία, 24 Ιουνίου 2011
Αγάπη Όντως είναι ένα Αίσθημα Αρκετά Δύσκολο για να το Νοιώσεις Αληθινά Ειδικά στην Σημερινή Εποχή που Ζούμε! Στην Εποχή μας Δυστυχώς Όλοι Κοιτάνε πως θα Πάνε πιο Μπροστά από Εσένα Άσχετα εάν δεν το Αξίζουνε Κοιτάνε Πολύ Δυστυχώς το Τομάρι τους Πάντα Υπάρχουν Εξαιρέσεις αλλά είναι Σπάνιες ,Ελάχιστες! Όλοι Μιλάμε για Αγάπη το Θέμα είναι εάν Πραγματικά την Έχουμε Πάρει για να Μπορέσουμε Χωρίς Υποκρισίες να την Δώσουμε και στους Άλλους με Αγνά Κίνητρα Χωρίς Συμφέροντα. Γιατί Όταν Υπάρχει Συμφέρον δεν Υπάρχει Πραγματική Αγάπη! Καλλίτερα σε Αυτές τις Περιπτώσεις να μην Υπάρχει Αγάπη από το να είναι Ψεύτικη!Πονάει Πολύ η Ψεύτικη Αγάπη είναι ένα Είδος Προσωπικά για Μένα θα το Έλεγα Κόλαση. Πολύ Ωραίο το Κείμενο. Θα Συμφωνήσω και με τις Προηγούμενες Συνομιλήτριες μου στα Σχόλια τους.Ίσως Επανέλθω Αυτά Αρκετούν για Τώρα θα Ήθελα να Πώ και Άλλα για Αυτό το Θέμα θα Μπορούσα να Μιλάω με τις Ώρες για Αυτό το Θέμα τα Πολλά Λόγια Όμως δεν είναι Καλό γιατί μπορεί να είναι Περιττά και στο Τέλος Χάνεται και η Ουσία του Θέματος και γίνεται Κουραστικό σε Μεγάλο Βαθμό Ίσως.

Κυριακή Καραμολέγκου, (Πιο Φιλικά Κική)., 24 Ιουνίου 2011
Το έχουμε πει τόσες φορές,και ναι είναι ακριβώς έτσι."Ὄμορφη, καθαρή, παντοτεινὴ καὶ δυνατὴ ἀγάπη, δὲν μπορεῖ νὰ φυτρώση στὴν καρδιὰ τοῦ συνηθισμένου ἀνθρώπου, τοῦ ἀνθρώπου ποὺ δὲν ζῆ μέσα στὸ φῶς καὶ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ." και έτσι... "Το σ'άγαπώ μια λέξη απλή είναι και αυτή μια λέξη απλή ,μα σε χιλιάδες περιπτώσεις είναι ανόητη,γελοία και κουτή,όμορφη είναι μοναχά όταν την νιώσεις:Στίχοι:"Ηλίας Λυμπερόπουλος, Μουσικοί:Κ.Χατζής,Τραγούδι:Χ.Αλεξίου. http://www.youtube.com/watch?v=BideTBTHXmQ

ΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ, 24 Ιουνίου 2011
Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη την αγάπη. Δεν μπορούμε χωρίς αυτή. Το πιο εύκολο είναι να την αναζητήσουμε στους ανθρώπους, εξωτερικά. Αρχικά το παιδί απο τη μάνα, μετά απο τον σύντροφο... Χρειάζεται να περάσει καιρός και να έρθει η διαπίστωση ότι η ανθρώπινη αγάπη δεν είναι η αληθινή, δεν είναι αρκετή. Και τότε είναι που κοιτάς μέσα σου, εκεί που όφειλες απο την αρχή να την αναζητήσεις, και εκεί που κρυβόταν απο καιρό. Για να την δείς όμως πρέπει να καθαρίσεις το τοπίο, να πετάξεις ό,τι άχρηστο και να ζητήσεις τη βοήθεια του Κυρίου. Να ευχόμαστε να κάνουμε αυτή τη μεταστροφή και να έλθει το φώς του Κυρίου μέσα μας και η Αγάπη του. Αμήν!

Χαρά Σφυρή, 24 Ιουνίου 2011
Η Άποψή μαςBookmark and Share
Δείτε προηγούμενες παρεμβάσεις
Ελάτε να συζητήσουμε
Ονοματεπώνυμο *

Email *

Το μήνυμά σας *

Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά

Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.