Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ἐννόημα
! Ἐκριζοῦσιν ἀντιστάσεις ἄκαιροι τοὺς πανσθενεῖς/συνεταὶ ὑποχωρήσεις σώζουσι τοῦς ἀσθενεῖς.
 
Δρῦς καὶ κάλαμοι
Σοῦτσος ΠαναγιώτηςΚλάδους εἰκοσαπιθάμους εἶχε δρῦς καὶ εἶχεν ἅμα

στέλεχος χωροῦν εἰς μόλις ἑκατὸν ἀνδρῶν ἀγκάλας·

ἐπεσκίαζε χιλίους διαβάτας κατὰ γράμμα

φέροντας καμήλων ἵππων συνοδίας τρισμεγάλας.

Ἦλθε καταιγὶς Κυρίου

κ' ἔῤῥιψε τοῦ Ὀλυμπίου

τὴν δεκάτην ἕκτην στήλην τὴν κοσμοῦσαν τὰς Ἀθήνας

καὶ τὰς πέτρας εἰς τὴν Φθίαν ἐσφενδόνισεν ἐκείνας

ὅσας εἶδ' ὁ Δευκαλίων ἐπὶ τοῦ κατακλυσμοῦ του

οὐρανόθεν μετὰ κρότου νὰ κατέρχωνται τόσούτου.Εἰς τὴν δρῦν αὐτὴν πεσοῦσα ἡ βοῶσα καταιγὶς

ἔῤῥιχεν ἀνθισταμένην τὴν αὐθάδη κατὰ γῆς,

τὸ εὐλύγιστον δὲ στῆθος τῆς πλησίον της καλάμου

ἔμπροσθέν τῆς καταιγίδος κατεκλίνθη σχεδὸν χάμου·

ὑπεκάμφθη δεξιόθεν,

ἔκυψεν ἀριστερόθεν

καὶ ἡ θύελλα παρῆλθεν μὴ ἀντίστασιν εὑροῦσα·

καὶ ἡ κάλαμος ὠρθώθη ἔπειτα οὐδὲν παθοῦσα·φέρουσα ἡ δρῦς τὰ νῶτα εἰς τὸν ποταμὸν κυρτὰ

τὰς καλάμους ἐρωτᾷ

- Πῶς ἀδύνατοι σεῖς οὗσαι καὶ λεπταὶ δὲν ἐκριζοῦσθε;

- Κλὶν' εἰς τὴν ἰσχὺν τῶν ἄλλων ἡ ἀσθένεια ἡμῶν·

σεῖς αἱ δρύες ἄνευ λόγου ἄκαμπτοι, δὲν ταπεινοῦσθε,

καὶ εἰς τοῦτον συντριμμέναι φέρεσθε τὸν ποταμόν.Ἐπιμύθιον.

Ἐκριζοῦσιν ἀντιστάσεις ἄκαιροι τοὺς πανσθενεῖς

συνεταὶ ὑποχωρήσεις σώζουσι τοῦς ἀσθενεῖς.Bookmark and Share
Συναφείς παραπομπές από την Αγία Γραφή
     

Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.