Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ἐννόημα
! Ἐκριζοῦσιν ἀντιστάσεις ἄκαιροι τοὺς πανσθενεῖς/συνεταὶ ὑποχωρήσεις σώζουσι τοῦς ἀσθενεῖς.
 
Δρῦς καὶ κάλαμοι
Σοῦτσος ΠαναγιώτηςΚλάδους εἰκοσαπιθάμους εἶχε δρῦς καὶ εἶχεν ἅμα

στέλεχος χωροῦν εἰς μόλις ἑκατὸν ἀνδρῶν ἀγκάλας·

ἐπεσκίαζε χιλίους διαβάτας κατὰ γράμμα

φέροντας καμήλων ἵππων συνοδίας τρισμεγάλας.

Ἦλθε καταιγὶς Κυρίου

κ' ἔῤῥιψε τοῦ Ὀλυμπίου

τὴν δεκάτην ἕκτην στήλην τὴν κοσμοῦσαν τὰς Ἀθήνας

καὶ τὰς πέτρας εἰς τὴν Φθίαν ἐσφενδόνισεν ἐκείνας

ὅσας εἶδ' ὁ Δευκαλίων ἐπὶ τοῦ κατακλυσμοῦ του

οὐρανόθεν μετὰ κρότου νὰ κατέρχωνται τόσούτου.Εἰς τὴν δρῦν αὐτὴν πεσοῦσα ἡ βοῶσα καταιγὶς

ἔῤῥιχεν ἀνθισταμένην τὴν αὐθάδη κατὰ γῆς,

τὸ εὐλύγιστον δὲ στῆθος τῆς πλησίον της καλάμου

ἔμπροσθέν τῆς καταιγίδος κατεκλίνθη σχεδὸν χάμου·

ὑπεκάμφθη δεξιόθεν,

ἔκυψεν ἀριστερόθεν

καὶ ἡ θύελλα παρῆλθεν μὴ ἀντίστασιν εὑροῦσα·

καὶ ἡ κάλαμος ὠρθώθη ἔπειτα οὐδὲν παθοῦσα·φέρουσα ἡ δρῦς τὰ νῶτα εἰς τὸν ποταμὸν κυρτὰ

τὰς καλάμους ἐρωτᾷ

- Πῶς ἀδύνατοι σεῖς οὗσαι καὶ λεπταὶ δὲν ἐκριζοῦσθε;

- Κλὶν' εἰς τὴν ἰσχὺν τῶν ἄλλων ἡ ἀσθένεια ἡμῶν·

σεῖς αἱ δρύες ἄνευ λόγου ἄκαμπτοι, δὲν ταπεινοῦσθε,

καὶ εἰς τοῦτον συντριμμέναι φέρεσθε τὸν ποταμόν.Ἐπιμύθιον.

Ἐκριζοῦσιν ἀντιστάσεις ἄκαιροι τοὺς πανσθενεῖς

συνεταὶ ὑποχωρήσεις σώζουσι τοῦς ἀσθενεῖς.Bookmark and Share
Συναφείς παραπομπές από την Αγία Γραφή
     

Πρῶτος λόγος εἰς τοὺς μακαρισμούς
 

Τὸ χρυσάφι εἶναι πράγμα βαρύ. Βαριὰ εἶναι κι ὅλα τὰ ἐπιδιωκόμενα ὑλικὰ πλούτη. Ἀνάλαφρο καὶ πρὸς τὰ ἄνω φερόμενο πράγμα εἶναι ἡ ἀρετή. Μεταξύ τους, ὅμως, αὐτά, τὸ βαρὺ καὶ τὸ ἐλαφρό, εἶναι ἀντίθετα. Συνεπῶς εἶναι ἀδύνατο νὰ γίνει κανεὶς ἀνάλαφρος, ὅταν ἔχει καρφώσει τὸν ἑαυτὸ του πάνω στὸ βάρος τῆς ὕλης. Ἐὰν πρέπει, λοιπόν, νὰ ἀνεβοῦμε στὰ ψηλά, θὰ πτωχεύσουμε ὡς πρὸς ἐκεῖνα ποὺ μᾶς τραβοῦν πρὸς τὰ κάτω, γιὰ νὰ φθάσουμε στὰ ψηλά.