Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Τίτλος:Ἐπιστολή Ἀνθίμου Γαζῆ πρός Λ. καί Γ. Κουντουριώτη
Συγγραφέας: Γαζῆς Ἄνθιμος
Κατηγορία:Ἐπιστολογραφία
Θέμα: Πόλεμος
Πηγή/Έκδοση:Βασική Βιβλιοθήκη Ἐκδ. Ι. Ζαχαρόπουλος Τόμος 43
Χρ.Έκδοσης:1821
Ἐπιστολή Ἀνθίμου Γαζῆ πρός Λ. καί Γ. Κουντουριώτη
Γαζῆς Ἄνθιμος


(Ὁ Γαζῆς, ἀπὸ τοὺς ἀρχηγοὺς τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας, παρακινεῖ τοὺς ἀδελφοὺς Κουντουριώτη. Καὶ στὸ γράμμα του αὐτό, ὅπως καὶ στὸ ἄλλο ποὺ δημοσιεύεται ἐδῶ, ἀριθ. 160, γίνεται φανερὴ ἡ πεποίθησή του ὅτι ὁ σκοπὸς ἁγιάζει τὰ μέσα: ἡ ἀρχὴ ἀπὸ μεγάλον μ έ ρ o ς, ἡ σύλληψη τοῦ Ὀμὲρ Βριώνη, εἶναι μυθεύματα, ὅπως γνωρίζουμε σήμερα. Τὸ γράμμα τοῦτο εἶναι ἀποκρυπτογραφημένο).


ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ (ΜΗΛΙΕΣ)

Πρός
ΛΑΖΑΡΟ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ (ΥΔΡΑ)
22 Φεβρουαρίου 1821

Περιπόθητοί μου φίλοι καὶ ἀδελφοὶ ἀσπάζομαι ὑμᾶς ἀμφοτέρους ἀδελφικῶς ἐκ ψυχῆς.
Ἀφοῦ ἦλθεν ἐδῶ ὁ καπετὰν Νικόλαος διὰ τοῦ ὁποίου σᾶς εἰδοποίησα τὰ τρέχοντα, δὲν ἔλαβον πλέον ἔκτοτε καμίαν εἴδησιν ἀπὸ τὴν εὐγενείαν σας, διὰ νὰ ἠξεύρω ποῖον μέρος ἐλάβετε. Τὸ πρᾶγμα ἀδελφοί, ἔλαβε κίνησιν μεγάλην, καὶ νὰ σταθῇ πλέον εἶναι ἀδύνατον· εἶναι πρᾶγμα ἀληθινόν, εἶναι βέβαιον, ἔχει τὴν ἀρχήν του ἀπὸ μεγάλον μέρος ἔχει καὶ μεγάλα μέσα. Λοιπὸν δὲν εἶναι πλέον ἀμφιβολία μήτε δισταγμός. Ἡ ἡμέρα ἐκείνη τὴν ὁποίαν ἐπιθυμοῦσαν οἱ πατέρες μας νὰ ἰδοῦν ἔφθασε, καὶ ὁ νυμφίος ἔρχεται, καὶ μακάριος ὁ δοῦλος ὃν εὑρήσει γρηγοροῦντα. Ἔφθασεν ὁ καιρὸς διὰ νὰ λάμψῃ πάλιν ὁ σταυρὸς καὶ νὰ λάβῃ πάλιν ἡ Ἑλλάς, ἡ δυστυχὴς πατρίς μας τὴν ἐλευθερίαν της. Δὲν σᾶς λέγω πλέον περισσότερα. Ὁ καιρὸς ἦλθεν, καὶ πρέπει νὰ ἀνάψετε τὴν λαμπάδα τοῦ πατριωτισμοῦ διὰ νὰ δεχθῶμεν τὸν νυμφίον διὰ νὰ φανοῦμεν καὶ ἡμεῖς ἔθνος εἰς τὸν κόσμον, καὶ ἀπόγονοι τῶν Ἑλλήνων. Σᾶς παρακαλεῖ ἡ πατρίς, φίλοι, ἑτοιμασθῆτε! Ἑτοιμασθῆτε! Ὁ Θεὸς καὶ ὁ μέγας αὐτοκράτωρ εἶναι μὲ ἡμᾶς. Ἂν κάμνῃ χρεία νὰ ἔλθω αὐτοῦ καὶ νὰ εἶμαι μὲ ἐσᾶς, εἶμαι πρόθυμος νὰ ἔλθω, ἔρχομαι εὐθύς, φθάνει μόνον νὰ μοῦ στείλετε τὸ ὀγληγορώτερον εἴδησιν, ἢ κανένα καϊκάκι, καὶ εὐθὺς προφθάνω. Ἐδῶ οἱ ἐδικοί μας εἶναι ἕτοιμοι καὶ προσμένουν τὸν νυμφίον μὲ ἀνυπομονησίαν. Ὁ Ἀλῆς εἰς τὰ Ἰωάννινα ἔβαλε τέσσαρους σταυροὺς ἐπάνω εἰς τὸ κάστρον του. Τοῦτο εἶναι ἀληθέστατον. Ἡ Σάλπιγξ φωνάζει, δεῦτε ἂς δράμωμεν. Ἡ κρίσις ἀπεφασίσθη! Σᾶς εὔχομαι ὑγείαν καὶ καλὴν ἀντάμωσιν καθὼς ἐπιθυμοῦμεν.

 

Bookmark and Share

Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.