Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Τίτλος:Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ πολέμου....
Συγγραφέας: Anthony Bloom (Metropolitan of Sourozh (1914- 2003))
Κατηγορία:Ἠθικά Θέματα
Θέμα: Πόλεμος, Κίνδυνος, Φύση, Πραγματικότητα
Πηγή/Έκδοση:Μικρὸ συναξάρι, ἐκδ. Ἐν Πλῷ
Χρ.Έκδοσης:2010
Ἐννόημα
! Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ πολέμου ὑπῆρχε, ἐντούτοις ἀρκετός κίνδυνος. Ἑπομένως, ἡ αἴσθηση ὅτι ἤμασταν πράγματι στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ ἦταν πολὺ δυνατή. Προχωρούσαμε σὲ ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς ἀνακαλύψεις: πὼς ὁ ἐαυτός μας δὲν ἦταν τελικὰ καὶ τόσο ὑπέροχος, πὼς ὑπάρχουν πολὺ πιὸ σημαντικὰ πράγματα ἀπὸ τὸν ἑαυτό σου, πὼς ὑπάρχουν διαφορετικὰ ἐπίπεδα σὲ ὅλα τὰ γεγονότα. Ὑπάρχει ἕνα ἐπίπεδο στὸ ὁποῖο ζεῖς καὶ φοβᾶσαι καὶ κυριεύεσαι ἀπὸ ἄλλα συναισθήματα καὶ τὴν ἴδια στιγμὴ ὑπάρχουν δύο ἄλλα ἐπίπεδα: πάνω ἀπὸ ἐσένα εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τὸ ὅραμά Του γιὰ τὴν ἱστορία, καὶ κάτω ἀπὸ αὐτὸ ἡ ζωὴ συνεχίζεται μὲ ἀπαρατήρητα γεγονότα συνδεδεμένα μὲ τὴν ὕπαρξή σου.
 
! Κάποια φορὰ ἤμουν ξαπλωμένος μπρούμυτα στὸ γρασίδι, ἐνῶ ἀπὸ πάνω μου σφύριζαν ριπές ἀπὸ αὐτόματα ὅπλα. Στὴν ἀρχὴ πίεζα μὲ δύναμη τὸ κορμί μου στὸ ἔδαφος. Στὴ συνέχεια κουράστηκα νὰ εἶμαι τόσο πολὺ σφιγμένος καὶ ἄρχισα νὰ κοιτάω γύρω μου: τὸ γρασίδι ἦταν πράσινο, ὁ οὐρανός γαλάζιος καὶ δύο μυρμήγκια σέρνονταν, τραβώντας ἕνα κομμάτι ἄχυρο. Καὶ ἔγινε τότε τόσο ξεκάθαρο! Ἐγὼ ἤμουν ἐκεῖ, ξαπλωμένος καὶ φοβισμένος ἀπὸ τοὺς πυροβολισμούς, ἐνῶ ἡ ζωὴ συνεχιζόταν, τὸ γρασίδι ἦταν πράσινο, τὰ μυρμήγκια σέρνονταν τριγύρω. Καὶ ὁ κόσμος συνέχιζε τὴ ροή του. Στὴν πραγματικότητα, ὁ ἄνθρωπος παραμένει ἀσχέτιστος μαζί του καὶ συνάμα κάνει τὰ πράγματα χειρότερα».
 
Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ πολέμου....
Anthony Bloom (Metropolitan of Sourozh (1914- 2003))


«....Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ πολέμου ὑπῆρχε, ἐντούτοις ἀρκετός κίνδυνος. Ἑπομένως, ἡ αἴσθηση ὅτι ἤμασταν πράγματι στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ ἦταν πολὺ δυνατή. Προχωρούσαμε σὲ ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς ἀνακαλύψεις: πὼς ὁ ἐαυτός μας δὲν ἦταν τελικὰ καὶ τόσο ὑπέροχος, πὼς ὑπάρχουν πολὺ πιὸ σημαντικὰ πράγματα ἀπὸ τὸν ἑαυτό σου, πὼς ὑπάρχουν διαφορετικὰ ἐπίπεδα σὲ ὅλα τὰ γεγονότα. Ὑπάρχει ἕνα ἐπίπεδο στὸ ὁποῖο ζεῖς καὶ φοβᾶσαι καὶ κυριεύεσαι ἀπὸ ἄλλα συναισθήματα καὶ τὴν ἴδια στιγμὴ ὑπάρχουν δύο ἄλλα ἐπίπεδα: πάνω ἀπὸ ἐσένα εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τὸ ὅραμά Του γιὰ τὴν ἱστορία, καὶ κάτω ἀπὸ αὐτὸ ἡ ζωὴ συνεχίζεται μὲ ἀπαρατήρητα γεγονότα συνδεδεμένα μὲ τὴν ὕπαρξή σου.

Κάποια φορὰ ἤμουν ξαπλωμένος μπρούμυτα στὸ γρασίδι, ἐνῶ ἀπὸ πάνω μου σφύριζαν ριπές ἀπὸ αὐτόματα ὅπλα. Στὴν ἀρχὴ πίεζα μὲ δύναμη τὸ κορμί μου στὸ ἔδαφος. Στὴ συνέχεια κουράστηκα νὰ εἶμαι τόσο πολὺ σφιγμένος καὶ ἄρχισα νὰ κοιτάω γύρω μου: τὸ γρασίδι ἦταν πράσινο, ὁ οὐρανός γαλάζιος καὶ δύο μυρμήγκια σέρνονταν, τραβώντας ἕνα κομμάτι ἄχυρο. Καὶ ἔγινε τότε τόσο ξεκάθαρο! Ἐγὼ ἤμουν ἐκεῖ, ξαπλωμένος καὶ φοβισμένος ἀπὸ τοὺς πυροβολισμούς, ἐνῶ ἡ ζωὴ συνεχιζόταν, τὸ γρασίδι ἦταν πράσινο, τὰ μυρμήγκια σέρνονταν τριγύρω. Καὶ ὁ κόσμος συνέχιζε τὴ ροή του. Στὴν πραγματικότητα, ὁ ἄνθρωπος παραμένει ἀσχέτιστος μαζί του καὶ συνάμα κάνει τὰ πράγματα χειρότερα».


 
Bookmark and Share
Συναφείς παραπομπές από την Αγία Γραφή
     

Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.