Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Τίτλος:Ἡ βραδινὴ προσευχὴ ὕστερα ἀπὸ κουραστικὴ μέρα
Συγγραφέας: Ἅγιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος
Κατηγορία: Ἐκκλησιαστικό Ἦθος
Θέμα: Θεός, Προσευχή, Ἄνθρωπος, Ὕπνος, Ἐπικοινωνία
Πηγή/Έκδοση:Χειραγωγία στὴν πνευματικὴ ζωή, Ἱ. Μ. Παρακλήτου)
Χρ.Έκδοσης:2005
Ἐννόημα
! Μὰ πῶς εἶναι δυνατό! Νὰ μὴν ἔχει κανεὶς διάθεση ἐπικοινωνίας μὲ τὸν Κύριο, ἔστω καὶ ἐξουθενωμένος σωματικά; Μήπως οἱ ὁποιεσδήποτε διασκεδάσεις ξεκουράζουν τὸν ἄνθρωπο; Ὄχι, αὐτὲς τὸν καταπονοῦν περισσότερο, ἐνῶ ἡ προσευχὴ ἕλκει τὴ θεία χάρη, ποὺ ἀναπαύει σῶμα καὶ ψυχή.
 
! Κάθε βράδυ, ὅσο κουρασμένοι κι ἂν εἶστε, μὴν παραλείπετε νὰ καταφεύγετε σ’ Ἐκεῖνον. Νὰ προσεύχεστε γονατιστοὶ ἢ καθισμένοι. Καὶ ὅταν μπορεῖτε, νὰ σηκώνεστε ὄρθιοι. Δὲν ἔχει τόση σημασία ἢ στάση, φτάνει νὰ προσεύχεστε. Νὰ εὐχαριστεῖτε τὸν Κύριο γιὰ τὴν ἡμέρα ποὺ πέρασε, ὅσο δύσκολη κι ἂν ἦταν. Νὰ Τὸν παρακαλᾶτε γιὰ μία καλὴ νύχτα καὶ νὰ ζητᾶτε συγχώρηση. Μὲ βαθειὰ μετάνοια γιὰ τὰ σφάλματά σας.
 
! Στὴ διάρκεια τῆς νύχτας, ὅποτε ξυπνᾶτε γιὰ λίγο καὶ πρὶν σᾶς ξαναπάρει ὁ ὕπνος. Νὰ προσεύχεστε ἔτσι ὅπως εἶστε ξαπλωμένοι. Αὐτὸ δὲν εἶναι κακό. Ἀπεναντίας μάλιστα, ἂν συνηθίσετε νὰ λέτε τὴν εὐχὴ ἢ κάποιον ψαλμὸ στὰ μεσοδιαστήματα τοῦ ὕπνου θὰ διώχνετε ὅλους τοὺς κακοὺς λογισμούς, ποὺ σᾶς πολεμοῦν ἐκείνη τὴν ὥρα.
 
Ἡ βραδινὴ προσευχὴ ὕστερα ἀπὸ κουραστικὴ μέρα
Ἅγιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος
 

"Τὸ βράδυ, κατάκοπος καθὼς εἶμαι ἀπὸ τὸ μόχθο τῆς ἡμέρας, δὲν ἔχω ὄρεξη γιὰ προσευχή. Ἄλλωστε, γιὰ τί νὰ προσευχηθῶ;…"

Μὰ πῶς εἶναι δυνατό! Νὰ μὴν ἔχει κανεὶς διάθεση ἐπικοινωνίας μὲ τὸν Κύριο, ἔστω καὶ ἐξουθενωμένος σωματικά; Μήπως οἱ ὁποιεσδήποτε διασκεδάσεις ξεκουράζουν τὸν ἄνθρωπο; Ὄχι, αὐτὲς τὸν καταπονοῦν περισσότερο, ἐνῶ ἡ προσευχὴ ἕλκει τὴ θεία χάρη, ποὺ ἀναπαύει σῶμα καὶ ψυχή.

Δὲν προσεύχεστε, λοιπόν… Ἢ εἶστε θυμωμένοι μὲ τὸ Θεὸ ἢ πιστεύετε ὅτι δὲν Τὸν ἔχετε ἀνάγκη.


"Γιὰ τί νὰ προσευχηθῶ;"


Ἀναρωτιέστε. Νιώθετε αὐτάρκεια καὶ αὐτοϊκανοποίηση. Εἶστε χορτάτοι! Καὶ δὲν θέλετε νὰ ζητᾶτε…

Κάθε βράδυ, ὅσο κουρασμένοι κι ἂν εἶστε, μὴν παραλείπετε νὰ καταφεύγετε σ’ Ἐκεῖνον. Νὰ προσεύχεστε γονατιστοὶ ἢ καθισμένοι. Καὶ ὅταν μπορεῖτε, νὰ σηκώνεστε ὄρθιοι. Δὲν ἔχει τόση σημασία ἢ στάση, φτάνει νὰ προσεύχεστε. Νὰ εὐχαριστεῖτε τὸν Κύριο γιὰ τὴν ἡμέρα ποὺ πέρασε, ὅσο δύσκολη κι ἂν ἦταν. Νὰ Τὸν παρακαλᾶτε γιὰ μία καλὴ νύχτα καὶ νὰ ζητᾶτε συγχώρηση. Μὲ βαθειὰ μετάνοια γιὰ τὰ σφάλματά σας.


Προσευχὴ τὴ νύχτα στὸ κρεβάτι

Στὴ διάρκεια τῆς νύχτας, ὅποτε ξυπνᾶτε γιὰ λίγο καὶ πρὶν σᾶς ξαναπάρει ὁ ὕπνος. Νὰ προσεύχεστε ἔτσι ὅπως εἶστε ξαπλωμένοι. Αὐτὸ δὲν εἶναι κακό. Ἀπεναντίας μάλιστα, ἂν συνηθίσετε νὰ λέτε τὴν εὐχὴ ἢ κάποιον ψαλμὸ στὰ μεσοδιαστήματα τοῦ ὕπνου θὰ διώχνετε ὅλους τοὺς κακοὺς λογισμούς, ποὺ σᾶς πολεμοῦν ἐκείνη τὴν ὥρα.


 
Bookmark and Share
Συναφείς παραπομπές από την Αγία Γραφή
     

Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.