Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Τίτλος:Ζωές τῶν Ἀποστόλων
Συγγραφέας: Harris J. Rendel
Κατηγορία: Ἅγιοι-Ἁγιαζόμενοι
Θέμα: Ἅγιοι, Ἀπόστολος
Πηγή/Έκδοση:The Origin of the Leicester Codex of the New Testament
Χρ.Έκδοσης:1887
Ἐννόημα
! Πέτρος καὶ Ἀνδρέας ἀδελφοί, ἐκ πατρὸς Ἰωάννου, μητρὸς δὲ Ἰωανά, ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς πόλεως, ἁλιεῖς τὴν τέχνην. καὶ ὁ μὲν Πέτρος γενόμενος πρῶτος ἐπίσκοπος ἐν Ἀντιοχείᾳ, ἔπειτα καὶ ἐν Ῥώμῃ, τελειοῦται ἐπὶ Νέρωνος σταυρωθεὶς ἐπὶ κεφαλῆς. Ἀνδρέας καὶ Ἰωάννης μαθηταὶ τοῦ προδρόμου. Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Πέτρου κηρύξας ἐν τῇ Ἑλλάδι ἐν Πάτραις σταυροῦται ὑπὸ τοῦ Αἰγεάτου.
 
Ζωές τῶν Ἀποστόλων
Harris J. RendelΠέτρος καὶ Ἀνδρέας ἀδελφοί, ἐκ πατρὸς Ἰωάννου, μητρὸς δὲ Ἰωανά, ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς πόλεως, ἁλιεῖς τὴν τέχνην. καὶ ὁ μὲν Πέτρος γενόμενος πρῶτος ἐπίσκοπος ἐν Ἀντιοχείᾳ, ἔπειτα καὶ ἐν Ῥώμῃ, τελειοῦται ἐπὶ Νέρωνος σταυρωθεὶς ἐπὶ κεφαλῆς. Ἀνδρέας καὶ Ἰωάννης μαθηταὶ τοῦ προδρόμου. Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Πέτρου κηρύξας ἐν τῇ Ἑλλάδι ἐν Πάτραις σταυροῦται ὑπὸ τοῦ Αἰγεάτου.

Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης ἀδελφοὶ ἐκ πατρὸς Ζεβεδαίου, μητρὸς Ἰεροκλείας ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἁλιεῖς καὶ ὁ μὲν Ἰάκωβος ἐν Ἱεροσολύμοις ὑπὸ Ἡρωδότου (l. Ηρώδου) τελειοῦται ξίφει· Ἰωάννης ὁ εὐαγγελιστὴς ὁ αδελφὸς αὐτοῦ ἐν Ἐφέσῳ μεταστέλλεται ἑξήκοντα ὀκτὼ ἔτη τῆς ἀναλήψεως τοῦ κυρίου.

Φίλιππος ἐκ πατρὸς Φιλιψάνου, μητρὸς δὲ Σοφίας, ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἡνίοχος τὸ ἐπιτήδευμα, ἐν Ἱεραπόλει μαρτυρεῖ.

Θωμᾶς [ὁ] καὶ Ἰοῦδας, δίδυμος ὢν μετὰ ἀδελφῆς λεγομένης (λιγωμένης) Λισίας ἐκ πατρὸς Διοφάνους, μητρὸς δὲ Ῥώας, ἀπὸ Ἀντιοχείας, ἐν Ἰνδίᾳ τῇ Καλαμιτίδι τελειοῦται περιδαρείς.

Παρθολομαῖος (l. Βαρθολομαῖος) ἐκ πατρὸς Σωσθένου (Σωσοσθένου), μητρὸς Οὐρανίας, πολιαρίτης εἴτοι (l. ἤτοι) λάχανα φυτεύων ἐν Ἀρβανῷ πόλει τῆς Ἀρμενίας σταυροῦται.

Θαδδαῖος ὁ καὶ Λευέως ὁ αυτὸς καὶ Ἰούδας Ἰακώβου λέγεται ἐκ πατρὸς Νεκροφάνους, μητρὸς δὲ Σελήνης, Ἰταλικὸς ἐν Ῥεβεντῇ (l. Ῥαβεννῇ) Βλεμμίῳ ἀναρτηθεὶς καὶ τοξευθεὶς τελειοῦται.

Ἰάκωβος ὁ τοῦ Αλφαίου ἐκ πατρὸς Ἄνδρονος, μητρὸς δὲ Εὐτυχίας ἀπὸ Ἱερᾶς πόλεως λαοξός (l. λαοξόος) τὴν τέχνην ἐν Ἰνδίᾳ τῆς βαρβαρικῆς τελειοῦται συεληλαστός.

Ματθαῖος, ὁ καὶ Λεϋί, τελώνης τὸ ἐπιτήδευμα, ὁ αὐτὸς καὶ Εὐαγγελιστής, ἐκ πατρὸς Ῥούκου, μητρὸς δὲ Χεροχίας, ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐν Ἤρῃ τῆς Παρθείας τελειοῦται λίθοις.

Σίμων ὁ Κανανίτης ὃς καὶ Ζηλωτὴς λέγεται, άριστοκλήτου τοῦ κυρίου εἰς τοὺς γάμους, ἐκ πατρὸς Καλλίωνος, μητρὸς δὲ Ἀκμίας ἀπὸ Σαλήμ, σταύρῳ προσηλωθείς.

Ἰούδας Ἰσκαριώτης ἀπελθὼν ἀπήξατο καὶ ἀντ’ αύτοῦ εἰσῆλθε Ματθίας.

Παῦλος καὶ Μάρκος καὶ Λουκᾶς ἐκ τῶν ο'· καὶ ὁ μὲν Παῦλος ἀπὸ Τάρσου της Κιλικίας, άναστραφεὶς ἐν Ἱεροσολύμοις ὑπὸ Γαμαλιήλ (Γαμαλλήλ), ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ μέχρι τοῦ Ἰλλυρικοῦ κηρίξας, ἐν Ῥώμῃ τελειοῦται ὑπὸ Νέρωνος ξίφει· ὁ δὲ Μάρκος ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τελειοῦται.


 
Bookmark and Share
Συναφείς παραπομπές από την Αγία Γραφή