Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Τίτλος:Μ. Βασιλείου, ἐπιστολὴ 93, στὴν πατρικία Καισαρία
Συγγραφέας: Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας
Κατηγορία:Ἐπιστολογραφία
Θέμα: Θεία Κοινωνία, Θεία Μετάληψη
Πηγή/Έκδοση:Ἐπιστολὲς καὶ ἄλλα κείμενα, ἐκδόσεις Ἀποστολικῆς Διακονίας
Χρ.Έκδοσης:1980
Ἐννόημα
! Τὸ νὰ κοινωνεῖ κανεὶς κάθε μέρα καὶ νὰ μεταλαμβάνει τὸ ἅγιο σῶμα κι αἷμα τοῦ Χριστοῦ, εἶναι καλὸ κι ὠφέλιμο, ἀφοῦ ὁ ἴδιος λέει καθαρά: «Ὅποιος τρώει τὴ σάρκα μου καὶ πίνει τὸ αἷμα μου, ἔχει ζωὴ αἰώνια»
 
Μ. Βασιλείου, ἐπιστολὴ 93, στὴν πατρικία Καισαρία
Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας


 


(Θαυμάσιο κείμενο ποὺ γράφηκε τὸ 372. Ἡ σημασία του εἶναι τεράστια γιατί δίνει τὶς ἀληθινὲς διαστάσεις στὴ συχνὴ θεία Κοινωνία, κάτι ποὺ γιὰ ποικίλους λόγους ἔχει ἀφόρητα ὑποχωρήσει στὸν καιρό μας, μὲ ἀποτέλεσμα ὁ πιστὸς νὰ μένει γιὰ μεγάλα διαστήματα χωρὶς τὴ λήψη τῆς σάρκας καὶ τοῦ αἵματος τοῦ Κυρίου.)


Καὶ τὸ νὰ κοινωνεῖ λοιπὸν κανεὶς κάθε μέρα καὶ νὰ μεταλαμβάνει τὸ ἅγιο σῶμα κι αἷμα τοῦ Χριστοῦ, εἶναι καλὸ κι ὠφέλιμο, ἀφοῦ ὁ ἴδιος λέει καθαρά: «Ὅποιος τρώει τὴ σάρκα μου καὶ πίνει τὸ αἷμα μου, ἔχει ζωὴ αἰώνια» (1). Γιατί ποιὸς ἀμφιβάλλει πὼς τὸ νὰ μετέχει κανεὶς ἀδιάκοπα στὴ ζωή, ἄλλο δὲν εἶναι παρὰ νὰ ζεῖ πολύτροπα καὶ πλούσια;

Ἐμεῖς, βέβαια, τέσσερις φορὲς κάθε ἑβδομάδα κοινωνοῦμε, Κυριακή, Τετάρτη, Παρασκευὴ καὶ Σάββατο, ἀλλὰ καὶ τὶς ἄλλες μέρες, ἂν εἶναι ἡ μνήμη κάποιου ἁγίου.

Ὅσο γιὰ τὸ ἂν ἀναγκάζεται κανείς, σὲ καιρὸ διωγμοῦ, ἀφοῦ δὲν εἶναι παρὼν ἱερέας καὶ μάλιστα λειτουργός, νὰ παίρνει τὴ θεία κοινωνία μὲ τὸ ἴδιο του τὸ χέρι, πὼς αὐτὸ δὲν εἶναι βαρύ, περιττό νὰ τὸ ἀποδείξουμε, μιὰ ποὺ κι ἡ μακροχρόνια συνήθεια τὸ δικαιώνει μὲς ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ γεγονότα.

Κι ὅσοι μονάζουν στὶς ἔρημους, ὅπου δὲν ὑπάρχει ἱερέας, κρατώντας τὴ θεία κοινωνία ἐκεῖ ποὺ μένουν, ἐπίσης μόνοι μεταλαμβάνουν.

Στὴν Ἀλεξάνδρεια δὲ καὶ τὴν ὑπόλοιπη Αἴγυπτο, ἀκόμα καὶ κάθε λαϊκός, συχνά, ἔχει θεία κοινωνία στὸ σπίτι του κι ὅταν θέλει, μεταλαμβάνει μόνος του. Γιατί, ἀφοῦ πιὰ ὁ ἱερέας τέλεσε τὴ θυσία καὶ τὴν ἔδωσε, ὅποιος τὴν πῆρε σὰν ὅλη μαζὶ καὶ καθημερινὰ μεταλαμβάνει, ὀφείλει νὰ πιστεύει πώς, καθὼς εἶναι φυσικό, ἀπὸ τὸν ἱερέα ποὺ τὴν ἔδωσε τὴ μεταλαμβάνει καὶ τὴν ὑποδέχεται. Ἀφοῦ καὶ στὴν ἐκκλησία, ὁ ἱερέας παραδίνει τὴ μερίδα κι ὅποιος τὴν ὑποδέχεται, τὴν κρατᾶ μὲ κάθε δικαίωμα κι ἔτσι τὴ φέρνει στὸ στόμα του μὲ τὸ δικό του τὸ χέρι. Τὸ ἴδιο λοιπὸν μετρᾶ, εἴτε μία μερίδα δεχθεῖ κανεὶς ἀπὸ τὸν Ἱερέα, εἴτε πολλὲς μερίδες μαζί.


1. Ἰω. 6, 34.
Bookmark and Share
Συναφείς παραπομπές από την Αγία Γραφή
     

Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.