Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Τίτλος:Δημητρίου Σωτῆρος (162-150 π.X.)
Συγγραφέας: Καβάφης Κωνσταντῖνος
Κατηγορία:Ποίηση
Θέμα: Ἀπογοήτευση, Ὄνειρο, Φιλοδοξία, Παρελθόν, Συμβιβασμός, Πραγματικότητα
Πηγή/Έκδοση:Ποιήματα 1897-1933, ἐκδόσεις Ἴκαρος
Χρ.Έκδοσης:1977
Ἐννόημα
! Ἀδιάφορον: ἐπάσχισεν αὐτός,/ὅσο μποροῦσεν ἀγωνίσθηκε./Καὶ μὲς στὴν μαύρη ἀπογοήτευσί του,/ἕνα μονάχα λογαριάζει πιὰ/μὲ ὑπερηφάνειαν• πού, κι ἐν τῇ ἀποτυχίᾳ του,/τὴν ἴδιαν ἀκατάβλητην ἀνδρεία στὸν κόσμο δείχνει.
 
! Τ’ ἄλλα— ἦσαν ὄνειρα καὶ ματαιοπονίες./Αὐτὴ ἡ Συρία— σχεδὸν δὲν μοιάζει σὰν πατρίς του,/αὐτὴ εἶν’ ἡ χώρα τοῦ Ἡρακλείδη καὶ τοῦ Βάλα.
 
Δημητρίου Σωτῆρος (162-150 π.X.)
Καβάφης ΚωνσταντῖνοςΚάθε του προσδοκία βγῆκε λανθασμένη!Φαντάζονταν ἔργα νὰ κάμει ξακουστά,

νὰ παύσει τὴν ταπείνωσι ποὺ ἀπ’ τὸν καιρὸ τῆς μάχης

τῆς Μαγνησίας τὴν πατρίδα του πιέζει.

Νὰ γίνει πάλι κράτος δυνατὸ ἡ Συρία,

μὲ τοὺς στρατούς της, μὲ τοὺς στόλους της,

μὲ τὰ μεγάλα κάστρα, μὲ τὰ πλούτη.Ὑπέφερε, πικραίνονταν στὴν Ρώμη

σὰν ἔνοιωθε στὲς ὁμιλίες τῶν φίλων του,

τῆς νεολαίας τῶν μεγάλων οἴκων,

μὲς σ’ ὅλην τὴν λεπτότητα καὶ τὴν εὐγένεια

ποὺ ἔδειχναν σ’ αὐτόν, τοῦ βασιλέως

Σελεύκου Φιλοπάτορος τὸν υἱὸ—

σὰν ἔνοιωθε ποὺ ὅμως πάντα ὑπῆρχε μιὰ κρυφὴ

ὀλιγωρία γιὰ τὲς δυναστεῖες τὲς ἑλληνίζουσες•

ποὺ ξέπεσαν, ποὺ γιὰ τὰ σοβαρὰ ἔργα δὲν εἶναι,

γιὰ τῶν λαῶν τὴν ἀρχηγία πολὺ ἀκατάλληλες.

Τραβιούνταν μόνος του, κι ἀγανακτοῦσε, κι ὄμνυε

ποὺ ὅπως τὰ θαρροῦν διόλου δὲν θἄναι•

ἰδοὺ ποὺ ἔχει θέλησιν αὐτός•

θ’ ἀγωνισθεῖ, θὰ κάμει, θ’ ἀνυψώσει.Ἀρκεῖ νὰ βρεῖ ἕναν τρόπο στὴν Ἀνατολὴ νὰ φθάσει,

νὰ κατορθώσει νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὴν Ἰταλία—

κι ὅλην αὐτὴν τὴν δύναμι ποὺ ἔχει

μὲς στὴν ψυχή του, ὅλην τὴν ὁρμὴν

αὐτὴ θὰ μεταδώσει στὸν λαό.Ἆ στὴν Συρία μονάχα νὰ βρεθεῖ!

Ἔτσι μικρὸς ἀπ’ τὴν πατρίδα ἔφυγε

ποὺ ἀμυδρῶς θυμοῦνταν τὴν μορφή της.

Μὰ μὲς στὴν σκέψι του τὴν μελετοῦσε πάντα

σὰν κάτι ἱερὸ ποὺ προσκυνώντας τὸ πλησιάζεις,

σὰν ὀπτασία τόπου ὡραίου, σὰν ὅραμα

ἑλληνικῶν πόλεων καὶ λιμένων.—
Καὶ τώρα;

                  Τώρα ἀπελπισία καὶ καϋμός.

Εἴχανε δίκιο τὰ παιδιὰ στὴν Ρώμη.

Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ βασταχθοῦν ἡ δυναστεῖες

ποὺ ἔβγαλε ἡ Κατάκτησις τῶν Μακεδόνων.Ἀδιάφορον: ἐπάσχισεν αὐτός,

ὅσο μποροῦσεν ἀγωνίσθηκε.

Καὶ μὲς στὴν μαύρη ἀπογοήτευσί του,

ἕνα μονάχα λογαριάζει πιὰ

μὲ ὑπερηφάνειαν• πού, κι ἐν τῇ ἀποτυχίᾳ του,

τὴν ἴδιαν ἀκατάβλητην ἀνδρεία στὸν κόσμο δείχνει.Τ’ ἄλλα— ἦσαν ὄνειρα καὶ ματαιοπονίες.

Αὐτὴ ἡ Συρία— σχεδὸν δὲν μοιάζει σὰν πατρίς του,

αὐτὴ εἶν’ ἡ χώρα τοῦ Ἡρακλείδη καὶ τοῦ Βάλα.


 

Bookmark and Share
Συναφείς παραπομπές από την Αγία Γραφή


Γιὰ τὴν Ἀγάπη

Κανεὶς δὲν μπορεῖ ν' ἀγαπᾶ ἕναν ἀόρατο Θεὸ ἂν πρῶτα δὲ μάθει ν' ἀγαπᾶ τὸ συγκεκριμένο, ζωντανό, πραγματικὸ πρόσωπο τὸ ὁποῖο ἔχει ἀπέναντί του. Πρὶν λοιπὸν θέσουμε τὸ ἐρώτημά τοῦ πῶς θὰ φτάσουμε στὸ Θεό, ἂς ρωτήσουμε τοὺς ἑαυτοὺς μας ποιὰ εἶναι ἡ στάση μας ἀπέναντι στὸν πλησίον μας· ἂν ἡ καρδιὰ μας εἶναι κρύα, ἐπιφυλακτικὴ καὶ κλεισμένη, ἂν μᾶς τρομοκρατεῖ ἀκόμη καὶ ἡ ἰδέα ὅτι ὁ πλησίον μας μπορεῖ νὰ ἀπαιτήσει τὴν καρδιὰ καὶ τὴ ζωή μας δὲν ὑπάρχει κανένας λόγος νὰ ἐπιζητοῦμε συνάφεια μὲ τὸ Θεό. Θὰ πρέπει πρῶτα νὰ μάθουμε τὸ πῶς ν' ἀποκτήσουμε μιὰ καρδιὰ ζεστή, μιὰ καρδιὰ ζωντανή, μιὰ καρδιὰ ποὺ νὰ ἀνταποκρίνεται στὸν πλησίον μας καὶ ἡ καρδιὰ ἐκείνη τότε, ἀνοιγμένη, μὲ τὴν καθαρότητά της θὰ δεῖ τὸ Θεό.