Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Τίτλος:Τό χρῶμα στά ἀρχαῖα ἀγάλματα
Συγγραφέας: Βίντσεντς Μπρίνκμαν
Κατηγορία:Εἰκαστικά
Θέμα:
Πηγή/Έκδοση:Ἐφημ. Τά Νέα
Χρ.Έκδοσης:2007
Ἐννόημα
Τό χρῶμα στά ἀρχαῖα ἀγάλματα
Βίντσεντς Μπρίνκμαν

 

 -Γιατί ἔβαφαν οἱ ἀρχαῖοι τὰ ἀγάλματα;

     «Γιατί ὄχι; Οἱ Ἕλληνες στηρίζονταν στὴν αἰγυπτιακή, τὴ μινωικὴ καὶ τὴ μυκηναϊκὴ παράδοση, ὅπου τὸ χρῶμα κυριαρχοῦσε. Δὲν εἶχαν λόγο νὰ κάνουν τέχνη δίχως χρῶμα. Ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ τέχνη δὲν εἶναι τέχνη μουσείου. Δὲν τὴν ἀπολάμβαναν στὸ μισὸ μέτρο, ἀλλὰ ἀπὸ ἀπόσταση καὶ πολλὲς φορὲς σὲ πολὺ ψηλότερο ἐπίπεδο ἀπὸ τὸ ὀπτικό τους πεδίο - π.χ. τὰ γλυπτά του Παρθενώνα – ὁπότε τὸ χρῶμα ἔπαιζε καθοριστικὸ ρόλο, καθὼς ἡ φιλοσοφική τους παιδεία τοὺς ὠθοῦσε νὰ ἐξηγοῦν τὰ πάντα μὲ τὴν παραμικρὴ λεπτομέρεια».
 

-Τί χάνει ὁ θεατὴς μπροστὰ σὲ ἕνα κατάλευκο μαρμάρινο ἄγαλμα;

     «Ἕνα μέρος τῆς πληροφορίας, τῆς ἀφήγησης. Καταλήγουμε νὰ βρισκόμαστε μπροστὰ σὲ μιά αἰσθητικὴ ἐμπειρία ποὺ δὲν δίνει τὸ πλῆρες μήνυμα».
 

-Γιὰ τὴ φύση τῶν ἀρχαίων χρωμάτων;

     «Προέρχονται ὅλα ἀπὸ φυσικὲς πρῶτες ὕλες καὶ δὲν ἀναμειγνύονταν μεταξὺ τους γιὰ νὰ δώσουν μιά νέα ἀπόχρωση. Εἶναι ἐντυπωσιακὸ πὼς ἀπὸ τὶς 350 ἀναλύσεις ποὺ ἔγιναν στὴ "Σαρκοφάγο τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου" δὲν ἔχει γίνει οὔτε μία ἀνάμειξη». Καὶ ὅσο γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τους χρησιμοποιοῦσαν τὴν τεχνική τῆς τέμπερας, ἐπειδὴ εἶναι ἡ πιὸ ἀνθεκτικὴ καὶ ἔβαφαν τὰ γλυπτὰ μὲ πινέλο. Ὑπῆρχε καὶ ἡ μέθοδος τῆς ἐγκαυστικῆς, ἀλλὰ δὲν ἔχουμε ἀκόμη ἐντοπίσει ἴχνη της σὲ κάποιο γλυπτό».
 

Τί δὲν ἔχουμε μάθει ἀκόμη;

     «Δὲν ἔχουμε βρεῖ πῶς προστάτευαν τὸ χρῶμα, πιθανὸν μὲ βερνίκι ἤ κερί, ἐνῶ δὲν ξέρουμε ἂν ὡς λευκὸ ἀξιοποιοῦσαν ἐκεῖνο τοῦ μαρμάρου ἤ ἂν χρησιμοποιοῦσαν λευκὸ χρῶμα, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ "Σαρκοφάγος του Μεγάλου Ἀλεξάνδρου" μᾶς δείχνει τὴ δεύτερη λύση».
 

-Πόσο κοντὰ στὴν ἀλήθεια εἶναι ὅλα αὐτά;

     «Ἂν πιστεύαμε πὼς μποροῦμε νὰ ξαναβροῦμε τὴν αὐθεντικὴ εἰκόνα τῶν ἀρχαίων ἀγαλμάτων θὰ ἦταν ὕβρις, ἀλλὰ πάντως ἀγγίζουμε τὴν ἀλήθεια σὲ ποσοστὸ πάνω ἀπὸ 50%».
 

- Ὑπῆρχαν πολιτικοί λόγοι πού καθόριζαν τά χρώματα;
 
     «Στὴν ἀρχαϊκὴ ἐποχὴ ἡ μόδα ἐπέβαλε ἔντονα χρώματα, ἐνῶ στὰ κλασικὰ χρόνια μιά ἐπανάσταση ἀνατρέπει τὰ δεδομένα. Στὰ φυσικὰ χρώματα προστίθεται λευκὸ καὶ ἔτσι δημιουργοῦνται πιὸ ἁπαλὲς ἀποχρώσεις, ἐνῶ στὴν ἑλληνιστικὴ ἐποχὴ ἐμφανίστηκαν πολλὲς λεπτὲς ἀποχρώσεις. Πίσω ἀπὸ τὴν ἀλλαγὴ δὲν ἀποκλείεται νὰ κρύβεται ἕνα πολιτικὸ παιχνίδι. Πρὶν ἀπὸ τοὺς Περσικοὺς Πολέμους στοὺς Ἕλληνες ἄρεσαν τὰ ἔντονα χρώματα τῆς Ἀνατολῆς. Μετὰ τὴ Μηδικὰ ὅμως ἐπικράτησε μιά στροφὴ πρὸς κάτι πιὸ εὐρωπαϊκό, πιὸ κομψό, πιὸ σοβαρό». 


         (Ἀπαντήσεις σέ ἐρωτήσεις τῆς Μαίρης ΄Ἀδαμοπούλου)

 

Bookmark and Share
Συναφείς παραπομπές από την Αγία Γραφή
     

Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.