Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Τίτλος:Ἐπιστολὴ 30, στὸν Εὐσέβιο Σαμοσάτων
Συγγραφέας: Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας
Κατηγορία:Ἐπιστολογραφία
Θέμα: Ἀγάπη, Θάνατος, Πόνος, Μητέρα, Θλίψη
Πηγή/Έκδοση:Ἐπιστολὲς καὶ ἄλλα κείμενα, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας
Χρ.Έκδοσης:1980
Ἐννόημα
! Τώρα ὅμως κι ἐκείνη ποὺ ἦταν ἡ μόνη μου παρηγοριὰ στὴ ζωή, ἡ μητέρα μου, μοῦ ἀφαιρέθηκε κι αὐτή, ἐξ αἰτίας τῶν ἁμαρτιῶν μου. Καὶ μὴ περιγελάσεις, ποὺ σὲ τέτοια ἡλικία κλαίω γιὰ ὀρφάνια. Ἀπεναντίας, δὲν μπορῶ ν' ἀντέξω τὸν ἀποχωρισμὸ μιᾶς ψυχῆς, ποὺ κανέναν δὲν βλέπω ἀντάξιό της σὲ ὅσους ζοῦν ἀκόμα.
 
! Καὶ τὴν αἰτία τούτου φανερὰ ἀποδίνουμε στὶς δικές σου πρεσβεῖες ὑπὲρ τῶν Ἐκκλησιῶν. Λοιπόν, μὴν ἀποκάνεις νὰ προσεύχεσαι γιὰ τὶς Ἐκκλησίες καὶ νὰ ἐκλιπαρεῖς τὸν Θεό.
 
Ἐπιστολὴ 30, στὸν Εὐσέβιο Σαμοσάτων
Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας

 


(Σύντομη καὶ συγκινητικὴ ἐπιστολή, ποὺ γράφηκε τὸ 369. Στὸν ἀγαπημένο παλιὸ συμμαθητὴ καὶ συγκάτοικο Εὐσέβιο, στὸν ὀρθόδοξο καὶ σεβαστό του ἐπίσκοπο Σαμοσάτων, βρίσκει ὁ Βασίλειος παρηγοριά, ἐκφράζοντας τὸ μεγάλο του πόνο γιὰ τὸ θάνατο τῆς ἀγαπημένης του μητέρας, γιὰ τὴν ἐξαντλητική του ἀρρώστια καὶ γιὰ τὴν κακὴ κατάσταση τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ τόσο δραστήριος καὶ θεληματικὸς ἄνδρας ἔχει συγχρόνως τὸ μέγα χάρισμα τῆς εὐαισθησίας καὶ τῆς εὐσυγκινησίας.)


Ἂν ἔγραφα μὲ λεπτομέρεια ὅλες τὶς αἰτίες, ποὺ ὥς τώρα μὲ κράτησαν, ἐνῶ ἤμουν τόσο πρόθυμος νὰ ἔλθω στὴ θεοσέβειά σου, θὰ γέμιζα ἀπέραντο ἱστορικὸ κείμενο. Φυσικά, τὶς ἀλλεπάλληλες ἀρρώστιες καὶ τὴ βαρειὰ κακοκαιρία καὶ τὰ πιεστικὰ προβλήματα παραλείπω νὰ τὰ πῶ, γιατί σοῦ εἶναι γνωστὰ καὶ τὰ ἔχω ἤδη ἀπὸ πρὶν φανερώσει στὴν τελειότητά σου. Τώρα ὅμως κι ἐκείνη ποὺ ἦταν ἡ μόνη μου παρηγοριὰ στὴ ζωή, ἡ μητέρα μου, μοῦ ἀφαιρέθηκε κι αὐτή, ἐξ αἰτίας τῶν ἁμαρτιῶν μου. Καὶ μὴ περιγελάσεις, ποὺ σὲ τέτοια ἡλικία κλαίω γιὰ ὀρφάνια. Ἀπεναντίας, δὲν μπορῶ ν' ἀντέξω τὸν ἀποχωρισμὸ μιᾶς ψυχῆς, ποὺ κανέναν δὲν βλέπω ἀντάξιό της σὲ ὅσους ζοῦν ἀκόμα. Πάλι λοιπὸν γύρισαν πίσω οἱ ἀρρώστιες καὶ πάλι εἶμαι κατάκοιτος, μόλις μπορώντας νὰ σαλεύω καὶ σχεδὸν κάθε ὥρα περιμένοντας τὸ ἀναγκαῖο τερμάτισμα τῆς ζωῆς. Ὅσο δὲ γιὰ τὶς Ἐκκλησίες, εἶναι κι αὐτῶν ἡ κατάσταση κάπως ὅμοια μ' ἐκείνη τοῦ κορμιοῦ μου. Ἀγαθὴ ἐλπίδα καμμιὰ δὲν ὑποφώσκει, ἐνῶ διαρκῶς τὰ πράγματα γλιστροῦν στὸ χειρότερο. Τελευταῖα, φαίνεται πὼς ἡ Νεοκαισάρεια κι ἡ Ἄγκυρα ἀπέκτησαν διαδόχους αὐτῶν ποὺ ἔφυγαν κι ὥς τώρα εἶναι ἥσυχες. Ἀλλὰ οὔτε σ' ἐμᾶς κατάφεραν μέχρι στιγμῆς νὰ κάνουν κάτι ἄξιο τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς πικρίας ποὺ τρέφουν ἐναντίον μας οἱ δολεροὶ ἐχθροί μας. Καὶ τὴν αἰτία τούτου φανερὰ ἀποδίνουμε στὶς δικές σου πρεσβεῖες ὑπὲρ τῶν Ἐκκλησιῶν. Λοιπόν, μὴν ἀποκάνεις νὰ προσεύχεσαι γιὰ τὶς Ἐκκλησίες καὶ νὰ ἐκλιπαρεῖς τὸν Θεό. Σ' αὐτοὺς ποὺ καταξιώθηκαν νὰ ἐξυπηρετοῦνται ἀπὸ τὴν ὁσιότητά σου, διαβίβασε πάμπολλους χαιρετισμούς.

Σημ. Ὁ Εὐσέβιος ἐξορίσθηκε γιὰ τὴν ὀρθοδοξία καὶ φονεύθηκε ἀπὸ ἀρειανὴ γυναίκα τὸ 379 ἤ 380. 
Bookmark and Share
Συναφείς παραπομπές από την Αγία Γραφή


Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.