Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Τίτλος:Ἐφ΄ ὅσον ὁ ἡγούμενος....
Συγγραφέας: Ἠλιόπουλος Γιάννης
Κατηγορία:Κωμικότης
Θέμα: Ἐλλάδα, Σύγχρονη ἐποχή, Ἀλήθεια, Ἱστορία, Κοινωνία
Πηγή/Έκδοση:Αὐτοπηγή
Χρ.Έκδοσης:2012
Ἐννόημα
! Ἐφόσον ὅλα αὐτὰ ἰσχύουν (καὶ προφανῶς ἰσχύουν, ἀφοῦ αὐτὸ βεβαιώνει ἡ ἀνεξάρτητη, ὑψηλοῦ ἐπιπέδου, πρόσφατη δικαστικὴ ἀπόφαση τῶν σεβαστῶν κυρίων δικαστῶν), προτείνω: νὰ ἀνακηρυχθεῖ ὁ Γέροντας Ἐφραὶμ πρόσωπο τῆς χρονιᾶς γιὰ τὰ ἔτη 2000-2011,
 
! Γιατί ἀλλιῶς, ἐὰν δηλαδὴ ὁ Γέροντας Ἐφραὶμ δὲν διαθέτει αὐτὲς τὶς ἱκανότητες, θὰ ἀρχίσω νὰ ὑποθέτω: ὅτι πρόκειται γιὰ σκευωρία, ὅτι ὑπουργοὶ καὶ βουλευτὲς συνωμότησαν γιὰ νὰ στήσουν μιὰν ἀνύπαρκτη ἱστορία, ὅτι δημοσιογράφοι πληρώθηκαν γιὰ νὰ γράψουν ὅσα ἔγραψαν, ὅτι δικαστὲς δὲν ἄντεξαν στὶς πιέσεις καὶ ἐξέδωσαν ἀνυπόστατες ἀποφάσεις, ὅτι ἡ κοινὴ γνώμη σκοπίμως παραπλανήθηκε, ὅτι κάποιοι, ἀκόμη καὶ σήμερα, πολεμοῦν τὴν Ἐκκλησία.
 
Ἐφ΄ ὅσον ὁ ἡγούμενος....
Ἠλιόπουλος Γιάννης


 Ἐφόσον ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου -σύμφωνα μὲ τὸ πόρισμα τῆς σεβαστῆς κυρίας ἀνακρίτριας, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀξιοσεβάστων δικαστῶν τοῦ Δικαστικοῦ Συμβουλίου ποὺ δέχθηκαν τὴν ἄποψή της- εἶναι ἄτομο μὲ ροπὴ στὸ ἔγκλημα, ἐπικίνδυνος γιὰ τὴν τέλεση καὶ ἄλλων ἐγκλημάτων, ἀφοῦ:

-εὔκολα ἔπεισε (μόνος του, προφανῶς) περίπου 150 κρατικοὺς λειτουργοὺς (ὑπουργούς, ὑφυπουργούς, γενικοὺς γραμματεῖς, νομικοὺς συμβούλους τοῦ κράτους, βουλευτές, δικαστές, νομάρχες, δημάρχους κ. ἄ. καὶ τῶν δύο κυβερνησάντων κομμάτων), πράγμα ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπαναλάβει ἀνὰ πᾶσα στιγμή,

ἐνῶ ταυτόχρονα:

-ἔχει ἀνοικτὸ δίαυλο προσωπικῆς ἐπικοινωνίας μὲ τὸν Πούτιν καὶ τὸν Μεντβέντεφ,

-ἐπηρεάζει καὶ ἐλέγχει σημαντικοὺς ἐπιχειρηματίες σὲ Ἑλλάδα, Κύπρο, Ρωσία, Γεωργία κ. ἄ.,

-ἐλέγχει τὴν πολιτικὴ ζωὴ στὴν Κύπρο καὶ ἀνατρέπει τὸ σχέδιο Ἀνὰν τῶν Η.Π.Α.,

-παρεμβαίνει στὴ ζωὴ τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας,

-παραπλανᾶ τοὺς ἡγουμένους ὅλων τῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους,

-ἐξαπατᾶ 120 μορφωμένους ἄνδρες, τοὺς πείθει νὰ γίνουν μοναχοὶ καὶ νὰ ζοῦν ἔγκλειστοι, μὲ νηστεία, ἀγρυπνία καὶ προσευχή,

-ἐπενδύει ἑκατομμύρια σὲ μετοχὲς καὶ ἀκίνητα χωρὶς νὰ μπορεῖ κανεὶς ἀπὸ τοὺς εἰδικούς, ποὺ ἐρεύνησαν ἐπὶ δύο ἔτη μὲ ἐντολὴ τῆς κυβέρνησης καὶ τῆς Βουλῆς, νὰ ἀνακαλύψει τὶς παρανομίες του, χωρὶς κανεὶς νὰ καταφέρει νὰ ξεσκεπάσει τὸ μεγαλοφυὲς σχέδιό του,


Ἐφόσον ὅλα αὐτὰ ἰσχύουν (καὶ προφανῶς ἰσχύουν, ἀφοῦ αὐτὸ βεβαιώνει ἡ ἀνεξάρτητη, ὑψηλοῦ ἐπιπέδου, πρόσφατη δικαστικὴ ἀπόφαση τῶν σεβαστῶν κυρίων δικαστῶν), προτείνω:

-νὰ ἀνακηρυχθεῖ ὁ Γέροντας Ἐφραὶμ πρόσωπο τῆς χρονιᾶς γιὰ τὰ ἔτη 2000-2011,

-νὰ ἀποφυλακιστεῖ σήμερα καὶ νὰ τοῦ ζητηθεῖ μὲ τὸν πλέον ἐπίσημο τρόπο συγγνώμη γιὰ τὴν ταλαιπωρία ποὺ ἔχει ὑποστεῖ,

-νὰ ἐκλεγεῖ, μὲ διακομματικὴ συναίνεση, Πρωθυπουργὸς τῆς χώρας, ἐπικεφαλῆς ὀλιγομελοῦς κυβέρνησης τεχνοκρατῶν.

Εἶμαι βέβαιος ὅτι ἐντός τοῦ τρέχοντος ἔτους θὰ ἔχει καταφέρει:

-νὰ πείσει τὴν κυρία Μέρκελ νὰ καταβάλει στὴν Ἑλλάδα τὶς ὀφειλόμενες κατοχικὲς ἀποζημιώσεις, ὕψους περίπου 1.000 δισεκατομμυρίων, σύμφωνα μὲ Γερμανοὺς εἰδικούς,

-νὰ ἐξοφλήσει ἔτσι τὸ σύνολο τοῦ κρατικοῦ χρέους καὶ νὰ ἐπαναφέρει τοὺς μισθοὺς καὶ τὶς συντάξεις στὰ πρὸ τῆς κρίσης ἐπίπεδα,

-νὰ προσελκύσει μεγάλες ἐπενδύσεις ἀπὸ τὴ Ρωσία, τὴν Ἀμερικὴ καὶ τὴν Κίνα,

-νὰ βαπτίσει Ὀρθόδοξο τὸν Πρόεδρο Ὀμπάμα, καὶ στὴ συνέχεια τουλάχιστον 20.000.000 Ἀμερικανούς,

-νὰ βαπτίσει τοὺς γνωστοὺς κρυπτοχριστιανοὺς Γκιοὺλ καὶ Ἐρντογάν, καὶ στὴ συνέχεια τουλάχιστον 5.000.000 Τούρκους,
(μὲ ὅ,τι αὐτὰ συνεπάγονται γιὰ τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς χώρας μας)

-νὰ ὑπογράψει τριμερῆ συμφωνία Ἑλλάδος, Ἰσραὴλ καὶ Τουρκίας γιὰ τὴν ἀπὸ κοινοῦ ἐκμετάλλευση τῶν ἀπέραντων κοιτασμάτων πετρελαίου καὶ φυσικοῦ ἀερίου ποὺ κρύβει τὸ Αἰγαῖο.

-νὰ ἐπιβάλει τὴν ἀξιοκρατία, τὴ δικαιοσύνη, τὴ διαφάνεια, καὶ τὴν ἀποτελεσματικότητα στὸ Δημόσιο, σύμφωνα μὲ τὸ ὑπόδειγμα διοίκησης τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου,

-νὰ ἀναδιοργανώσει τὴν Παιδεία, τὴν Ὑγεία, τὴν Ἄμυνα, τὴν Οἰκονομία τῆς χώρας μας,

-νὰ πείσει τουλάχιστον 1.000.000 φιλήσυχους οἰκονομικοὺς μετανάστες νὰ ἐπιστρέψουν στὶς χῶρες τους, προκειμένου νὰ μεταλαμπαδεύσουν ἐκεῖ τὸν ἀρχαῖο καὶ σύγχρονο ἑλληνικὸ πολιτισμό.


Ὅλα αὐτὰ θεωροῦνται ἀπολύτως βέβαια, ὑπὸ τὴν προϋπόθεση φυσικὰ ὅτι ἰσχύουν οἱ ἐπιστημονικὰ τεκμηριωμένες ἀπόψεις τῶν σεβαστῶν κυρίων δικαστῶν, βάσει τῶν ὁποίων διετάχθη ἡ προφυλάκισή του.


Γιατί ἀλλιῶς, ἐὰν δηλαδὴ ὁ Γέροντας Ἐφραὶμ δὲν διαθέτει αὐτὲς τὶς ἱκανότητες, θὰ ἀρχίσω νὰ ὑποθέτω:

-ὅτι πρόκειται γιὰ σκευωρία,

-ὅτι ὑπουργοὶ καὶ βουλευτὲς συνωμότησαν γιὰ νὰ στήσουν μιὰν ἀνύπαρκτη ἱστορία,

-ὅτι δημοσιογράφοι πληρώθηκαν γιὰ νὰ γράψουν ὅσα ἔγραψαν,

-ὅτι δικαστὲς δὲν ἄντεξαν στὶς πιέσεις καὶ ἐξέδωσαν ἀνυπόστατες ἀποφάσεις,

-ὅτι ἡ κοινὴ γνώμη σκοπίμως παραπλανήθηκε,

-ὅτι κάποιοι, ἀκόμη καὶ σήμερα, πολεμοῦν τὴν Ἐκκλησία.


Πράγματα σχεδὸν ἀδιανόητα, δηλαδή...
 
Bookmark and Share
Συναφείς παραπομπές από την Αγία Γραφή


Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.