Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Τίτλος:Τὸ Facebook καταστρατηγεῖ τὸ δικαίωμα τῶν παιδιῶν
Συγγραφέας: Ἄγνωστος συγγραφεύς
Κατηγορία:Ἠθικά Θέματα
Θέμα: Παιδί, Παιδικότητα, Διαδίκτυο, Ἀθωότητα, Δικτύωση κοινωνική
Πηγή/Έκδοση:Ἐφημερὶς Τὸ Βῆμα
Χρ.Έκδοσης:2011
Ἐννόημα
! «Ἡ ἐμπειρία ἀπὸ τὶς ἐπισκέψεις σὲ σχολεῖα ὅλης τῆς Ἑλλάδας δείχνει ὅτι σὲ αὐτὲς τὶς ἡλικίες τὰ παιδιὰ δὲν μποροῦν νὰ διαχειριστοῦν τὸ Facebook. Τὸ βλέπουν σὰν παιχνίδι, δὲν μποροῦν ὅμως νὰ καταλάβουν πόσο ἐπικίνδυνο εἶναι» προσθέτει.
 
! Ὁ ἐθισμός, ἡ ἐξάπλωση τῆς παιδοφιλίας, ἡ εὔκολη πρόσβαση σὲ πορνογραφικὸ ὑλικὸ καὶ σὲ τυχερὰ παιχνίδια, θὰ πρέπει νὰ ἀνησυχοῦν τοὺς γονεῖς. «Αὐτὸ ποὺ στεροῦνται τὰ παιδιὰ ὅταν βρίσκονται ἀνεξέλεγκτα σὲ τέτοιες σελίδες κοινωνικῆς δικτύωσης εἶναι τὸ δικαίωμά τους στὴν ἀθωότητα. Ἐνῶ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναπτύσσουν τὴν κοινωνικότητά τους στὴν πραγματικὴ ζωή, ἀπομονώνονται στὸ δωμάτιό τους καὶ δὲν δημιουργοῦν προσωπικὲς σχέσεις».
 
! «Τὰ παιδιὰ ποὺ κάθονται πολλὲς ὧρες μπροστὰ στὸ ὑπολογιστὴ εἶναι πιθανὸ νὰ παρουσιάσουν ἔντονο ἄγχος, ποὺ μπορεῖ νὰ γίνει παθολογικό, νὰ ἐγκαταλείψουν τὰ μαθήματά τους, νὰ χάσουν τὴν ἐπαφὴ μὲ τὴν οἰκογένειά τους καὶ νὰ ἀπομονωθοῦν»
 
! • Μαθαίνουμε στὰ παιδιὰ τὸ «δημιουργικὸ ἴντερνετ», δηλαδὴ πῶς νὰ χρησιμοποιοῦν τὸ ἴντερνετ γιὰ νὰ συλλέγουν ἐκπαιδευτικὸ ὑλικὸ καὶ νὰ ἐνημερώνονται.
 
! • Τοποθετοῦμε τὸν ὑπολογιστὴ στὸ σαλόνι γιὰ νὰ εἴμαστε παρόντες ὅταν τὸ παιδὶ μπαίνει στὸ διαδίκτυο καὶ νὰ ἐπιβλέπουμε.
 
! • Βάζουμε περιορισμὸ στὸν χρόνο ποὺ μπορεῖ νὰ μπαίνει στὸ ἴντερνετ τὴν ἡμέρα.
 
! • Χρησιμοποιοῦμε φίλτρα, ποὺ περιορίζουν ἀνάλογα μὲ τὴν ἡλικία τοῦ παιδιοῦ τὴν πρόσβασή του σὲ συγκεκριμένες ἱστοσελίδες.
 
Τὸ Facebook καταστρατηγεῖ τὸ δικαίωμα τῶν παιδιῶν
Ἄγνωστος συγγραφεύς 


 
Τὸ Facebook καταστρατηγεῖ τὸ δικαίωμα τῶν παιδιῶν στὴν ἀθωότητα


«Ἀφῆστε τὰ 13χρονα νὰ χρησιμοποιοῦν ἐλεύθερα τὴν ἱστοσελίδα μου» εἶπε ὁ 24χρονος ἱδρυτὴς τοῦ Facebook, Μὰρκ Ζούκερμπεργκ, βάζοντας ἔτσι τὸ φιτίλι σὲ ἕναν παγκόσμιο διάλογο γιὰ τὸ κατὰ πόσο θὰ πρέπει νὰ ἀρθοῦν οἱ νομικὲς ἀπαγορεύσεις ποὺ ἀφοροῦν παιδιὰ κάτω τῶν 13 ἐτῶν.

Μὲ τὸ ἕνα στὰ πέντε παιδιὰ στὶς ἡλικίες 9 – 12 νὰ διαθέτει προσωπικὸ προφίλ, σύμφωνα μὲ τὴν ἔρευνα Social Networking γιὰ τὴν Εὐρώπη, φαίνεται πώς, παρὰ τὶς ἀπαγορεύσεις, ἡ διεισδυτικότητα τοῦ Facebook σὲ αὐτὲς τὶς ἡλικίες δύσκολα ἐλέγχεται. Οἱ κίνδυνοι ὅμως, στοὺς ὁποίους ἐκτίθενται ἀπασχολοῦν γονεῖς καὶ ἁρμόδιους φορεῖς.

«Ὅταν βλέπουμε ὅλο καὶ περισσότερα 8χρονα καὶ 9χρονα στὴν Ἑλλάδα νὰ ἔχουν δικό τους προφίλ, θὰ πρέπει νὰ εἴμαστε σὲ ἐπαγρύπνηση» λέει ὁ κ. Γεώργιος Κορμᾶς, ἐκπρόσωπος τοῦ Ἑλληνικοῦ Κέντρου Ἀσφαλοῦς Διαδικτύου, ὑπεύθυνος τῆς Γραμμῆς Βοήθειας 800 11 800 15 καὶ ἐπιστημονικὸς συνεργάτης τῆς Μονάδας Ἐφηβικῆς Ὑγείας Β΄ Παιδιατρικῆς Κλινικῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

«Ἡ ἐμπειρία ἀπὸ τὶς ἐπισκέψεις σὲ σχολεῖα ὅλης τῆς Ἑλλάδας δείχνει ὅτι σὲ αὐτὲς τὶς ἡλικίες τὰ παιδιὰ δὲν μποροῦν νὰ διαχειριστοῦν τὸ Facebook. Τὸ βλέπουν σὰν παιχνίδι, δὲν μποροῦν ὅμως νὰ καταλάβουν πόσο ἐπικίνδυνο εἶναι» προσθέτει.

Τὰ περισσότερα παιδιὰ ποὺ φτιάχνουν προφίλ, δίνοντας ψευδῆ ἡλικία, δηλώνουν εὔκολα τὸ ὄνομα, τὴν διεύθυνση καὶ τὶς δραστηριότητές τους, ὅπως ποῦ πηγαίνουν διακοπὲς ἢ ποῦ πᾶνε φροντιστήριο, ἀφήνοντας τὴν ζωὴ τους ἐκτεθιμένη.

Ὁ ἐθισμός, ἡ ἐξάπλωση τῆς παιδοφιλίας, ἡ εὔκολη πρόσβαση σὲ πορνογραφικὸ ὑλικὸ καὶ σὲ τυχερὰ παιχνίδια, θὰ πρέπει νὰ ἀνησυχοῦν τοὺς γονεῖς. «Αὐτὸ ποὺ στεροῦνται τὰ παιδιὰ ὅταν βρίσκονται ἀνεξέλεγκτα σὲ τέτοιες σελίδες κοινωνικῆς δικτύωσης εἶναι τὸ δικαίωμά τους στὴν ἀθωότητα. Ἐνῶ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναπτύσσουν τὴν κοινωνικότητά τους στὴν πραγματικὴ ζωή, ἀπομονώνονται στὸ δωμάτιό τους καὶ δὲν δημιουργοῦν προσωπικὲς σχέσεις».

Σὲ αὐτὲς τὶς μικρὲς ἡλικίες, ὅταν τὰ παιδιὰ ἐκτίθενται σὲ τόσα ἐρεθίσματα, εἶναι πολὺ πιθανὴ ἡ ἀλλοίωση τῆς ψυχοκοινωνικῆς τους ἐξέλιξης. «Τὰ κορίτσια ποὺ βάζουν στὸ προφὶλ τους φωτογραφίες προκλητικές, οὐσιαστικὰ ἀναζητοῦν τὴν θηλυκότητά τους μέσα ἀπὸ τὰ δίκτυα αὐτά. Φαντάζεστε λοιπὸν τί συζητήσεις προκαλοῦν καὶ πόσα σχόλια δέχονται – γιὰ νὰ μὴν φτάσουμε καὶ στὴ σεξουαλικὴ παρενόχληση» τονίζει ὁ κύριος Κορμᾶς.

Ἡ μόδα, ἀλλὰ καὶ ἡ αἴσθηση ὅτι ἔχουν πιὰ μεγαλώσει, εἶναι ἡ ἀπάντηση στὸ γιατί τὰ μικρὰ παιδιὰ θέλουν νὰ φτιάξουν δικό τους προφίλ. «Εἶναι σὰν μεταδοτικὴ ἴωση! Ὅταν ἔχει ἕνα παιδὶ στὴν τάξη, τότε θέλουν ὅλα. Μὲ 3 ἑκατομμύρια χρῆστες στὴν Ἑλλάδα, ὑπάρχουν στὸ περιβάλλον τους πολλὰ παραδείγματα πρὸς μίμηση. Τὰ μεγαλύτερα ἀδέλφια, οἱ φίλοι, οἱ ἴδιοι οἱ γονεῖς».

«Ὅταν ἕνα κοριτσάκι 12 ἐτῶν μοῦ ἐμπιστεύθηκε ὅτι ἔχει 1.800 φίλους στὸ Facebook, ἐνῶ οἱ γονεῖς της βρίσκονται στὸ σκοτάδι, σοκαρίστηκα. Ποιὰ ἐπίδραση μπορεῖ νὰ ἔχουν ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι στὸν ψυχισμὸ τοῦ παιδιοῦ; Δὲν εἶναι λίγες οἱ περιπτώσεις παιδιῶν ποὺ ἔχουν πέσει θύματα ἐκφοβισμοῦ, ἐκβιασμοῦ, παρενόχλησης ἢ χλευασμοῦ» λέει ἡ κυρία Ἀλεξάνδρα Καππάτου, ψυχολόγος – παιδοψυχολόγος.

Τὰ μικρὰ παιδιὰ δὲν βάζουν στὸ μυαλό τους ὅτι πίσω ἀπὸ ἕνα προφὶλ μπορεῖ νὰ κρύβεται ἕνας ἄνθρωπος ποὺ οὔτε συνομήλικός τους εἶναι οὔτε ἔχει ἀθῶα αἰσθήματα ἀπέναντί τους. Αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ μεγαλύτερη παγίδα, σύμφωνα μὲ τὴν κυρία Καππάτου. «Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ τὰ προτρέπουμε νὰ περιλαμβάνουν στὶς λίστες φίλων μόνο παιδιὰ ποὺ γνωρίζουν, ἐξηγώντας τοὺς κινδύνους ποὺ ἐνέχει αὐτὸς ὁ ἀνταγωνισμὸς γιὰ τὸ ποιὸς ἔχει τοὺς περισσότερους φίλους».

Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὅμως, δὲν μποροῦμε νὰ ἀρνηθοῦμε τὴν τάση τῶν παιδιῶν νὰ θέλουν νὰ ἀνήκουν σὲ μία ὁμάδα. «Τὰ παιδιὰ σήμερα αἰσθάνονται δέσμια τῶν δραστηριοτήτων μὲ τὶς ὁποῖες τὰ φορτώνουμε καὶ δὲν ἔχουν χρόνο νὰ ἀναπτύξουν σχέσεις. Ὁπότε αὐτὴ εἶναι μία διέξοδος γιὰ νὰ χαλαρώσουν, νὰ γελάσουν, νὰ διασκεδάσουν, νὰ συνομιλήσουν» ἐπισημαίνει.

Αὐτὸ ὅμως φέρνει πιὸ κοντὰ τὸν κίνδυνο τοῦ ἐθισμοῦ, ποὺ ὡς πρόσφατα ἀποδιδόταν μόνο στὰ διαδικτυακὰ παιχνίδια. «Τὰ παιδιὰ ποὺ κάθονται πολλὲς ὧρες μπροστὰ στὸ ὑπολογιστὴ εἶναι πιθανὸ νὰ παρουσιάσουν ἔντονο ἄγχος, ποὺ μπορεῖ νὰ γίνει παθολογικό, νὰ ἐγκαταλείψουν τὰ μαθήματά τους, νὰ χάσουν τὴν ἐπαφὴ μὲ τὴν οἰκογένειά τους καὶ νὰ ἀπομονωθοῦν» σημειώνει ἡ κυρία Καππάτου.

Αὐτό, θὰ ἀναρωτηθεῖ κανείς, εἶναι πιθανὸ νὰ συμβεῖ καὶ σὲ παιδιὰ μετὰ τὴν ἡλικία τῶν 13 ἐτῶν. Γιὰ ποιὸ λόγο τὰ νομικὰ ὅρια μπαίνουν σὲ αὐτὴ τὴν ἡλικία; Σύμφωνα μὲ τὴν κυρία Καππάτου, τὰ παιδιὰ θεωρεῖται ὅτι ἀπὸ τὰ 13, ὁπότε καὶ μπαίνουν στὴν ἐφηβεία, ἀποκτοῦν μία μεγαλύτερη αὐτονομία.

«Στὸ ἐξωτερικὸ ἐξοικειώνονται μὲ τοὺς ὑπολογιστὲς καὶ μαθαίνουν νὰ προστατεύονται ἀπὸ νωρίς, ὅμως στὴν Ἑλλάδα δὲν τυγχάνουν ἀνάλογης ἐκπαίδευσης. Τὰ ὅρια γιὰ τὴν Ἑλλάδα θὰ μποροῦσαν νὰ φτάσουν καὶ τὰ 16 χρόνια, μὲ τοὺς γονεῖς νὰ παρακολουθοῦν διακριτικὰ τὶς κινήσεις τοῦ ἐφήβου σὲ αὐτὲς τὶς ἡλικίες».

Ὥς τὴν ἡλικία τῶν 13 ἐτῶν, οἱ γονεῖς ποὺ γνωρίζουν ὅτι τὰ παιδιὰ τους διαθέτουν προσωπικὸ προφὶλ μποροῦν νὰ τὰ προσθέτουν στοὺς φίλους τους, ἔτσι ὥστε νὰ παρακολουθοῦν τὰ στοιχεῖα ποὺ μοιράζονται μὲ τὸ δίκτυό τους καὶ νὰ ἔχουν ἕναν ὑποτυπώδη ἔλεγχο στὶς δραστηριότητές τους, ὅπως προτείνει ἡ κυρία Καππάτου.

Αὐτοὶ ποὺ καλοῦνται νὰ θέσουν τὰ ὅρια καὶ νὰ ἐντοπίσουν ἄμεσα σημάδια κινδύνου στὰ παιδιὰ εἶναι φυσικὰ οἱ γονεῖς. Ἀρχικά, «μέλημά τους θὰ πρέπει νὰ εἶναι νὰ μάθουν στὰ παιδιά τους νὰ κοινωνικοποιοῦνται ἀπὸ μικρά, διότι ἐὰν θεωροῦν ὅτι τὸ Facebook εἶναι κοινωνικὴ ἐπαφή, τότε στὴν ἐφηβεία θὰ ἀντιμετωπίσουν ἀκόμη σοβαρότερα προβλήματα» τονίζει ὁ κύριος Κορμᾶς.

Τὰ τέσσερα ἁπλὰ βήματα, ποὺ προτείνει στοὺς γονεῖς μποροῦν νὰ ἐξασφαλίσουν ἕνα ἱκανοποιητικὸ ἐπίπεδο ἐλέγχου, μὲ σεβασμὸ στὴν προσωπικότητα τοῦ παιδιοῦ:

• Μαθαίνουμε στὰ παιδιὰ τὸ «δημιουργικὸ ἴντερνετ», δηλαδὴ πῶς νὰ χρησιμοποιοῦν τὸ ἴντερνετ γιὰ νὰ συλλέγουν ἐκπαιδευτικὸ ὑλικὸ καὶ νὰ ἐνημερώνονται.

• Τοποθετοῦμε τὸν ὑπολογιστὴ στὸ σαλόνι γιὰ νὰ εἴμαστε παρόντες ὅταν τὸ παιδὶ μπαίνει στὸ διαδίκτυο καὶ νὰ ἐπιβλέπουμε.

• Βάζουμε περιορισμὸ στὸν χρόνο ποὺ μπορεῖ νὰ μπαίνει στὸ ἴντερνετ τὴν ἡμέρα.

• Χρησιμοποιοῦμε φίλτρα, ποὺ περιορίζουν ἀνάλογα μὲ τὴν ἡλικία τοῦ παιδιοῦ τὴν πρόσβασή του σὲ συγκεκριμένες ἱστοσελίδες. 
Bookmark and Share
Συναφείς παραπομπές από την Αγία Γραφή


Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.