Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Τίτλος:Ἐπιστολὴ 228 Μ. Βασιλείου στοὺς ἀξιωματούχους τῆς Κολωνίας
Συγγραφέας: Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας
Κατηγορία:Ἐπιστολογραφία
Θέμα: Ἐκκλησία, Ἐκκλησιαστικό ἦθος, Ὑπακοή, Διάκριση
Πηγή/Έκδοση:Ἐπιστολὲς καὶ ἄλλα κείμενα Ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας
Χρ.Έκδοσης:1980
Ἐπιστολὴ 228 Μ. Βασιλείου στοὺς ἀξιωματούχους τῆς Κολωνίας
Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας


( Ἡ Ἐπιστολὴ γράφηκε τὸ φθινόπωρο τοῦ 375 πρὸς τοὺς ὀρθόδοξους προεστοὺς καὶ ἄρχοντες τῆς Κολωνίας τῆς Μικρῆς Ἀρμενίας. Αἰτία ἦταν ἡ διαμαρτυρία τῶν ἀρχόντων αὐτῶν γιὰ τὴ μετάθεση τοῦ ἐπισκόπου τους Εὐφρονίου στὴ μητρόπολη τῆς Νικοπόλεως. Αὐτὸ εἶχε γίνει ἀπὸ τοὺς ἐπισκόπους γιὰ νὰ προληφθεῖ γενικὴ ἐπικράτηση τῶν ἀρειανῶν καὶ στὴ Νικόπολη. Προσωρινὰ ὁ Εὐφρόνιος ποίμαινε, φρόντιζε καὶ τὴν παλαιά του ἐπισκοπὴ τῆς Κολωνίας. )

Ἔλαβα τὸ γράμμα τῆς ἐξοχότητός σας κι εὐχαρίστησα τὸν πανάγιο Θεὸ πού, ἐνῶ δὲν παίρνετε ἀνάσα ἀπὸ τὴ μέριμνα γιὰ τὶς δημόσιες ὑποθέσεις, δὲν βάνετε στὸ περιθώριο τὰ ζητήματα τῆς Ἐκκλησίας. Μὰ ὁ καθένας, σὰν προσωπικό του θέμα, ταυτισμένο μὲ τὴν ἴδια του τὴ ζωή, μερίμνησε γι' αὐτὰ καὶ μᾶς γράψατε στενοχωρημένοι ποὺ σᾶς ἀποχωρίσθηκε ὁ θεοφιλέστατος ἐπίσκοπός σας Εὐφρόνιος. (Πρόκειται γιὰ τὸν ἐπίσκοπο Εὐφρόνιο ποὺ εἶχε μετατεθεῖ στὴ Μητρόπολη Νικοπόλεως, στὴν ὁποία ὑπαγόταν ἡ Ἐπισκοπὴ Κολωνίας.)

Ἐξ ἄλλου, δὲν σᾶς τὸν ἀφαίρεσε ἡ Νικόπολη κι ἡ ἀπολογία της θὰ ἦταν πὼς ἀπόλαψε τὸ δικό της ἐπίσκοπο. Ἀλλὰ θὰ σᾶς περιβάλει μὲ φροντίδα καὶ θὰ σᾶς πεῖ μὲ φωνὴ ταιριαστὴ σὲ φιλόστοργη μητέρα, πὼς κοινὸ θὰ ἔχει μαζί σας τὸν πατέρα, ποὺ τὴ χάρη του θὰ μοιράσει καὶ στοὺς μὲν καὶ στοὺς δέ. Οὔτε ἐκείνους θ' ἀφήσει νὰ πάθουν κάτι ἀπὸ τὴν ἐπιδρομὴ τῶν ἀντιπάλων, ἀλλὰ οὔτε καὶ σᾶς θ' ἀποστερήσει τὴ συνηθισμένη τοῦ κηδεμονία.

Συλλογισθεῖτε λοιπὸν τὶς δυσκολίες τῶν καιρῶν. Παραδεχθεῖτε, μὲ φρόνιμη διάθεση, τὴν ἀνάγκη τῆς διευθέτησης ποὺ ἔγινε. Ἔτσι, δεῖξτε κατανόηση στοὺς ἐπισκόπους γι' αὐτὸν τὸν τρόπο ποὺ διάλεξαν ν' ἀποκαταστήσουν τὴν τάξη στὶς Ἐκκλησίες τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ συμβουλέψτε τοὺς ἑαυτοὺς σας ὅ,τι ἁρμόζει σὲ ἄνδρες ποὺ ἔχουν ὁλοκληρωμένη σκέψη καὶ ξέρουν ἀκόμα νὰ ἐνστερνίζονται τὶς ὑποθῆκες αὐτῶν ποὺ τοὺς ἀγαποῦν.

Καὶ σεῖς μὲν εἶναι φυσικὸ ν' ἀγνοεῖτε πολλὰ ἀπὸ τὴν κίνηση ποὺ γίνεται, μιὰ κι εἶστε τοποθετημένοι στὴν ἄκρη τῆς Ἀρμενίας. Ἐμεῖς ὅμως, ὄντας στὴν καρδιὰ τῶν πραγμάτων κι ἀπὸ παντοῦ, κάθε μέρα, ἀκούοντας τὰ σχετικὰ μὲ τὴν καταστροφὴ τῶν Ἐκκλησιῶν, εἴμαστε σὲ μεγάλη ἀγωνία. Φοβόμαστε μήπως ὁ κοινὸς ἐχθρός, φθονώντας τὴ μακρὰ εἰρήνη τῆς ζωῆς μας, μπορέσει νὰ σπείρει καὶ πάνω στοὺς δικούς σας τόπους τὰ ζιζάνια του καὶ καταφαγωθεῖ ἡ.περιοχὴ τῶν Ἀρμενίων ἀπὸ τοὺς ἀντιπάλους. Ἀλλὰ τώρα ἠρεμεῖστε, σὰν ἄνθρωποι ποὺ δεχθήκατε νὰ ἔχετε κοινὴ μὲ τοὺς γείτονές σας τὴ χρήση σκεύους καλοῦ. Κι ὕστερα ἀπὸ λίγο, ἂν ὁ Κύριος μᾶς ἀξιώσει νὰ ἔλθουμε σὲ σᾶς, θὰ πάρετε περισσότερη παρηγορία γιὰ ὅσα συνέβηκαν, ἀρκεῖ αὐτὸ νὰ σᾶς φανεῖ ἀναγκαῖο.
 
Bookmark and Share

Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.