Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Τίτλος:Ἐπιστολὴ 230 Μ. Βασιλείου στοὺς πολιτικοὺς ἀξιωματούχους τῆς Νικόπολης
Συγγραφέας: Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας
Κατηγορία:Ἐπιστολογραφία
Θέμα: Ἐκκλησία, Ἐκκλησιαστικό ἦθος, Πολιτική, Ποιμένας
Πηγή/Έκδοση:Ἐπιστολὲς καὶ ἄλλα Κείμενα (Ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας)
Χρ.Έκδοσης:1980
Ἐπιστολὴ 230 Μ. Βασιλείου στοὺς πολιτικοὺς ἀξιωματούχους τῆς Νικόπολης
Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας


( Ἡ Ἐπιστολὴ γράφηκε τὸ φθινόπωρο τοῦ 375, μετὰ τὸ θάνατο τοῦ ἐπισκόπου Θεοδότου Νικοπόλεως καὶ τὴν τοποθέτηση ἐκεῖ, μὲ μετάθεση, τοῦ ἐπισκόπου Κολωνίας Εὐφρονίου. Ἐπειδὴ ὅμως ὁ Εὐφρόνιος ἦταν ὀρθόδοξος, ἀντέδρασαν οἱ πολιτικοὶ ἄρχοντες καὶ οἱ κακόδοξοι ὁμοιουσιανοί, χρησιμοποιώντας γιὰ τὸ σκοπὸ τους τὸ ποίμνιο τῆς Νικοπόλεως. Τὰ γεγονότα ἀνάγκασαν τὸν Βασίλειο νὰ τονίσει στοὺς ἄρχοντες τῆς Νικοπόλεως, ὅτι γιὰ τὰ πράγματα τῆς Ἐκκλησίας ἀποφασίζουν μόνον οἱ ποιμένες, οἱ πολιτικοὶ δὲν ἔχουν λόγο.)


Τὶς σχετικὲς μὲ τὶς Ἐκκλησίες ἀποφάσεις παίρνουν αὐτοὶ ποὺ τοὺς ἔχει ἀνατεθεῖ ἡ προεδρία τους, βεβαιώνονται δὲ ἀπὸ τὸ πλήρωμα. Ἔτσι, ὅ,τι ἀνῆκε στοὺς πολυαγαπημένους ἀπὸ τὸ Θεὸ ἐπισκόπους, ἔχει πραγματοποιηθεῖ. Τὸ ὑπόλοιπο πιὰ ἀφορᾶ σὲ σᾶς, ἂν κρίνετε σωστὸ νὰ περιβάλετε μὲ ὅλη τὴ δύναμη τῆς στοργῆς σας τὸν ἐπίσκοπο ποὺ σᾶς δόθηκε καὶ ν' ἀποκρούσετε ρωμαλέα τὶς ἀπόπειρες τῶν ἀπ' ἔξω. Γιατί τίποτα δὲν ἰσχύει ἀπέναντι στοὺς ἄρχοντες καὶ τοὺς λοιπούς, ὅσοι φθονοῦν τὴν ἀποκαταστημένη εἰρήνη σας, ὅπως ἡ ὁμοψυχία γύρω ἀπὸ τὴν ἀγάπη σ' αὐτὸν ποὺ σᾶς ἔχει δοθεῖ κι ἡ στέρεη ἀντίστασή σας. Τοὺς παραλύει τὴ σκέψη νὰ ἐπιχειρήσουν κάθε τί τὸ δόλιο, ἂν δοῦν πὼς δὲν εἶναι παραδεχτὰ οὔτε στὸν κλῆρο, οὔτε στὸν λαὸ αὐτὰ ποὺ ἐκεῖνοι θὰ ἐπινοήσουν.

Τὴ διάθεση λοιπὸν ποὺ ἔχετε ἀπέναντι στὸ καλό, ἂς τὴν κάνετε κοινὴ διάθεση τῆς πόλης. Ἔτσι, ἂς ἀπευθύνετε τὰ πρεπούμενα λόγια στοὺς ἀστοὺς καὶ στοὺς κατοίκους τῆς ὑπαίθρου, δυναμώνοντάς τους τὶς καλὲς διαθέσεις, ὥστε νὰ διαδοθεῖ σ' ὅλο τὸν κόσμο ἡ γνήσια ἀγάπη ποὺ τρέφετε στὸ Θεό. Κι ἂν καταξιωθοῦμε κι οἱ ἴδιοι κάποτε νὰ ἔλθουμε σὲ σᾶς καὶ νὰ ἐπισκεφθοῦμε τὴν Ἐκκλησία ποὺ εἶναι τροφὸς τῆς εὐσέβειας, θὰ τὴν τιμούσαμε σὰν μητρόπολη τῆς εὐσέβειας. Γιατί ἀπὸ τὰ παλιὰ χρόνια τὴ διοικοῦν ἄνδρες τιμιότατοι καὶ διαλεχτοί τοῦ Θεοῦ, στηριγμένοι στὸν πιστὸ λόγο, τὸ σύμφωνο μὲ τὴ διδαχή. Ἐκεῖνος ποὺ τώρα ἀναδείχθηκε, ἄξιός τους πὼς εἶναι καὶ σεῖς τὸν κρίνατε κι ἐμεῖς μαζί σας τὸ ἐκτιμήσαμε. Μονάχα, εἴθε νὰ φυλαχθεῖτε ἀπὸ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, διαλύοντας τὰ ἁμαρτωλὰ σχέδια τῶν ἐχθρῶν καὶ θέτοντας στὶς ψυχὲς σας δύναμη καὶ σφρίγος γιὰ τὴ φύλαξη τῶν ὅσων σᾶς καλοδόθηκαν.
Bookmark and Share

Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.