Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Τίτλος:On healing (Ματθ. 9, 27-35)
Συγγραφέας: Anthony Bloom (Metropolitan of Sourozh (1914- 2003))
Κατηγορία:Βιβλικές Σπουδές
Θέμα: Σχέση, Χριστός, Θαῦμα, Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, Ὑγεία
Πηγή/Έκδοση:www.mitras.ru
Χρ.Έκδοσης:1990
Ἐννόημα
! The Living God Who had by His word of power, but also by His act of love called them into the existence. And they were prepared, they were inwardly ready to receive a new life. The natural life had come to an end, or was coming to an end, and now, a new life was offered, a life which was a gift of God, and a gift of God that entailed a completely new relationship between them and God, between them and all the surrounding world; a new relationship with themselves, a new attitude to themselves. Those who were healed were prepared to receive new life, for the second time, as it were, to be born by the power of God.
 
! And the other question was, 'Do you want to be healed?' It seems to us such a strange question: who doesn't?.. Yes, if it was only a matter of being restored to physical health it would be simple; everyone would say 'yes’. But it is wholeness that is at stake; and wholeness means to become a human being in perfect harmony with God, in harmony with one's neighbour, with the created world, restructured inwardly as to be whole.
 
! Let us therefore ask ourselves: Can we answer these two questions? Can I say to the Lord, 'I believe, Lord — help my lack of belief, my inner hesitation born of the experience I have of a broken personality and of a distorted world. Help me believe that wholeness and harmony a r e possible!’
 
! But also, let us ask ourselves whether we are prepared to accept new life, wholeness on God's own terms: to remain in this world as Christ lived in it, possessed of sacrificial love, renouncing ourselves, caring only for the other person's salvation, and every other person's life. If we are, then we turn to God and say, I believe, Lord; I open myself to wholeness: I may not achieve it at once, but I will struggle for it, give all m y life for it, and serve everyone possessed of Thine Own sacrificial love.
 
On healing (Ματθ. 9, 27-35)
Anthony Bloom (Metropolitan of Sourozh (1914- 2003))In the Name of the Father, the Son and the Holy Ghost.

In today's Gospel we hear about two occasions on which Christ healed the sick. And we may ask ourselves, 'Why didn't He heal everyone who was in need of healing?'
 

Because — this is how I read it — because it is not only the healing of the body that was involved in the miraculous act of God; those were healed in their bodies who were ready, mature to be made whole and not only free from physical illness, who were prepared and capable for being given a wholeness that at the same time made them responsible for the gift of health. The natural life which they have had before was wane; illness was undermining all that nature has given them; the end was death, and here, they met the Living God. The Living God Who had by His word of power, but also by His act of love called them into the existence. And they were prepared, they were inwardly ready to receive a new life. The natural life had come to an end, or was coming to an end, and now, a new life was offered, a life which was a gift of God, and a gift of God that entailed a completely new relationship between them and God, between them and all the surrounding world; a new relationship with themselves, a new attitude to themselves. Those who were healed were prepared to receive new life, for the second time, as it were, to be born by the power of God.

I believe, it is everyone who longed not only for physical healing, not only for a new strength to continue to live according to nature that could be healed. The Lord asks from them two questions; the one which we hear in today's Gospel, and the other one which we hear more than once in other passages. Today we have heard this question, 'Can you believe, do you believe? Do you believe that My compassion extends to you? Do you believe that I can heal you because you have seen in Me Who I am: the Living God become a living Man? Do you believe that you can be made whole, not only temporarily repaired, but given the wholeness of eternal life now? If you do, however little — you can. ‘I believe, Lord, help my unbelief, my lack of belief!’ And the Lord said, ‘If you can believe however little — it is possible’.

And the other question was, 'Do you want to be healed?' It seems to us such a strange question: who doesn't?.. Yes, if it was only a matter of being restored to physical health it would be simple; everyone would say 'yes’. But it is wholeness that is at stake; and wholeness means to become a human being in perfect harmony with God, in harmony with one's neighbour, with the created world, restructured inwardly as to be whole.

And this, it is not everyone of us who wishes, because the cost, if we think of it, is great; to accept this wholeness, we must accept a life that would be in the image of the life of Christ: to be among men as He was, with no thought of Himself, ready to accept all humiliation, ready to accept all suffering, all rejection, and humiliate no one, protect oneself against no suffering and reject no one; to receive all brothers without exception as Christ receives us. And who of us can claim that he is worthy of being received, of being recognised by Christ, by God in Him, as His brother or sister?

Let us therefore ask ourselves: Can we answer these two questions? Can I say to the Lord, 'I believe, Lord — help my lack of belief, my inner hesitation born of the experience I have of a broken personality and of a distorted world. Help me believe that wholeness and harmony a r e possible!’

But also, let us ask ourselves whether we are prepared to accept new life, wholeness on God's own terms: to remain in this world as Christ lived in it, possessed of sacrificial love, renouncing ourselves, caring only for the other person's salvation, and every other person's life. If we are, then we turn to God and say, I believe, Lord; I open myself to wholeness: I may not achieve it at once, but I will struggle for it, give all m y life for it, and serve everyone possessed of Thine Own sacrificial love. Amen. 
Bookmark and Share
Συναφείς παραπομπές από την Αγία Γραφή


Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.