Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Τίτλος:Περί ἐκκλησιασμοῦ
Συγγραφέας: Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος
Κατηγορία:Μυστήρια καί Λατρεία
Θέμα: Ἐκκλησία, Ἐκκλησιαστικό ἦθος, Ἐκκλησιασμός, Ἀργία
Πηγή/Έκδοση:agiameteora-friends.net
Χρ.Έκδοσης:2019
Ἐννόημα
! Τήν ἴδια εὐλογία (λέει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος) ἔχουν καί οἱ χριστιανοί, ὅταν προσφέρουν στόν Κύριο τή «δεκάτη»· τή μία μέρα τῆς ἑβδομάδος, τήν Κυριακή, πού τήν ἔκανε δική Του (Ἔξ. 20:8-12), ὅταν πηγαίνουν στό «Σπίτι» Του πρός λατρεία Του καί δοξολογία Του. «Δῶσε στό Θεό δυό ὧρες, (πηγαίνοντας Κυριακή στή λειτουργία), καί θά φέρεις στήν οἰκογένειά σου κέρδη χιλιάδων ἡμερῶν» (P.G.49:364). Ὅταν οἱ Ἰουδαῖοι κρατοῦσαν τή «δεκάτη», ὁ Κύριος τούς κατηγοροῦσε ὡς κλέπτες.
 
! Ὁ Θεός στούς Ἰουδαίους, πού Τοῦ ἔκλεβαν τή «δεκάτη», τούς ἀπειλοῦσε: «Ὑπολογίζατε, πώς θά ἀποκτῆστε πολλά εἰσοδήματα, ἀλλά ἀποκτήσατε λίγα. Τά ἀποθηκεύσατε στά σπίτια σας, καί Ἐγώ μέ ἕνα φύσημα τά ἐξαφάνισα» (Ἀγγ.1:9). Δέν τούς ἐξαφάνιζε μόνο τή «δεκάτη», ἀλλά τούς ἐξαφάνιζε ὅλα ὅσα ἔβγαζαν ἐκείνη τή χρονιά. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τόν χριστιανό, πού καταφρονεῖ τόν κυριακάτικο ἐκκλησιασμό.
 
! «Ὁ Θεός, ὅταν καταφρονεῖται, ἔχει τόν τρόπο Του νά σοῦ ἐξανεμίσει μονομιᾶς ὅλα τά χρήματά σου. (...). Σκέψου, μήπως χάσεις τούς κόπους ὁλοκλήρων ἐτῶν, ἐπειδή καί μόνο δέν πᾶς στήν ἐκκλησία». (P.G.49: 364). Μέ ἄλλα λόγια, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης μᾶς λέει: Μήν περιμένεις προκοπή στή ζωή σου, ὅταν καταφρονεῖς τήν ἡμέρα τοῦ Κυρίου, τουτέστι τήν Κυριακή. «Ὁ Θεός ἀργεῖ, ἀλλά δέν λησμονεῖ».
 
Περί ἐκκλησιασμοῦ
Ἅγιος Ἰωάννης ΧρυσόστομοςὉ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος σέ πολλές ὁμιλίες του τόνιζε πόση μεγάλη σημασία ἔχει ὁ κυριακάτικος ἐκκλησιασμός, ἀλλά καί πόση μεγάλη ἁμαρτία ἔχουν ὅσοι δέν ἐκκλησιάζονται.

Ἔλεγε: Οἱ Ἰουδαῖοι ἔπρεπε τό 1/10 ἀπό τά εἰσοδήματά τους, νά τά προσφέρουν στό Ναό (στό Θεό).(Μαλ.3:8). «Ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι», ἔλεγε ὁ φαρισαῖος (Λουκ.18:12).

Ὁ Κύριος προκειμένου νά τούς κάνει νά Τοῦ δίνουν τή «δεκάτη», τούς ἔταζε πολύ περισσότερα, ἀπό αὐτά πού θά Τοῦ ἔδιναν.

«Θά σᾶς στείλω βροχή-κατακλυσμό, ὥστε νά χορτάσει ἡ γῆ ἀπό νερό. Θά σᾶς στείλω τροφή. Ἀλλά καί θά προστατέψω ὅλα σας τά προϊόντα. Τά ἀμπέλια σας δέν θά καταστραφοῦν. Θά ἔχετε τέτοια εὐφορία, πού θά σᾶς ζηλεύουν ὅλα τά ξένα κράτη»(Μαλ. 3:10-12).

Τήν ἴδια εὐλογία (λέει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος) ἔχουν καί οἱ χριστιανοί, ὅταν προσφέρουν στόν Κύριο τή «δεκάτη»· τή μία μέρα τῆς ἑβδομάδος, τήν Κυριακή, πού τήν ἔκανε δική Του (Ἔξ. 20:8-12), ὅταν πηγαίνουν στό «Σπίτι» Του πρός λατρεία Του καί δοξολογία Του.

«Δῶσε στό Θεό δυό ὧρες, (πηγαίνοντας Κυριακή στή λειτουργία), καί θά φέρεις στήν οἰκογένειά σου κέρδη χιλιάδων ἡμερῶν» (P.G.49:364).

Ὅταν οἱ Ἰουδαῖοι κρατοῦσαν τή «δεκάτη», ὁ Κύριος τούς κατηγοροῦσε ὡς κλέπτες.«Ὅλα ὅσα ἀποκτήσατε τά βάλατε στίς ἀποθῆκες σας. Ἔτσι ἡ ἁρπαγή τῶν «δεκατῶν» εἶναι στίς ἀποθῆκες σας» (Μαλ.3:10).

Ἴδια κατηγορία (λέει καί πάλι ὁ Ἅγιος Ἰωάννης) ἰσχυει καί γιά τούς χριστιανούς πού καταφρονοῦν τή μέρα τοῦ Κυρίου.

«Καί μεῖς ἁρπάζουμε ἀπό τά χέρια Του τήν μία αὐτή ἡμέρα, καί τήν κάνουμε ἐτσιθελικά δική μας. Λοιπόν; Τί κατηγορία μᾶς ταιριάζει; Μοιάζουμε μέ αὐτούς, πού κλέβουν τά ὅσια καί ἱερά» (ἱερόσυλοι) (P.G. 49:364).

Ὁ Θεός στούς Ἰουδαίους, πού Τοῦ ἔκλεβαν τή «δεκάτη», τούς ἀπειλοῦσε: «Ὑπολογίζατε, πώς θά ἀποκτῆστε πολλά εἰσοδήματα, ἀλλά ἀποκτήσατε λίγα. Τά ἀποθηκεύσατε στά σπίτια σας, καί Ἐγώ μέ ἕνα φύσημα τά ἐξαφάνισα» (Ἀγγ.1:9).

Δέν τούς ἐξαφάνιζε μόνο τή «δεκάτη», ἀλλά τούς ἐξαφάνιζε ὅλα ὅσα ἔβγαζαν ἐκείνη τή χρονιά. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τόν χριστιανό, πού καταφρονεῖ τόν κυριακάτικο ἐκκλησιασμό.

«Ὁ Θεός, ὅταν καταφρονεῖται, ἔχει τόν τρόπο Του νά σοῦ ἐξανεμίσει μονομιᾶς ὅλα τά χρήματά σου. (...). Σκέψου, μήπως χάσεις τούς κόπους ὁλοκλήρων ἐτῶν, ἐπειδή καί μόνο δέν πᾶς στήν ἐκκλησία». (P.G.49: 364).

Μέ ἄλλα λόγια, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης μᾶς λέει: Μήν περιμένεις προκοπή στή ζωή σου, ὅταν καταφρονεῖς τήν ἡμέρα τοῦ Κυρίου, τουτέστι τήν Κυριακή. «Ὁ Θεός ἀργεῖ, ἀλλά δέν λησμονεῖ».

Ὁ Μέγας Κωνσταντίνος ἦταν αὐτός πού καθιέρωσε τήν ξεχωριστή αὐτή μέρα ὡς μέρα ἀργίας.

Ὄχι βέβαια γιά νά χορταίνουν τόν ὕπνο τους οἱ χριστιανοί, ἀλλά γιά νά μποροῦν, χωρίς τό ἐμπόδιο τῆς ἐργασίας, νά παρακαλουθοῦν τήν Κυριακάτικη, Ἀναστάσιμη Λειτουγία.

Ἀπό τότε μέχρι σήμερα ἡ ἀργία αὐτή παραμένει, σ΄ ὅλες τίς χριστιανικές (καί ὄχι μόνο) χῶρες. Ὅμως σήμερα μερικοί στήν Πατρίδα μας, θέλουν νά τήν καταργήσουν «μερικῶς»· θέλουν τά καταστήματα νά εἶναι ἀνοιχτά ἀκόμα καί αὐτή τήν ἁγία μέρα.


 
Bookmark and Share
Συναφείς παραπομπές από την Αγία Γραφή
     

Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.