Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Τίτλος:Μ. Βασιλείου, ἐπιστολὴ 54, σὲ Χωρεπισκόπους
Συγγραφέας: Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας
Κατηγορία:Ἐπιστολογραφία
Θέμα: Ἐπίσκοπος, Κληρικός, Ἔλεγχος
Πηγή/Έκδοση:Ἐπιστολὲς καὶ ἄλλα κείμενα, ἐκδόσεις Ἀποστολικῆς Διακονίας
Χρ.Έκδοσης:1980
Ἐννόημα
! Τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ἐργάτες, ἡ συνήθεια ποὺ ἐπικρατοῦσε ἀπὸ παλαιὰ στὶς Ἐκκλησίες τοῦ Θεοῦ, τοὺς δεχόταν ὕστερα ἀπὸ ἐξέτασή τους καμωμένη μὲ πολλὴν ἀκρίβεια. Ἐξονυχιστικῆς ἔρευνας ἀντικείμενο γινόταν ὅλος τους ὁ βίος. Μήπως δηλαδὴ εἶναι λοίδοροι, μήπως μέθυσοι, μήπως ρέπουν σὲ ἔριδες, ἂν χαλιναγωνοῦν τὰ νιάτα τους, ὥστε νὰ μποροῦν νὰ πετύχουν «τὸν ἁγιασμό, ποὺ χωρὶς αὐτὸν κανεὶς δὲν θὰ ἰδεῖ τὸν Κύριο»
 
! Σᾶς δίνω ἐντολὴ νὰ μοῦ στείλετε κατάλογο τῶν ὅσων διακονοῦν σὲ κάθε κεφαλοχώρι, ὅπου ν' ἀναγράφεται ἀπὸ ποιὸν μπῆκε στὸν Κλῆρο ὁ καθένας καὶ τί εἴδους ζωὴ κάνει.
 
Μ. Βασιλείου, ἐπιστολὴ 54, σὲ Χωρεπισκόπους
Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας
[ Ἡ Ἐπιστολὴ γράφηκε μᾶλλον περὶ τὸ 372 καὶ ἀπευθύνεται στοὺς χωρεπισκόπους, δηλαδὴ στοὺς ἐπισκόπους ποὺ εἶχαν τὴν ποιμαντικὴ εὐθύνη μιᾶς μικρῆς ὁ καθένας περιοχῆς τῆς Μητροπόλεως τῆς Καισαρείας, ἀπὸ τὴν ὁποία εἶχαν κανονικὴ ἐξάρτηση. Τοὺς ἐλέγχει διότι δὲν προσεχαν ὅσο ἔπρεπε τὸ ποιὸν τῶν προσώπων ποὺ χρησιμοποιοῦσαν στοὺς ναοὺς καὶ διότι δὲ ζητοῦν τὴ γνώμη του. Τοὺς ὑπενθυμίζει τὶς συνέπειες τῆς παραλείψεως γιὰ τὴν ἐπάνδρωση τῆς Ἐκκλησίας μὲ καλοὺς ἱερεῖς.]


Πολὺ μὲ λυπεῖ τὸ ὅτι ἔχουν ἐγκαταλειφθεῖ πιὰ οἱ κανόνες τῶν Πατέρων καὶ κάθε ἀκρίβεια ἔχει φύγει ἀπὸ τὶς Ἐκκλησίες. Φοβᾶμαι λοιπὸν μήπως, καθὼς ἡ ἀδιαφορία αὐτὴ λίγο-λίγο προχωρεῖ, φθάσει ἡ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας σὲ ὁλότελη σύγχυση.

Τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ἐργάτες, ἡ συνήθεια ποὺ ἐπικρατοῦσε ἀπὸ παλαιὰ στὶς Ἐκκλησίες τοῦ Θεοῦ, τοὺς δεχόταν ὕστερα ἀπὸ ἐξέτασή τους καμωμένη μὲ πολλὴν ἀκρίβεια. Ἐξονυχιστικῆς ἔρευνας ἀντικείμενο γινόταν ὅλος τους ὁ βίος. Μήπως δηλαδὴ εἶναι λοίδοροι, μήπως μέθυσοι, μήπως ρέπουν σὲ ἔριδες, ἂν χαλιναγωνοῦν τὰ νιάτα τους, ὥστε νὰ μποροῦν νὰ πετύχουν «τὸν ἁγιασμό, ποὺ χωρὶς αὐτὸν κανεὶς δὲν θὰ ἰδεῖ τὸν Κύριο» .Κι αὐτὸ τὸ ἐξέταζαν οἱ πρεσβύτεροι κι οἱ διάκονοι ποὺ κατοικοῦσαν σιμά τους κι ἔκαναν ἀναφορὰ στοὺς χωρεπισκόπους. Κι οἱ τελευταῖοι, συνάζοντας πρῶτα τὶς ψήφους ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἔδιναν ἀληθινὴ συμμαρτυρία καὶ γνωστοποιώντας το στὸν ἐπίσκοπο, ἔτσι συγκαταριθμοῦσαν τὸν ὑποδιάκονο στὸν ἱερὸ Κλῆρο.

Τώρα ὅμως, πρῶτα μὲν ἐμᾶς μᾶς παραμερίσατε, οὔτε καταδέχεστε νὰ μᾶς στέλνετε ἀναφορὰ καὶ πήρατε στὰ δικά σας χέρια ὅλη τὴν ἐξουσία. Ὕστερα, ἀδιαφορώντας ὁλότελα γιὰ τὰ ζήτημα, ἐπιτρέψατε σὲ πρεσβυτέρους καὶ διακόνους νὰ εἰσάγουν στὴν Ἐκκλησία ὅποιους θέλουν ἀναξίους, χωρὶς ἐξέταση τοῦ βίου τους, μὲ κίνητρο τὴν ὄχι ἀντικειμενικὴ ἀγάπη, ποὺ τὴν ἐνέπνεε εἴτε ἡ συγγένεια, εἴτε κάποιος ἄλλος δεσμός. Ἔτσι, σὲ κάθε κεφαλοχώρι, ἀριθμοῦνται κατώτεροι κληρικοὶ πολλοὶ μέν, ἄξιος ὅμως. νὰ λειτουργεῖ στὸ θυσιαστήριο κανείς, ὅπως σεῖς οἱ ἴδιοι τὸ μαρτυρεῖτε, ἐπειδὴ κατὰ τὶς ἐκλογὲς δὲν βρίσκετε ὑποψηφίους.

Βλέποντας λοιπὸν τὸ πράγμα νὰ ἔχει γίνει ἀνίατο, ἰδίως τώρα ποὺ οἱ περισσότεροι, φοβούμενοι τὴ στρατιωτικὴ θητεία (1), πασχίζουν νὰ εἰσέλθουν στὸν Κλῆρο, ἀναγκαστικὰ ἔφθασα στὴν ἀπόφαση ν' ἀνανεώσω τοὺς κανόνες τῶν Πατέρων. Ἔτσι, σᾶς δίνω ἐντολὴ νὰ μοῦ στείλετε κατάλογο τῶν ὅσων διακονοῦν σὲ κάθε κεφαλοχώρι, ὅπου ν' ἀναγράφεται ἀπὸ ποιὸν μπῆκε στὸν Κλῆρο ὁ καθένας καὶ τί εἴδους ζωὴ κάνει. Νὰ ἔχετε δὲ καὶ σεῖς στὰ μητρῶα σας ἀντίγραφο τοῦ καταλόγου, ὥστε νὰ εἶναι μπορετὸ νὰ συγκρίνουμε τά ἔγγραφα ποὺ βρίσκονται σ' ἐμᾶς μὲ τὰ δικά σας καὶ νὰ μὴν ἔχει κανεὶς τὴν εὐχέρεια νὰ ἐγγράφει, ὅταν θέλει, τὸν ἑαυτό του στὸν κατάλογο. Ἔτσι πού, ὅσοι εἰσῆλθαν ἀπὸ πρεσβυτέρους στὴν ἐκκλησιαστικὴ διακονία μετὰ τὸ ἔτος 372, ν' ἀπορριχθοῦν στοὺς λαϊκούς. Νὰ γίνει δὲ ἐπανεξέτασή τους ἀπό σᾶς. Κι ἂν εἶναι ἄξιοι, νὰ γίνουν δεκτοὶ μὲ τὴ δική σας ψῆφο.

Ξεκαθαρίστε τὴν Ἐκκλησία, ἀποδιώχνοντας ἀπ' αὐτὴ τοὺς ἀναξίους. Κι ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα, νὰ ἐξετάζετε μὲν τοὺς ἄξιους καὶ νὰ τοὺς ἀναγνωρίζετε, νὰ μὴ τοὺς κατατάσσετε ὅμως στὸν Κλῆρο, πρὶν ἀναφερθεῖτε σ' ἐμᾶς. Ἀλλιῶς, ἂς ξέρετε ὅτι ὅποιος ἔγινε χωρὶς τὴ δική μας γνώμη δεκτὸς σὲ διακονία, θὰ εἶναι λαϊκός.

(1) Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Μ. Κωνσταντίνου οἱ κληρικοὶ ἀπαλλάσονταν ἀπὸ τὴν στρατιωτικὴ ἐκπαίδευση.
 
Bookmark and Share
Συναφείς παραπομπές από την Αγία Γραφή
     

Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.