Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Τίτλος:Παράπλευρες ἀπώλειες στὸ κυνήγι τοῦ κέρδους
Συγγραφέας: Καραϊσκάκη Τασούλα
Κατηγορία:Ἐπικαιρότητα
Θέμα:
Πηγή/Έκδοση:'Εφημ. Καθημερινή
Χρ.Έκδοσης:2008
Παράπλευρες ἀπώλειες στὸ κυνήγι τοῦ κέρδους
Καραϊσκάκη Τασούλα


     Ὁ Ἰγνάσιο Ραμόνε πρὶν ἀπὸ μερικοὺς μῆνες σὲ ἄρθρο του σημείωνε ὅτι τὸ 2009 εἶναι πιθανὸ νὰ ἀποδειχθεῖ καταστροφικότερο τοῦ ’29, καθὼς γιὰ πρώτη φορά στὴ σύγχρονη οἰκονομικὴ ἱστορία τρεῖς κρίσεις (χρηματοπιστωτική, ἐνεργειακή, ἐπισιτιστική) ἐξελίσσονται ταυτόχρονα.

     Οἱ πρῶτοι κραδασμοὶ τοῦ διαφαινόμενου οἰκονομικό-κοινωνικοῦ σεισμοῦ: Αὔξηση τῶν λιμοκτονούντων κατὰ 75 ἑκατομμύρια μέσα σ’ ἕνα χρόνο (930 ἑκατ. ἀπὸ 855), 36 ἑκατ. θάνατοι ἀπὸ τὴν πεῖνα ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ χρόνου, αὐταρχικὲς κυβερνητικὲς πολιτικές, ἀθρόες μετακινήσεις ἀπελπισμένων, διογκούμενη ἐξαθλίωση καὶ ἐκτὸς Τρίτου Κόσμου: 28 ἑκατομμύρια -ἕνα δέκατο τοῦ πληθυσμοῦ- ἔφτασαν φέτος στὶς ΗΠΑ ὅσοι διατρέφονται μὲ δελτίο -πάνω ἀπὸ 39 δισ. δολάρια τὸν χρόνο ξοδεύει ἡ ἀμερικανικὴ κυβέρνηση σὲ συσσίτια. Καὶ νὰ σκεφθεῖ κανείς, ὅτι μὲ 30 δισ. δολάρια, κατὰ τοὺς ὑπολογισμοὺς τοῦ ΟΗΕ, θὰ μποροῦσε νὰ διπλασιαστεῖ ἡ παραγωγὴ ἐδώδιμων στὸν Τρίτο Κόσμο καὶ νὰ ἐξαλειφθεῖ ἡ πεῖνα. Σημειωτέον ὅτι οἱ χῶρες τοῦ ΟΟΣΑ ξοδεύουν 376 δισ. δολάρια τὸν χρόνο σὲ ἀγροτικὲς ἐπιδοτήσεις καὶ 1.204 σὲ ἐξοπλισμούς.

     Οἱ δυτικὲς κυβερνήσεις δὲν θέλουν νὰ καταργήσουν τὰ προγράμματα ποὺ δημιουργοῦν ἀγορὲς γιὰ τὰ γεωργικά τους πλεονάσματα. Οἱ φτωχὲς γεωργικὲς χῶρες δὲν μποροῦν νὰ ἀνταγωνιστοῦν τὶς ἐπαγγελματικὲς καλλιέργειες, δὲν ἔχουν σπόρους καὶ λιπάσματα καὶ ἐγκαταλείπουν τὰ χωράφια. Ἐθίζονται στὴ βοήθεια, στὴ δωρεὰν τροφή, ξεχνοῦν πὼς νὰ καλλιεργοῦν αὐτὸ ποὺ χρειάζονται, ἐξαθλιώνονται, μεταναστεύουν, πεθαίνουν - ὁ κόσμος τους ἕνα δοχεῖο δακρύων...

     Τουλάχιστον 30 χῶρες ρέπουν πρὸς τὶς συγκρούσεις καὶ τὴν πολιτικὴ ἀστάθεια λόγω ἐπισιτιστικῆς κρίσης. Μιά κρίση ποὺ δὲν μοιάζει μὲ τὶς προηγούμενες, ἀφοῦ πλέον τὴν προκαλοῦν: ἡ κλιματικὴ ἀλλαγὴ (συχνὲς πλημμύρες καὶ ξηρασίες, ἄρα τεράστια μείωση τῆς συγκομιδῆς), ἡ παγκόσμια αὔξηση τῆς ζήτησης τροφίμων λόγω τῆς αὔξησης τῶν εἰσοδημάτων γιγαντιαίων πληθυσμῶν, ἡ χαμηλὴ παραγωγικότητα τῶν φτωχῶν χωρῶν, ἡ προώθηση τῆς παραγωγῆς τῶν βιοκαυσίμων σὲ ΗΠΑ καὶ Εὐρώπη. Ἀλλὰ καὶ οἱ κερδοσκόποι, λένε οἱ Μὴ Κυβερνητικὲς Ὀργανώσεις. Οἱ πέντε μεγάλες πολυεθνικὲς (Archer Daniels Midland, Cargil, Con Agra, Bunge, Dreyfuss), ποὺ ἐλέγχουν τὸ 80% τῆς ἀγορᾶς τῶν σιτηρῶν (ἀγοράζουν μαζικὰ τὶς μελλοντικὲς σοδειὲς ποντάροντας στὴν αὔξηση τῆς τιμῆς), οἱ φαρμακοβιομηχανίες-ἀγροκολοσσοὶ (Monsanto, Bayer, Dupont, Basf, Dow) ποὺ κερδίζουν ἀπὸ φυτοφάρμακα, σπόρους καὶ ποντάρουν στὸ ἄνοιγμα τῆς ἀγορᾶς τῶν μεταλλαγμένων (ἤδη ἡ διεθνὴς ἀγορὰ μεταλλαγμένων σπόρων ἀνῆλθε τὸ 2007 στὰ 4,4 δίσ. εὐρὼ ὅταν ὅλη ἡ εὐρωπαϊκὴ ἀγορὰ σπόρων ἀνέρχεται σὲ 5 δισ. εὐρώ), οἱ διανομεῖς (Wal-Mart κ.ἄ.).

     Εἶναι ἀλήθεια ὅτι τὴν πεῖνα δὲν τὴ γεννᾶ ἡ φύση, ἀλλὰ οἱ λανθασμένες ἀποφάσεις, οἱ ἐσφαλμένοι ὑπολογισμοί, ἡ ἔλλειψη προνοητικότητας, τὰ δημαγωγικὰ μέτρα, οἱ πολιτικὲς τῶν ἰσχυρῶν. Ὁ πλανήτης μας παράγει ἀρκετὴ τροφὴ καὶ σὲ ποιότητα καὶ σὲ ποσότητα, γιὰ νὰ τραφοῦν ὅλοι, ἀλλὰ τὸ σημερινὸ παγκόσμιο καθεστώς, ἔτσι ὅπως λειτουργεῖ (οἱ δυνάμεις τῆς ἀγορᾶς, νὰ μὴν ἐλέγχονται ἀπὸ καμιὰ δημόσια ἐξουσία), ἀδυνατεῖ νὰ ἀναπτύξει ἀναδιανεμητικοὺς μηχανισμούς. Δὲν εἶναι μία ἀναπότρεπτη μοῖρα, μιά παράλογη καὶ ἄδικη κατάρα, ἀλλὰ ἡ «παράπλευρη ἀπώλεια» μιᾶς πολιτικῆς ἐπιλογῆς, ἑνὸς πολιτικοῦ σχεδίου ποὺ εὐνοεῖ τοὺς πιὸ ἰσχυροὺς στὸν παγκόσμιο οἰκονομικὸ ἀνταγωνισμό. Ἑνὸς σχεδίου τὸ ὁποῖο στοχεύει στὴ γρήγορη παραγωγὴ πλούτου γιὰ τοὺς λίγους, μὲ κάθε κόστος (γιὰ τοὺς πολλούς) τὶς μαζικὲς μεταναστεύσεις, τὶς συγκρούσεις, τοὺς πολέμους, τὴ ρύπανση, τὴν ἐξάντληση φυσικῶν πόρων, τὴν πεῖνα, τὴν ἐξαθλίωση...
Bookmark and Share

Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.